ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article

คำพิพากษาฎีกาที่    5954/57

พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ   ตามที่ได้รับมอบหมาย   ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง

 

โจทก์ฟ้องว่า  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2549  จำเลยจ้างโจทก์ทำงานหน้าที่พนักงานขายประจำสาขารังสิต  –  นครนายก  ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยการขายรถยนต์อัตราสุดท้าย  3  เดือน  ย้อนหลัง   เป็นเงิน   114,688   บาท   เฉลี่ยเดือนละ  38,229.33  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 10   ของเดือน  ต่อมาวันที่  12  มีนาคม 2551 จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่และทรัพย์สินของจำเลย   เป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน ถือเป็นกรณีร้ายแรง  จึงมีคำสั่งปลดโจทก์ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12  มีนาคม  2551  ความจริงโจทก์มิได้ละทิ้งหน้าที่  แต่โจทก์ป่วยไม่สามารถไปทำงานทันเวลาเริ่มต้นทำงานของจำเลยได้ เมื่ออาการดีขึ้นโจทก์จึงไปทำงานเวลา 12.30 น. จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้กระทำผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าโจทก์ทำงานติดต่อกันมานานกว่า 1 ปี แต่ไม่ครบ  3  ปี  มีสิทธิได้รับค่าชดเชย   90  วัน   เป็นเงิน   114,688   บาท   และมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  60 วัน  นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 รวม 60 วัน  เป็นเงิน   76,458.66   บาท   ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน  76,458.66 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปและค่าชดเชย จำนวน 114,688 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 
 

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549  ในตำแหน่งพนักงานประจำสาขารังสิต  –  นครนายก มีหน้าที่ขายรถยนต์  โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจากการขายรถยนต์ในแต่ละเดือนภายในวันที่   10 ของทุกเดือนถัดไป ในเดือนธันวาคม  2550   โจทก์ได้ค่าจ้างจากการขายรถยนต์   จำนวน   79,897   บาท   เดือนมกราคม 2551  โจทก์ไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากขายไม่ได้   ในเดือนกุมภาพันธ์   2551   โจทก์ได้รับค่าจ้างจากการขายรถยนต์   30,302   บาท   รวมเป็นเงิน  110,199 บาท เฉลี่ยเดือนละ   36,733   บาท จำเลยได้เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์วิทยุชุมชนคลองสาม ถนนรังสิต -  นครนายก เพื่อเปิดบูธสำหรับแสดงและขายรถยนต์  ในระหว่างวันที่ 1  ถึงวันที่  15  มีนาคม  2551  โดยจัดรถยนต์จำนวน 2 คัน และกำหนดให้พนักงานขายซึ่งรวมทั้งโจทก์ด้วยไปอยู่เวรประจำบูธดังกล่าว ผู้จัดการสาขารังสิต - นครนายก ผู้บังคับบัญชาของโจทก์  ได้ออกคำสั่งให้พนักงานขายทุกคนอยู่ประจำบูธตามวันเวลาที่กำหนด โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา  15.00  ถึง  20.00  น.  และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์  เวลา 10.00   ถึง 20.00 น. หากพนักงานขายคนใดละทิ้งหน้าที่จะลงโทษขั้นปลดออก ต่อมาวันเสาร์ที่ 8   มีนาคม 2551  ซึ่งเป็นเวรที่โจทก์จะต้องทำหน้าที่ประจำบูธ  ผู้จัดการสาขาได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่แสดงรถดังกล่าวกลับไม่พบโจทก์ถือว่าโจทก์มีเจตนาละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และทรัพย์สินของจำเลยซึ่งมีมูลค่ามาก ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีรถยนต์สูญหายหลายครั้ง การทิ้งงานและทรัพย์สินไปโดยไม่มีผู้ใดดูแล  จำเลยพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน    ไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา    ไม่ป้องกันทรัพย์สินของจำเลย   และมีเจตนาทำให้จำเลยเสียหาย   การละทิ้งหน้าที่และทรัพย์สินของจำเลยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง และขาดความสามารถในการทำงาน หรือทำงานหย่อนประสิทธิภาพไม่เป็นที่ไว้วางใจได้ต่อไป  จำเลยจึงมีสิทธิปลดโจทก์ออกจากงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  ขอให้ยกฟ้องศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย  จำนวน 110,199  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15  ต่อปี  นับแต่วันเลิกจ้าง  (วันที่   12 มีนาคม  2551)  เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์  และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน  71,018 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  นับแต่วันฟ้อง  (วันที่  1 กันยายน  2551) เป็นต้นไป  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 
 
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  คดีนี้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า  โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่   27   มีนาคม   2549   ตามใบสมัครเข้าทำงานเอกสารหมาย ล.3 ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยจากการขายรถยนต์   จำเลยออกข้อบังคับการทำงานฉบับลงวันที่   7   มิถุนายน   2547   ตามเอกสารหมาย ล.4 วันเสาร์  ที่  8  มีนาคม  2551  จำเลยจัดให้โจทก์ประจำที่บูธศูนย์วิทยุชุมชนคลองสาม อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   เพื่อให้โจทก์ขายรถยนต์อีซูซุในช่วงเวลา  10  น.  ถึง 20 น. ในวันดังกล่าวนางสาวพนิดา  ยกมาพันธ์   ผู้จัดการจำเลย   สาขารังสิต  – นครนายก    ขับรถยนต์มาถึงบูธดังกล่าวไม่พบโจทก์ พบแต่ทรัพย์สินของจำเลยที่นำไปไว้ที่บูธ มีรถยนต์ 2 คัน ราคา 500,000 บาทเศษและ  600,000  บาทเศษ   โต๊ะ  เก้าอี้  และเอกสารต่างๆ  นางสาวพนิดาโทรศัพท์สอบถามโจทก์   โจทก์จึงมาที่บูธเวลา  12.30  น.  ช้ากว่ากำหนด   2   ชั่วโมงครึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลย การกระทำของโจทก์เป็นการไม่ตั้งใจปฏิบัติงานไม่อุทิศเวลาให้แก่งาน ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่เอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินของจำเลยที่บูธถือได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.4   แต่การที่โจทก์ไม่อยู่บูธในเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร   ไม่ปรากฏทรัพย์สินของจำเลยภายในบูธสูญหายหรือจำเลยได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิดวินัยหรือข้อบังคับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ตักเตือนเป็นหนังสือจึงเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 มาตรา 119 ( 4 ) แล้วพิพากษาให้จำเลยจ่าค่าเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

 
 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การกระทำของโจทก์เป็นความผิดวินัยข้อบังคับการทำงานของจำเลยกรณีที่ร้ายแรงทำให้จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องตักเตือนเป็นหนังสือก่อนซึ่งเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่   เห็นว่าการที่จำเลยเปิดบูธขายรถยนต์ในวันเสาร์ระหว่างเวลา 10 น. ถึง 20 น. เนื่องจากในวันหยุดประชาชนมีการสัญจรไปมาจำนวนมากและเข้ามาเยี่ยมชมหรือซื้อรถยนต์ที่บูธได้มากขึ้นและสะดวกกว่ามาที่บริษัทจำเลยเพราะอยู่ใกล้ชุมชนมากกว่า เป็นการส่งเสริมการขายเพื่อให้ขายรถยนต์ได้มากขึ้น ทั้งเป็นการแสดงให้คนเห็นว่ารถยนต์ยี่ห้ออีซูซุเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมีจุดบริการและจำหน่ายอยู่ทั่วไป การเปิดบูธแสดงและจำหน่ายรถยนต์เช่นนี้จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจำหน่ายในวันปกติทั้งจำเลยมีต้นทุนในการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดบูธ   การที่โจทก์ไม่มาปฏิบัติงานประจำที่บูธตามที่ได้คำสั่งจนนางสาวพนิดามาพบเข้าจึงโทรศัพท์สอบถามโจทก์จึงมาเปิดบูธเวลา 12.30 น. ล่วงเลยกำหนดเวลาเปิดไปถึง 2  ชั่วโมงครึ่งย่อมทำให้จำเลยเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการขายรถในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งที่จำเลยต้องเช่าพื้นที่เพื่อเปิดบูธดังกล่าว  และยังเสียภาพพจน์ของบริษัทและสินค้าด้วย ทั้งตามพฤติการณ์ยังส่อว่าหากนางสาวพนิดาไม่มาพบและโทรศัพท์สอบถามโจทก์ โจทก์คงจะทิ้งบูธไม่มาปฏิบัติงานทั้งวันซึ่งอาจทำให้ทรัพย์สินของจำเลยสูญหายได้ การกระทำของโจทก์จึงเป็นความผิดวินัยหรือข้อบังคับการทำงานเอกสารหมาย  ล.4  หมวดที่ 6 กฎแห่งความประพฤติข้อที่  1 ที่กำหนดให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัดคือ (1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (13) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินมิให้สูญหาย (19) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ไม่กลั่นแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งเมื่อโจทก์กระทำผิดวินัยดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ร้ายแรงจำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างหรือปลดโจทก์ออกโดยไม่ต้องตักเตือนเป็นหนังสือตามการลงโทษทางวินัยข้อ  2 ( 4 )  ปลดออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  119  ( 4 ) และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย   ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

 
 
พิพากษากลับ  ให้ยกฟ้อง.
 
 
 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com