ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ให้ข้อมูลทางธุรกิจกับบริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า ถือว่าผิดร้ายแรง article

คำพิพากษาฎีกา 12414 – 53

ให้ข้อมูลทางธุรกิจกับบริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า ถือว่าผิดร้ายแรง
                               
                 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่วางแผนเพื่อนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคและวิเคราะห์ตลาด ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 71,000 บาท จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานสังกัดกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิ้นที่ 8   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เลิกจ้างโจทก์แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ ต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยเพื่อให้บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยมีคำสั่งที่ 66/2548 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าโจทก์ไม่สิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ได้รับคำสั่งดังกล่าววันที่ 31 สิงหาคม 2548 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยเพราะได้วินิจฉัยคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยโจทก์ไม่เคยให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งโจทก์ได้รับทราบในตำแหน่งหน้าที่แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับนายจ้างของโจทก์ในประเทศไทย โจทก์ไม่ได้ส่งประวัติการทำงานของโจทก์ให้บริษัทต่างชาติซึ่งประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับนายจ้างของโจทก์ ไปให้เพื่อนของโจทก์ซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติเพื่อนำไปให้บริษัทซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับนายจ้างของโจทก์พิจารณาการจ้างแต่ก็ยังไม่มีการจ้างงานใดๆ เกิดขึ้น การที่โจทก์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของนายจ้างติดต่อกับเพื่อนในต่างประเทศบ้างนั้นจะถือว่าผิดต่อระเบียบข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างอย่างร้ายแรงย่อมไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยเหตุผลต่อโจทก์ กรณีเช่นนี้นายจ้างชอบที่จะทำหนังสือตักเตือนโจทก์ก่อนนอกจากนี้จำเลยได้รับฟังพยานเอกสารของนายจ้างซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งไม่เปิดโอกาสให้โจทก์ได้ทำการชี้แจงความไม่ถูกต้องของเอกสารดังกล่าวโจทก์มีสาเหตุขัดแย้งกับนายวสันต์ สุขอนันต์ชัย ผู้จัดการด้านการตลาด จึงถูกกลั่นแกล้งและถูกเลิกจ้าง โจทก์ถูกเลิกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจำนวน 213,000 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 71,000 บาท รวมเป็นเงิน 284,000 บาท คำสั่งของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิ้นที่ 8 ที่ 66/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 และให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดชำระค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงิน 284,000 บาท แก่โจทก์
 
 
                  จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด แต่ถูกเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชย หลังจากจำเลยให้นายจ้างของโจทก์ได้ชี้แจงแล้วจำเลยจึงสอบสวนได้ความว่า บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด นายจ้างของโจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว โจทก์เป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 71,000 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 25 ของเดือน โจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาดต่อมาวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 นายจ้างได้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยอ้างว่าโจทก์กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับการทำงาน หมดวที่ 5 หัวข้อวินัยและมาตรการทางวินัย เป็นความผิดตามข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 ซึ่งมีบทกำหนดโทษคือไล่ออกกล่าวคือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา นายวสันต์ สุขอนันต์ชัย ผู้จัดการด้านการตลาดได้ตรวจพบข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ว่าโจทก์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างให้บริษัทคู่ค้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทราบ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จึงได้ขอรหัสผ่านของโจทก์เพื่อไประงับการส่งข้อมูลดังกล่าว จากการเข้าไปในระบบข้อมูลของโจทก์พบว่าโจทก์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของนายจ้างส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกับบริษัทต่างชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ชื่อบริษัท ลี ไว ไว บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผลิตขนมขบเคี้ยวอันมีลักษณะกิจการเช่นเดียวกับนายจ้าง และบริษัทดังกล่าวกำลังจะเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยนายจ้างถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง การติดต่อของโจทก์เป็นการแนะนำกระบวนการในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและให้ข้อมูลของนายจ้างว่า นายจ้างกำลังวางยุทธศาสตร์ทางการตลาดแนะนำการจดทะเบียนการค้า แนะนำเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบประเภทมันฝรั่งและยังพบอีกว่าในวันที่ 6 มิถุนายน 2548 โจทก์ส่งประวัติการทำงานและใบสมัครงานของโจทก์ไปยังบริษัทต่างชาติดังกล่าว หลังจากนายจ้างตรวจพบข้อความดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 นายจ้างได้สอบสวนโจทก์ถึงการกระทำดังกล่าว โจทก์ยอมรับว่าได้กระทำจริงแต่โต้แย้งว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงโดยโจทก์ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้ติดต่อกับบริษัทต่างชาติจริงเนื่องจากมีเพื่อนทำงานกับบริษัทดังกล่าวและบริษัทดังกล่าวกำลังจะเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยผลิตขนมขบเคี้ยวแต่เพื่อนของโจทก์เกิดความกังวลว่ายี่ห้อของสินค้าที่จะผลิตจะเหมือนกับสินค้าประเภทหนึ่งในประเทศไทย โจทก์จึงให้คำแนะนำในการตรวจสอบทะเบียนธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน แนะนำเรื่องโควตาการนำเข้ามันฝรั่งเนื่องจากโจทก์ดูแลขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากข้าว ไม่ทราบเกี่ยวกับมันฝรั่งส่วนเรื่องการส่งประวัติการทำงานและใบสมัครงานนั้น โจทก์แจ้งว่าเนื่องจากเพื่อนคนดังกล่าว เห็นว่าโจทก์เป็นคนมีความรู้ความสามารถ จึงชักชวนให้ทำงานกับบริษัทต่างชาติบริษัทหนึ่งซึ่งกำลังจะเข้ามาเปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคซึ่งไม่ใช่สินค้าประเภทเดียวกับนายจ้าง โจทก์จึงส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปให้เพื่อนคนดังกล่าวเพื่อช่วยในการสมัครงานกับบริษัทดังกล่าวจริง จำเลยพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า โจทก์ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์มีความรับผิดชอบที่สำคัญทางการตลาดทั้งด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติ การับทราบข้อมูลทางธุรกิจของนายจ้างนั้นโจทก์ควรตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง ควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่ควรนำตำแหน่งหน้าที่การงานของตนไปใช้ในการแนะนำและให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทต่างชาติที่จะเข้าดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับนายจ้างของโจทก์ ทั้งโจทก์ยังได้ส่งประวัติการทำงานและใบสมัครงานไปยังบริษัทดังกล่าว ถือเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงโดยถูกต้องและสุจริต นอกจากนี้การที่โจทก์ติดต่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแก่บริษัทต่างชาติซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกับนายจ้างของโจทก์โดยโจทก์กระทำการในสถานที่ของนายจ้างและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของนายจ้าง จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 8 ที่ 66/2548 ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจากบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้รับฟังพยานเอกสารของนายจ้าง ซึ่งวัดทำขึ้นโดยไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งไม่เปิดโอกาสให้โจทก์ได้ทำการชี้แจงความไม่ถูกต้องของเอกสารดังกล่าวนั้น จำเลยให้การต่อสู้ว่าพยานเอกสารของนายจ้างที่ได้ยื่นต่อจำเลยนั้น จำเลยให้โอกาสโจทก์ตรวจสอบแล้ว แต่โจทก์ไม่ได้แย้งว่าไม่ถูกต้องแต่อย่างใด จำเลยได้พิจารณาและมีคำสั่งที่ 66/2548 ไปโดยชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง
 
 
                โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 
                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่วางแผนการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมกรอบหรือขนมขบเคี้ยวเพื่อนำเสนอสู่ผู้บริโภคและวิเคราะห์การตลาด ต่อมาโจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   เอกสารหมาย ล.2  ไปให้นายโอสเซน ชาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลี ไว ไว จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และบริษัทดังกล่าวจะมาจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทขนมอบกรอบหรือขนมขบเคี้ยวเช่นเดียวกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรกนิกส์เอกสารหมาย ล.2 ไปให้นายโอสเซน ชาน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด นายจ้างกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความที่โจทก์แนะนำในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรและตราสินค้า การให้ตรวจสอบโควต้านำเข้ามันฝรั่งกับหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปสามารถรับทราบหรือค้นหาได้จากข้อมูลของระทรวงพาณิชย์ได้อยู่แล้ว โจทก์มิได้นำข้อมูลใดๆ ที่โจทก์ทราบจากหน้าที่ความรับผิดชอบไปแนะนำบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแต่อย่างใด การกระทำของโจทก์จึงมิใช่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบของนายจ้างกรณีร้ายแรง และโจทก์เชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำของโจทก์มิใช่ความผิดที่ร้ายแรง เห็นว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เอกสารหมาย ล.2 ที่โจทก์ส่งไปให้นายโอสเซน ชาน มีข้อความที่มีเนื้อหาเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนในประเทศไทยและแนะนำให้จดทะเบียนสินค้าอย่างน้อย 2 กลุ่ม กับแจ้งด้วยว่าการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อให้กระบวนการเร็วขึ้นขอให้แต่งตั้งสำนักงานกฎหมายให้ดำเนินการให้โดยแนะนำสำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา ทั้งยังให้ข้อมูลว่ามีการขอโควตาการนำเข้ามันฝรั่งไว้เต็มแล้ว ขอให้ตรวจสอบกับคาลบี้เกี่ยวกับจำนวนการนำเข้ามันฝรั่งที่มีสำรองอยู่ตอนท้ายของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โจทก์ยังแจ้งด้วยว่าหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับนายโอสเซน ชาน จึงเห็นได้ว่าข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เอกสารหมาย ล.2 นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลแล้ว    ยังมีข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจอันเป็นประโยชน์แก่นายโอสเซน ชาน ในการที่จะเข้ามาทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมอบกรอบหรือขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย อันเป็นคู่แข่งทางการค้ากับนายจ้างของโจทก์ ซึ่งโจทก์ก็ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบกับโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นลูกจ้างในระดับบริหาร มีความรับผิดชอบต่อนายจ้างสูง ย่อมได้รับความไว้วางใจจากนายจึงต้องรักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของนายจ้างหมวดที่ 5 วินัยและการลงโทษทางวินัย ข้อ 5.2 มาตรการทางวินัย เรื่องความผิดตามข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 อันเป็นกรณีที่ร้ายแรง คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
 
 
                   พิพากษายืนอัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com