ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article

คำพิพากษาฎีกาที่    4701/57

 ขับรถออกนอกเส้นทาง  แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง  นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้

 

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า   เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2545  จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง   ทำหน้าที่พนักงานขับรถหัวลาก   ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ  24,140  บาท  กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่   28   ของเดือน   ต่อมาวันที่   7   กันยายน   2549 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชยอ้างว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   กับข้ออ้างอื่นๆ  ตามหนังสือเลิกจ้าง   ซึ่งไม่เป็นความจริง   โจทก์ทำงานกับจำเลยมานาน  4  ปี  1  เดือน  มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย   180   วัน   เป็นเงิน  144,840   บาท  ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า   52   วัน   เป็นเงิน   41,823  บาท   ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี  2549 รวม   7  วัน   เป็นเงิน  5,633  บาท   เบี้ยขยันระหว่างวันที่  16 – 31  สิงหาคม  2549   เป็นเงิน  800  บาท  โบนัสประจำปี   2549   เป็นเงิน   5,000   บาท   เงินประกันการทำงาน  23,000  บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   241,400  บาท   แต่จำเลยไม่ยอมจ่าย   ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย   144,840   บาท  พร้อมดอกเบี้ย   15   ต่อปี   นับถัดจากวันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์  ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  41,823  บาท   เบี้ยขยัน  800  บาท  โบนัส  5,000  บาท  เงินประกันการทำงาน  23,000  บาท   และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   241,400  บาท  พร้อมดอกเบี้ย  7.5  ต่อปี   นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

จำเลยให้การว่า   โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยเป็นเงินเดือนๆ   5,000   บาท เบี้ยขยัน  1,000  บาท   ค่าบ้าน   250   บาท   เงินเพิ่ม   1,600   บาท   และค่าเที่ยวตามผลงาน กำหนดจ่ายทุกวันที่   15   และ  28   ของเดือน   จำเลยไม่ต้องจ่ายเบี้ยขยันและโบนัสให้แก่โจทก์เพราะโจทก์ทำงานไม่ครบตามระยะเวลาที่จำเลยกำหนดโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายกับฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของจำเลยกรณีร้ายแรง   เป็นเหตุให้จำเลยเสียหายคิดเป็นเงิน  7,940   บาท  จำเลยหักค่าเสียหายดังกล่าวจากเงินประกันการทำงานของโจทก์   23,000   บาท   ส่วนที่เหลือ  15,060   บาท  จำเลยคืนโจทก์ไปแล้ว   จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง   ขอให้ยกฟ้อง

 
ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง
 
 
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า  วันที่  15  กรกฎาคม  2545  จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานขับรถหัวลาก  ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ   24,140   บาท   กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่   28   ของเดือน   วันที่   7  กันยายน   2549   จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุตามประกาศเรื่องการปลดพนักงานออกจากบริษัทฯ   เอกสารหมาย   ล.6   จำเลยหักเงินประกันการทำงาน   7,940 บาท   ชดใช้ค่าเสียหาย   ส่วนเงินที่เหลือ   15,060  บาท  คืนแก่โจทก์แล้วเมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2549 โจทก์ได้รับมอบหมายจากจำเลยให้ขับรถหัวลากบรรทุกสินค้าจากสำนักงานสาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   ในวันดังกล่าวโจทก์ขับรถหัวลากบรรทุกสินค้าออกจากสำนักงานสาขาแหลมฉบังตั้งแต่เวลา   22.50  น.   ขณะที่จำเลยมีประกาศตามเอกสารหมาย   ล.1   กำหนดว่ารถที่ไม่ได้แล่นต่างจังหวัด   ให้รถออกได้หลังเวลา   4 น.   โจทก์ขับรถออกนอกเส้นทางปกติไปจอดทิ้งไว้ที่ตลาดบ้านบึงตั้งแต่เวลา   23.58 น.   ของวันที่   30   สิงหาคม   2549   จนถึงเวลา   6.56 น.   ของวันรุ่งขึ้นเป็นเหตุให้คนร้ายงัดรถหัวลากของจำเลย   โดยฝาเกลียวปิดถังน้ำมัน   กุญแจล็อกถังน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง  250   ลิตร   สูญหายไป   คิดเป็นเงิน   7,940   บาท   แล้ววินิจฉัยว่า   แม้โจทก์แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านบึงและทำรายงานเท็จเสนอต่อผู้บังคับบัญชาว่าโจทก์จอดรถที่หน้าบริษัทเวิลด์อีเลคตริค  (ประเทศไทย)   จำกัด  ตั้งแต่เวลา  1 น.   ของวันที่  31 สิงหาคม   2549   ต่อมาเวลา  6  น.  พบว่าฝาถังน้ำมันมีรอยงัดและน้ำมันหายไปประมาณ 300 ลิตร  ก็ยังฟังได้ไม่ถนัดว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  แต่เมื่อพิจารณาความเสียหายที่จำเลยได้รับอันสืบเนื่องมาจากการกระทำของโจทก์ประกอบด้วย ย่อมถือได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยย่อมเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี  ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  และค่าเสียหายกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์

 

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามข้างต้นโดยวินิจฉัยว่าโจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความลอยๆ  ไม่มีพยานหลักฐานใดมานำสืบสนับสนุน   ทั้งที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลอีก  3  ปาก   สามารถหักล้างข้อกล่าวหาของจำเลยได้จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น  ข้ออ้างตามอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง  ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ขับรถหัวลากออกไปนอกสำนักงานของจำเลยก่อนเวลาที่กำหนด เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของจำเลยกรณีร้ายแรง   เป็นการนำข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่กล่าวอ้างในหนังสือเลิกจ้างมาวินิจฉัย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ประกาศเรื่องการปลดพนักงานออกจากบริษัทฯ   ตามเอกสารหมาย   ล.6   ได้ระบุข้อเท็จจริงแห่งการกระทำผิดดังกล่าวของโจทก์ไว้แล้ว   ดังนั้นข้ออ้างตามอุทธรณ์ของโจทก์เท่ากับเป็นการโต้แย้งว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีอยู่จริง   ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ได้รับอนุญาตจากจำเลยให้นำรถหัวลากบรรทุกสินค้าออกจากสำนักงานสาขาแหลมฉบังของจำเลยก่อนเวลาที่จำเลยกำหนด  การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นความผิด   การที่ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจรับฟังตามคำเบิกความของนายณัฐพนธ์   โชติศิริ และนางวัชรี  พรหมวิสุทธิ์   พยานจำเลยเป็นการไม่ชอบเพราะพยานทั้งสองเป็นพยานบอกเล่า ส่วนที่โจทก์เบิกความเกี่ยวกับเวลาเริ่มจอดรถแตกต่างจากที่แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  เป็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยไม่ทำให้น้ำหนักคำเบิกความของโจทก์เสียไปทั้งศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนจากบันทึกข้อมูลดาวเทียมตรวจจับพิกัดตามเอก สารหมาย   ล.11  และ  ล.12   เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอุทธรณ์ตามข้างต้นล้วนเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. 2522   มาตรา  54 วรรคหนึ่ง   ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 

มีปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ประการแรกว่าเมื่อศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงไม่ได้ถนัดว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  ต้องถือว่าโจทก์มิได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น   เห็นว่า   แม้โจทก์มิได้จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย แต่การที่โจทก์ขับรถหัวลากบรรทุกสินค้าของจำเลยออกจากสำนักงานสาขาแหลมฉบัง เวลา 22.50 น. ของวันที่  30  สิงหาคม  2549 เพื่อไปส่งให้แก่บริษัทเวิลด์อีเลคตริค (ประเทศไทย)   จำกัด   ที่อำเภอบ้านบึง   ในจังหวัดเดียวกันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของจำเลยตามเอกสารหมาย   ล.1   ที่กำหนดว่ารถที่ไม่ได้แล่นต่างจังหวัดให้รถออกได้หลังเวลา  4  น.   และการที่โจทก์ขับรถออกนอกเส้นทางปกติก็เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหมวดที่  8  ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย   ข้อ   14   ที่กำหนดว่าต้องไม่ขับรถออกนอกเส้นทาง   อีกทั้งการที่โจทก์ขับรถไปจอดทิ้งที่ตลาดบ้านบึงตั้งแต่เวลา   23.58  น.   ของวันที่   30   สิงหาคม   2549   จนถึงเวลา 6.56 น.  ของวันรุ่งขึ้นเป็นเหตุให้รถถูกคนร้ายงัด   ทำให้ฝาเกลียวปิดถังน้ำมัน   กุญแจล็อกถังน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิง  250   ลิตร  สูญหาย   คิดเป็นค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น   7,940   บาท โจทก์กลับรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านบึงว่าโจทก์นำรถไปจอดที่หน้าบริษัทเวิลด์อีเลคตริค  (ประเทศไทย)   จำกัด    จึงเป็นการแจ้งหรือให้ข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้บังคับบัญชา    และแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน   เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง    ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหมวดที่  8   ว่าด้วยโทษทางวินัย   ข้อ  19 การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎ หมายและเป็นธรรมของจำเลยในกรณีร้ายแรง   จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยมีเหตุเพียงพอในการเลิกจ้าง   ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน   พ.ศ.  2522   มาตรา   49   และจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   พ.ศ.   2541   มาตรา 119 (4)  และมาตรา 17   วรรคห้า   ที่ใช้บังคับในขณะเกิดหตุ  ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา   583 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

 

มีปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ประการสุดท้ายว่าโจทก์ไม่ได้จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายจำเลยไม่มีสิทธิหักเงินประกันการทำงาน  7,940   บาท   ชดใช้ค่าเสียหาย   และต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์   เห็นว่า   ในการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถหัวลากของโจทก์  โจทก์ได้วางเงินประกันการทำงานไว้แก่จำเลย   23,000   บาท   ดังนั้นหากโจทก์ก่อให้เกิดความเสียหายจากการทำงานแก่จำเลย   ไม่ว่ากระทำโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม  จำเลยย่อมมีสิทธิหักเงินประกันการทำงานชดใช้ค่าเสียหายได้ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ขับรถหัวลากของจำเลยไปจอดทิ้งที่ตลาดบ้านบึงนานเกือบ  7  ชั่วโมง   เป็นเหตุให้คนร้ายงัดรถทำให้ฝาเกลียวปิดถังน้ำมัน กุญแจล็อกถังน้ำมัน   และน้ำมันเชื้อเพลิง   250   ลิตร   สูญหายคิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 7,940 บาท จำเลยก็ชอบที่จะหักเงินประกันการทำงานของโจทก์ชดใช้ค่าเสียจำนวนดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

 
พิพากษายืน.
เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัดอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com