ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article

คำพิพากษาฎีกาที่    6920/57

 ไส้ติ่งอักเสบ  แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด  ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน  เบิกค่ารักษาได้  มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้

 

โจทก์ฟ้องว่า  โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทเขียวออโต้การาจ จำกัด และนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจนเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิของโจทก์  ตอนดึกวันที่ 19 พฤษภาคม 2550  โจทก์มีอาการปวดท้องต่อเนื่องมาถึงตอนเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 และอาการอาเจียนตลอดเวลา ต่อมาเวลาประมาณ 16 นาฬิกา โจทก์ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ แพทย์วินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษและให้ยาไปรับประทาน และมีอาการปวดท้องมากขึ้น จนถึงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บิดาของโจทก์ขับรถพาโจทก์เพื่อจะไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิแต่เส้นทางการจราจรติดขัดมาก ประกอบกับโจทก์มีอาการปวดท้องมากถึงกับต้องร้องออกมาตลอดเวลา เพื่อมิให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต บิดาโจทก์จึงตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปใช้เส้นทางที่การจราจรไม่ติดขัดโดยพาไปที่โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ แพทย์โรงพยาบาลดังกล่าววินิจฉัยว่ามีอาการไส้ติ่งอักเสบและทำการผ่าตัดให้ในวันเดียวกัน แพทย์ให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 โจทก์เสียค่าบริการทางการแพทย์ 31,239 บาท ต่อมาโจทก์ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งมีคำสั่งว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ 14,827 บาท โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอาการปวดท้องจากไส้ติ่งอยู่ในวิสัยที่โจทก์สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้โดยปลอดภัยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผลการตรวจทางพยาธิไม่พบอาการไส้ติ่งอักเสบโจทก์ไม่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทาง การแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้จึงมีมติยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามคำวินิจฉัยที่ 55/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 โจทก์เห็นว่าแพทย์โรงพยาบาลตามสิทธิไม่สามารถทำการรักษาให้อาการของโจทก์ดีขึ้นหลังรับการรักษา กลับมีอาการทรุดลงดังที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับการจราจรติดขัดอย่างมากในเส้นทางไปโรงพยาบาลตามสิทธิ จึงต้องหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางที่การจราจรไม่ติดขัดโดยการไปโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ และการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบก็เป็นการรักษาตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตโจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการการแพทย์จากกอง ทุนประกันสังคม ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่  55/2551  และให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์  31,239  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5  ต่อปี  นับแต่วันฟ้อง  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้แจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิทราบขณะเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  สมุทรปราการ   อาการปวดท้องจากไส้ติ่ง ไม่ใช่การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผลการตรวจทางพยาธิไม่พบอาการไส้ติ่งอักเสบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ตามฟ้อง  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่   55/2551   ชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน   ขอให้ยกฟ้อง

 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่   55/2551   ลงวันที่   15   มกราคม  2551  ให้โจทก์มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  มาตรา 59  วรรคสอง

 
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า  โจทก์เป็นผู้ประกันตนโดยเป็นลูกจ้างของบริษัทเขียวออโต้การาจ  จำกัด  โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2550  โจทก์เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ  แพทย์วินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษ ให้ยาไปรับประทาน ต่อมาวันที่  21 พฤษภาคม 2550 โจทก์เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเปาโล  เมโมเรียล สมุทรปราการ แพทย์วินิจฉัยว่าไส้ติ่งอักเสบ  ทำการผ่าตัดให้ในวันเดียวกันและให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  2  วัน โจทก์เสียค่าใช้จ่ายไป 31,239 บาทต่อมาโจทก์ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนการบริการทางการแพทย์ต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งแรกมีคำสั่งว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ 14,827 บาท ภายหลังเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยที่ 55/2551 ว่าโรงพยาบาลตามสิทธิให้การรักษาเบื้องต้นเหมาะสมแล้วโจทก์ไม่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อาการปวดท้องจากไส้ติ่งเป็นโรคและอาการที่อยู่ในวิสัยที่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยา บาลตามสิทธิได้โดยปลอดภัย   ผลการตรวจทางพยาธิพบว่าไม่มีอาการไส้ติ่งอักเสบ เป็นกรณีไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ คณะกรรมการอุทธรณ์จึงให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

 

มีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์หรือไม่  โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ตัดสินใจให้แพทย์โรงพยาบาลเปาโล  เมโมเรียล   สมุทรปราการ   ทำการรักษาโดยการผ่าตัดไส้ติ่งถือได้ว่าการตัดสินใจไปโดยสุจริตและมีเหตุผลสมควร  จึงเป็นกรณีที่โจทก์จำเป็นต้องรับบริการทางการแพทย์โดยมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามบัตรรับรองสิทธิได้ตามพระราชบัญญัติประ กันสังคม  พ.ศ.  2533  มาตรา  59  เป็นการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย  โจทก์จะอ้างเอาความรู้สึกของโจทก์เพื่อขอใช้สิทธิไม่ได้ในเมื่อโจทก์ไม่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเนื่องจากแพทย์ทำการผ่าตัดให้หลังจากรับตัวไว้เป็นเวลานานหลายชั่วโมง ไม่ได้รักษาแบบฉุกเฉิน การผ่าตัดชิ้นเนื้อไม่พบอาการอักเสบอาการของโจทก์ไม่ใช่กรณีมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทาง การแพทย์จากโรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้อันจะอ้างเป็นเหตุให้เข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นที่ขึ้นทะเบียนไว้ต่อจำเลยได้ตามมาตรา 59 วรรคสอง เหตุสมควรที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิตามมาตรา 59  วรรคสามมีได้  3 กรณีเท่านั้น  คือประสบอันตราย เจ็บป่วยฉุกเฉินและยังไม่ได้บัตรรับรองสิทธิ กรณีของโจทก์ไม่เข้าทั้งสามกรณี นั้น เห็นว่าเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 โจทก์เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิโดยแพทย์สอบถามอาการแล้ววินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษ ให้รับประทานยาหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ อาการกลับไม่ดีขึ้นแต่ยังคงมีอาการปวดท้องคลื่นไส้และอาเจียนอย่างมากโดยตลอดจนกระทั่งวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 อาการก็ยังไม่ดีขึ้นบิดาของโจทก์จึงพาโจทก์ไปโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  สมุทรปราการ โดยเข้ารับบริการทางการแพทย์เมื่อเวลา 7.59  นาฬิกา  ซึ่งแพทย์อายุรกรรมตรวจร่างการพบว่าเมื่อกดบริเวณท้องน้อยด้านขวามีอาการเจ็บมากกว่าด้านซ้าย และวินิจฉัยเบื้องต้นว่าปวดท้องเฉียบพลันสงสัยไส้ติ่งอักเสบ  ให้นอนโรงพยาบาล พร้อมกับจัดให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยตรวจผลเลือด ชิ้นเนื้อ ปัสสาวะ และตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง  จากนั้นแพทย์อายุรกรรมส่งตัวไปรับการตรวจรักษาต่อกับนายแพทย์วิศิษฏ์ เงาเลิศลอย ศัลยแพทย์ซึ่งได้ตรวจร่างกายให้อีกครั่งและประมวลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและอัลตราซาวด์ทั้งปวง จึงวินิจฉัยว่าโจทก์มีอาการไส้ติ่งอักเสบ ต่อมาทำการผ่าตัดให้ระหว่างเวลา  12.45 นาฬิกา ถึงเวลา 13.15  นาฬิกา หลังจากนั้นพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 วัน จึงให้กลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านได้ เมื่อพิจารณาขั้นตอนการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรคของแพทย์โรงพยาบาลตามสิทธิกับโรงพยาบาลที่โจทก์เข้ารับการผ่าตัดจะพบว่าแพทย์โรงพยา บาลตามสิทธิเพียงแต่สอบถามอาการเบื้องต้นแล้วแจ้งว่าอาหารเป็นพิษ ขณะที่แพทย์โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคทั้งการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ  และอัลตราซาวด์ แล้วจึงประมวลผลการวินิจฉัยสรุปอาการและขั้นตอนการรักษา  ดังนั้นเมื่อได้ความว่านับแต่เวลาที่โจทก์เดินทางเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเปาโล  เมโมเรียล   สมุทรปราการ  แพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการประมวลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและอัลตราซาวด์เพื่อสาเหตุการเจ็บป่วยทันที และวินิจฉัยว่าโจทก์มีอาการไส้ติ่งอักเสบซึ่งย่อมเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นได้เป็นดีว่าในเวลาดังกล่าวโจทก์มีอาการปวดท้องอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ประกอบกับเมื่อพิจารณาความเห็นของแพทย์ก็ปรากฏข้อความว่า การวินิจฉัยโรคเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องทำการผ่าตัดไส้ติ่ง จึงได้แนะนำให้ทำการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดทันทีในวันนั้นหากโจทก์ไม่มีอาการของโรคซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันที่มีลักษณะรุนแรงแพทย์ของโรงพยาบาลก็จะทำการรักษาโดยวิธีอื่น การที่โจทก์อยู่ในภาวะเจ็บป่วยเมื่อเข้ารักษาตัวและแพทย์วินิจฉัยว่าไส้ติ่งอักเสบต้องทำการผ่าตัดย่อมเป็นภาวะที่ทำให้บุคคลนั้นวิตกกังวลได้ว่าตนเองต้องมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร็วและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏตามใบรับรองแพทย์ผู้ทำการรักษาฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า โจทก์เป็นไส้ติ่งอักเสบจำเป็นต้องผ่าตัดแพทย์ผู้ทำการรักษาโจทก์ดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีส่วนได้เสียในคดีได้วินิจฉัยอาการของโจทก์ตามที่ได้ศึกษามาจึงเห็นว่าการเจ็บป่วยของโจทก์เป็นอาการของโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเป็นการด่วน อันถือเป็นการป่วยฉุกเฉินโจทก์จึงมีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 59 วรรคสอง  ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่   55/2551   ลงวันที่   15   มกราคม   2551   นั้น ชอบแล้ว   อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น    

 
พิพากษายืน.
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com