ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
คำพิพากษาฎีกาที่    2430 - 57

ทะเลาะวิวาทกัน   นอกเวลางาน   นอกบริเวณบริษัทฯ   ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง

 

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่  3  ได้พิจารณามีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง  3  ราย   ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่   17/2553   ดังนี้   ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยจำนวน  68,182  บาท  แก่นางสาวพริรตา ใจยาว  จำนวน  68,802  บาท   แก่นางสาวศุณิฎา  อุ่นสถานนท์   จำนวน  69,632  บาท   แก่นางสาวสุวลี   วิริยอนันต์เสรี  โจทก์ไม่เห็นชอบด้วย   ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่   17/2553   ลงวันที่   5   เมษายน   2553 

 
 

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 ที่ 17/2553 เรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ระหว่างนางสาวพริรตา  ใจยาว  กับพวกรวม 3 คน ลูกจ้างกับโจทก์  โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ขอให้ยกฟ้อง

  

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้อง 

 
 
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า   นางสาวพริรตา  ใจยาว   นางสาวศุณิฎา   อุ่นสถานนท์และนางสาวสุวลี วิริยอนันต์เสรี   ต่างเป็นพนักงานของโจทก์ทำงานอยู่ในแผนกเดียวกัน  วันที่ 16  มกราคม  2553  นางสาวสุวลีและนางสาวศุณิฎามีปากเสียงกับนางสาวเต็มศิริ   ตันติพันธุ์ไชย   ซึ่งเป็นพนักงานของโจทก์ในเรื่องกำหนดรอบการพักรับประทานอาหาร นางสาวเต็มศิริ  ได้พูดด่านางสาวศุณิฎาว่าเป็นกะหรี่ หลังจากนั้นเกิดการโต้เถียงและด่าว่ากันจนมีคนมาห้ามและต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไป ภายหลังเลิกงาน นางสาวสุวลี นางสาวศุณิฎาและนางสาวพริรตาไปพบนางสาวเต็มศิริบริเวณทางเข้าหอพักของนางสาวเต็มศิริหลังโรงพยาบาลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครและได้มีการทำร้ายร่างกายกันโจทก์สอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำของลูกจ้างทั้งสามเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง จึงเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสามโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2553  นางสาวพริรตา  นางสาวสุวลีและนางสาวศุณิฎายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 ว่าโจทก์เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วเห็นการกระทำของลูกจ้างทั้งสามไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา 119 (4) จึงมีคำสั่งที่ 17/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้งสาม แล้ววินิจฉัยว่าสาเหตุที่เกิดเป็นคดีนี้ เพราะนางสาวเต็มศิริไม่พอใจกำหนดรอบการพักรับประทานอาหารและได้ด่าทอพวกของลูกจ้างทั้งสาม อีกทั้งยังได้ใช้คำพูดด่านางสางศุณิฎาว่าเป็นกะหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามนางนาวศุณิฎาอย่างร้ายแรง เป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และของลูกผู้หญิงด้วยกัน นางสาวเต็มศิริจึงเป็นผู้ก่อเหตุก่อน หากนางสาวเต็มศิริไม่พอใจเรื่องของกำหนดรอบการพักรับประทานอาหารก็ไม่ควรไปด่าทอนางสาวศุณิฎาให้ได้รับความอับอายและควรนำเรื่องไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาให้แก้ไข  การที่ลูกจ้างทั้งสามไปพบนางสาวเต็มศิริที่บริเวณทางเข้าหอพักของนางสาวเต็มศิริ   หลังเลิกงานแล้วเกิดการด่าทอและมีการทำร้ายร่างกายกัน    เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเลิกงานและเป็นบริเวณนอกสถานที่ทำงานอีกทั้งอาการบาดเจ็บของนางสาวเต็มศิริตามความเห็นของแพทย์รักษาเพียง 7 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญา  ถือว่าไม่ใช่บาดเจ็บสาหัส และต้นเหตุของการทำร้ายร่างกายกันก็เกิดจากนางนาวเต็มศิริ   มิใช่เกิดจากลูกจ้างทั้งสามแต่ประการใด กรณีจึงไม่เป็นความผิดร้ายแรง การที่จำเลยให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้งสามจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

 
 

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า การกระทำของลูกจ้างทั้งสามเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณืว่าเหตุคดีนี้เกิดขึ้นจากความไม่พอใจเรื่องการกำหนดรอบการพักรับประทานอาหารที่ไม่ตรงกันการที่นางสาวเต็มศิริด่าว่านางสาวศุณิฎาว่าเป็นกะหรี่เป็นเรื่องปกติของปุถุชนธรรมดาที่ทะเลาะวิวาทกันย่อมต้องมีการพูดที่ไม่สุภาพด่าว่ากัน และเมื่อนางนาวเต็มศิริไม่เอาเรื่องกับลูกจ้างทั้งสามแล้วนางสาวเต็มศิริก็ทำงานปกติต่อไปแต่ลูกจ้างทั้งสามกลับนัดหมายกันไปดักรอนางสาวเต็มศิริที่บริเวณที่พักของนางสาวเต็มศิริอีก จึงมีการทะเลาะวิวาทและรุมทำร้ายร่างกายกันซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากการทำงานนั้นเอง และกรณีจะเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่จะต้องดูที่เจตนาของการทำร้าย  มิใช่ดูอาการบาดเจ็บของนางสาวเต็มศิริว่าต้องถึงกับได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่   การกระทำของลูกจ้างทั้งสามผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์หมวดที่ 11.1 เรื่องวินัยทั่วไป  ข้อ  1 ข้อ  3  ข้อ  4  และข้อ  12  โจทก์จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ตามข้อ  13.6  พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ หมวดที่ 11.1  เป็นระเบียบให้พนักงานต้องปฏิบัติ โดยข้อ 1 ระบุว่าพนักงานต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม หรือหน่วยงานภายนอกที่บริษัทฯ  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ไม่ประพฤติชั่ว   กระทำหรือร่วมกันกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายทั้งในและนอกบริเวณของบริษัทฯ ข้อ 3  ระบุว่าพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ   ประกาศและข้อบังคับต่างๆ  ของบริษัทฯ ข้อ 4 ระบุว่าพนักงานต้องประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดีงามและกฎหมายของบ้านเมืองบ ส่วนข้อ 12 ระบุว่าพนักงานจะต้องมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย  มีกริยาใช้วาจาสุภาพ ไม่ดูหมิ่น  ล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง  ไม่ทำการข่มขู่ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงานในบริเวณบริษัทฯ หรือระหว่างที่ยังสวมเครื่องแบบพนักงานของบริษัทฯ อยู่  จะเห็นได้ว่า  ระเบียบข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 เป็นระเบียบให้พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติเป็นพนักงานที่ดี อันเป็นระเบียบปฏิบัติกว้างๆ ไม่กำหนดเจาะจงมุ่งเน้นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ส่วนในเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนั้นได้กำหนดไว้ในข้อ 12 อย่างชัดเจน โดยข้อห้ามข้อนี้ระบุว่าห้ามกระทำไม่ว่าในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงานในบริเวณบริษัทฯหรือระหว่างที่ยังสวมเครื่องแบบพนักงานของบริษัทฯ  อยู่  ซึ่งมุ่งเน้นให้เห็นว่าห้ามมิให้เกิดขึ้นในบริเวณบริษัทฯ หรือหากแม้ไม่ใช่ในบริเวณบริษัทฯ  ก็ต้องไม่อยู่ในระหว่างที่ยังสวมเครื่องแบบพนักงานของบริษัทอยู่คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานท้ายคำฟ้องระบุชัดเจนว่าเหตุเกิดนอกบริเวณบริษัทฯ และลูกจ้างก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบพนักงานของบริษัทฯ จึงไม่เป็นกรณีข้อ 12 โดยตรง เมื่อการด่าทอและทำร้ายร่างกายนางสาวเต็มศิริในช่วงหลังเกิดขึ้นหลังจากเลิกงานแล้วและเกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าหอพักของนางสาวเต็มศิริหลังโรงพยาบาลลาดพร้าวนอกบริเวณบริษัทฯ จึงไม่เป็นกรณีที่ข้อ 12 มุ่งเน้นห้ามไว้  และแม้สาเหตุที่เกิดการด่าทอและทำร้ายร่างกายกันในตอนหลังนี้จะเกิดจากความไม่พอใจเรื่องกำหนดรอบการพักรับประทานอาหารในที่ทำงานแต่ก็มีการแยกย้ายกันไปทำงานต่อแล้ว การกระทำในช่วงหลังจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เลิกกันไปแล้ว เมื่อการกระทำในช่วงหลังมิได้เกิดขึ้นในบริเวณบริษัทฯ และหลังเลิกงานแล้ว แม้จะสืบเนื่องมาจากความไม่พอใจเรื่องกำหนดรอบการพักรับประทานอาหารนั้นเอง ความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่โจทก์หากพึงมีจึงไม่รุนแรงมากนัก ผู้ได้รับความเสียหายจากการทำร้ายร่างกายนอกบริษัท  โจทก์โดยตรงย่อมเป็นนางสาวเต็มศิริเสียมากกว่าส่วนที่โจทก์อ้างว่าความผิดร้ายแรงหรือไม่มิได้พิจารณาจากอันตรายที่นางสาวเต็มศิริได้รับแต่ต้องดูที่เจตนาของการทำร้ายกันนั้นเห็นว่าแม้จะพิจารณาจากการกระทำของลูกจ้างทั้งสามดังที่โจทก์อ้าง แต่ก็ได้วินิจฉัยไว้แต่แรกแล้วว่าการด่าทอกันและทำร้ายร่างกายกันในช่วงหลังเกิดขึ้นนอกบริเวณบริษัทฯ  โจทก์หลังเลิกงานแล้ว   ความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่โจทก์หากพึงมีก็มีก็ไม่รุนแรงมากนัก จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์กรณีร้ายแรง ที่ศาลแรงงานกลางไม่เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและพิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

 
 
พิพากษายืน.
 
 
 
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com