ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article

 คำพิพากษาฎีกาที่  2349/57

  ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา    ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้    โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

                                                                           โจทก์ฟ้องว่า  วันที่  12  ธันวาคม  2550  โจทก์เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย    และได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ   18,000   บาท   กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน    ต่อมาวันที่  13   สิงหาคม   2552    จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสือให้มีผลทันทีโดยโจทก์ไม่มีความผิด  เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม    ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย  54,000  บาท    พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  15   ต่อปี    สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนที่ขาด  18,000  บาท   และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  36,000   บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี   ของเงินสองจำนวนหลัง    นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

จำเลยให้การว่า  โจทก์ทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยหลายครั้งและถูกเตือนเป็นหนังสือหลายฉบับ    ฉบับแรกลงวันที่  4  สิงหาคม 2552   กรณีไม่ตั้งใจทำงานจนงานมีความผิดพลาด   ฉบับที่   2   ลงวันที่  5   สิงหาคม   2552 กรณีนำทรัพย์สินของจำเลยไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและพูดจาก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา   วันที่   7 สิงหาคม   2552   โจทก์ทำบันทึกต่อจำเลยว่าจะตั้งใจทำงานและให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา  ต่อมาวันที่   13   สิงหาคม   2552  ผู้บังคับบัญชาของโจทก์เตือนโจทก์เป็นหนังสือกรณีขาดงานติดต่อกัน 3 วัน  โดยไม่ลาและไม่เคารพผู้บังคับบัญชาพร้อมกับเสนอความเห็นให้เลิกจ้างโจทก์ต่อจำเลยเพื่อพิจารณาระหว่างนำเสนอเรื่องต่อจำเลย   โจทก์ละทิ้งงานตั้งแต่วันที่  13  สิงหาคม 2552   เรื่อยมาทั้งที่จำเลยยังไม่มีคำสั่งเลิกจ้าง   เป็นการละทิ้งงานติดต่อกันเกิน   3   วัน  ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย  จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์   ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   ขอให้ยกฟ้อง

 

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย  54,000  บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  15  ต่อปี   นับแต่วันฟ้อง  (วันที่   14   สิงหาคม   2552 )  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์  คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 
 
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 

 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว   ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันและที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงมาได้ความว่า  วันที่   12   ธันวาคม  2550  โจทก์เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย    นางสาวพัชรินทร์    ชัยวิรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและผู้จัดการใหญ่ของจำเลย เป็นผู้รับโจทก์เข้าทำงาน  และเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์   จำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดวันทำงานและวันหยุดของลูกจ้างว่า    ให้ทำงานสัปดาห์ละ   6   วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์    วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณียึดถือตามวันหยุดของข้าราชการ  ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน นอกจากนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกำหนดเรื่องวินัยและโทษทางวินัยว่าจำเลยพิจารณาลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างต่อพนักงานที่ประพฤติมิชอบได้   ดังนี้  1.  ตำหนิตักเตือนด้วยวาจา  2. ตำหนิตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 3.  ลดตำแหน่งและ  4.  เลิกจ้างหรือปลดออก   ระหว่างทำงานโจทก์พูดคุยกับบุคคลภายนอกทางอินเตอร์เนตทำให้งานพิมพ์บัตรสมาชิกผิดพลาดซึ่งจำเลยลงโทษ   โจทก์แล้วด้วยการเตือนเป็นหนังสือลงวันที่   4   สิงหาคม  2552   ต่อมาวันที่   5   สิงหาคม   2552    ระหว่างเวลา   14.30 น.  – 18.00  น.   จำเลยจัดการประชุมขึ้นโดยนางสาวพัชรินทร์    ผู้จัดการใหญ่   เป็นประธานการประชุม   นางเฉิน   อิ๋ง    กรรมการของจำเลย    นางสาววาสินี    ทวีอภิรดีลาภ    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    พนักงานอื่น   รวมทั้งโจทก์   ร่วมประชุมด้วย    ระหว่างประชุมมีเหตุการณ์พูดจาโต้เถียงกันและโจทก์ออกจากที่ประชุม นอกจากนี้ระหว่างประชุมจำเลยออกหนังสือเตือนโจทก์เป็นฉบับที่   2   ลงวันที่   5   สิงหาคม   2552   โดยนางสาวพัชรินทร์แจ้งเตือนโจทก์ตามหนังสือดังกล่าว  กรณีที่โจทก์นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยกลับบ้านไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีพฤติกรรมพูดจาก้าวร้าวโวยวายไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา     ต่อมาโจทก์ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันที่  8 – 12   สิงหาคม   2552   เนื่องจากวันที่   9   สิงหาคม   2552 เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์  และวันที่  12   สิงหาคม   2552    เป็นวันแม่ซึ่งเป็นวันหยุดราชการอันเป็นวันหยุดตามประเพณีส่วนวันที่   11  สิงหาคม  2552  โจทก์ป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย  4   โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง  สำหรับการหยุดงานวันที่    8  และวันที่   10  สิงหาคม  2552  นั้น  โจทก์ยื่นใบลาหยุดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้วแต่จำเลยอนุญาตให้หยุดได้เฉพาะวันที่   10   สิงหาคม   2552   โจทก์จึงขาดงานเพียง  1  วัน   คือในวันที่   8   สิงหาคม   2552  แต่อเมื่อโจทก์ไปทำงานในวันที่   13 สิงหาคม  2552 จำเลยมีหนังสือแจ้งต่อโจทก์โดยมีข้อความว่า  “เนื่องด้วยนางสาวธัญญรัศม์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์    (โจทก์ )    พนักงานฝ่ายการออกแบบสิ่งพิมพ์   แผนกการตลาด   ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลางาน ดังนี้ 1.  โดยระหว่างการกล่าวตักเตือนด้วยวาจาจากประธานที่ประชุมหรือผู้จัดการใหญ่ประจำบริษัทฯ   ต่อท่าน    (โจทก์)    และท่าน    (โจทก์)    ได้ลุกออกจากที่นั่งไปทันทีด้วยความไม่พอใจ    โดยที่ประธานที่ประชุมยังกล่าวไม่จบ    เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   ถือเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา     และไม่ให้เกียรติกับที่ประชุม   2.  การหยุดงานเมื่อวันที่   8   และวันที่   10 สิงหาคม   2552   โดยไม่มีการแจ้งหัวหน้างานหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายบุคคลถือว่าขาดงาน  และท่าน   (โจทก์)    ได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา   3   วันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม    ดังนั้นทางบริษัทมีสิทธิออกหนังสือเตือนและให้พนักงานออกจากงานทันที ทางบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรว่าท่าน   (โจทก์) ได้ทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ   ข้อที่    4.12,6, 9,   13    ด้วยการแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม     ถือเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชา จึงจำเป็นต้องออกจดหมายเตือนเป็นฉบับที่  3  ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายและจำเป็นต้องให้ท่าน   (โจทก์) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ   ทันทีนับแต่วันที่ท่าน  (โจทก์)  ได้รับจดหมายฉบับนี้”   ด้านล่านของหนังสือฉบับนี้นางสาวพัชรินทร์ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อไว้ แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าหนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งเลิกจ้างโจทก์แล้ว สำหรับเหตุเลิกจ้างตามหนังสือเลิกจ้างประการแรกที่ว่าโจทก์ลุกออกจากที่นั่งประชุมทันทีด้วยความไม่พอใจระหว่างที่ประธานกำลังว่ากล่าวตักเตือนโจทก์นั้นจำเลยลงโทษโจทก์แล้วด้วยการออกหนังสือเตือนฉบับลงวันที่  5  สิงหาคม 2552    และเหตุเลิกจ้างตามหนังสือเลิกจ้างประการหลังว่าขาดงานและละทิ้งหน้าที่  3   วันติดต่อกันนั้นโจทก์ขาดงานเพียง  1   วันคือวันที่  8   สิงหาคม   2552  โจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่  3   วัน ทำงานติดต่อกัน   ดังนั้นจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์เนื่องจากโจทก์เคยทำงานผิดพลาดและนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งพูดจาก้าวร้าวโวยวายเป็นการไม่เคารพผู้บังคับบัญชาถือว่าโจทก์จงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย     ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ  หรือทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

 

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า  วันที่  13  สิงหาคม  2552  ผู้บังคับบัญชามีหนังสือเตือนโจทก์ว่าขาดงานติดต่อกัน  3  วันโดยไม่ลา    ไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา  เป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทางผู้บังคับบัญชาจึงมีความเห็นสมควรที่จะให้เลิกจ้างโจทก์โดยจะนำเรื่องเสนอทางบริษัทฯ   ระหว่างนำเรื่องเสนอโจทก์ละทิ้งการทำงานตั้งแต่วันที่   13   สิงหาคม   2552    ถึงปัจจุบัน   ทั้งที่จำเลยยังไม่มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์    เมื่อโจทก์ละทิ้งการทำงานติดต่อกันเกิน  3  วันนับแต่วันที่  13  ดังกล่าว  จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นั้น   เห็นว่า  ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้วว่าเมื่อวันที่ 13   สิงหาคม   2552   จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์แล้วโดยให้มีผลทันที  โจทก์จึงพ้นสภาพลูกจ้างและไม่ต้องมาทำงานกับจำเลยอีกนับแต่วันดังกล่าว     การที่โจทก์ไม่ไปทำงานหลังจากนั้นย่อมไม่ใช่การขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลาง  เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  2522   มาตรา   54    วรรคหนึ่ง   ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 
 
พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย.
 
 

เรียบเรียงโดย บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com