ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................พนักงานลากิจแต่นายจ้างยังไม่อนุมัติตามระเบียบ พนักงานหยุดงานไปถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่ article

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2549/52
พนักงานลากิจแต่นายจ้างยังไม่อนุมัติตามระเบียบ พนักงานหยุดงานไปถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่
 
 
                                โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2546 ในตำแหน่งพนักงานขาย ฝ่ายขายบ้าน – ที่ดิน ได้รับเงินเดือนเดือนละ 6,000 บาทและค่าตอบแทนการขายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินขายบ้าน – ที่ดิน อีกส่วนหนึ่ง ขณะจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เลิกจ้างโจทก์โจทก์ได้รับเงินเดือนเดือนละ 12,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้โจทก์ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน และหยุด 1 วัน คือวันพฤหัสบดี และให้มาทำงานในวันหยุดตามประเพณีโดยใช้ปฏิบัติในบริษัทจำเลยที่ 1 และในเครือกลุ่มพาราไดส์ด้วย และในปี 2547 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีไว้ 15 วัน ตามภาพถ่ายเรื่องวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2547 เอกสารท้ายคำฟ้อง จำเลยที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการลาหยุดงานว่า โจทก์ต้องส่งใบลาหยุดงานโดยตรงต่อจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และต้องให้จำเลยที่ 2 อนุมัติก่อนวันลาหยุดงานทุกครั้ง จำเลยที่ 1 กำหนดจ่ายเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือน สำหรับเงินค่าตอบแทนในการขายบ้าน – ที่ดินในอัตราร้อยละ 1 ของเงินยอดขาย จำเลยที่ 1 แบ่งการจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกจะจ่ายให้โจทก์ต่อเมื่อลูกค้าได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน/ปลูกสร้างบ้านกับจำเลยที่ 1 และงวดที่ 2 จะจ่ายให้โจทก์เมื่อลูกค้าทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์เริ่มทำงานครั้งแรกในโครงการมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท และโครงการมวกเหล็กพาราไดส์ฮิลล์ (หมู่บ้านออสเตรเลีย) จังหวัดสระบุรี โดยให้โจทก์เป็นพนักงานขายหลักในโครงการเพียงคนเดียว ส่วนลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ 1 จะทำงานในหน้าที่อื่น ๆ โดยโจทก์จะต้องเดินทางไปมาระหว่างโครงการมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และโครงการมวกเหล็กพาราไดส์ฮิลล์ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของโจทก์ โดยรถกระบะส่วนตัวของโจทก์เอง ต่อมาจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้โจทก์ไปเป็นพนักงานประจำโครงการบ้านพาราไดส์เขาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มอีก 1 โครงการ โดยโจทก์จะเป็นพนักงานขายหลักในโครงการเพียงคนเดียวเช่นกับการขายในโครงการของจำเลยที่ 1 โจทก์จะต้องเดินทางโดยใช้รถกระบะส่วนตัวเดินทางในโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกัน และเดินทางไปดูแลการขายในโครงการมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท และโครงการมวกเหล็กพาราไดส์ฮิลล์ ในบางครั้งอีกด้วย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่มียอดขายบ้านและที่ดินตามที่ตกลงกันไว้และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของโจทก์ว่าโจทก์ไม่ดูแลเอาใจในใส่ลูกค้าใหม่ ๆ ที่เข้ามาดูโครงการของจำเลยที่ 1 และโจทก์ละทิ้งหน้าที่ในการทำงานเมื่อวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ซึ่งจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้อนุมัติลาหยุดงานเป็นเวลา 3 วัน ตามใบลาของโจทก์ ซึ่งข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ 1 ที่เลิกจ้างโจทก์นั้นไม่เป็นความจริงและไม่เป็นธรรมต่อโจทก์กล่าวคือเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2547 โจทก์ยื่นใบลาหยุดงานแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าจะขอหยุดงานในวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ซึ่งโจทก์ขอใช้สิทธิหยุดชดเชยการทำงานในวันสงกรานต์วันที่ 13  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2547 รวม 3 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีตามประกาศของจำเลยที่ 1 โดยให้เหตุผลในการลาว่าจะต้องนำรถกระบะส่วนตัวที่ใช้เดินทางในโครงการไปซ่อมเพราะเกิดอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนต์ของโจทก์กำลังจะหมดอายุที่อู่รถยนต์ที่กรุงเทพมหานคร และในการยื่นใบลาหยุดดังกล่าว ฝ่ายบุคคลของจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ 2 จะเดินทางมาตรวจดูโครงการบ้านพาราไดส์เขาใหญ่ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ให้โจทก์ยื่นใบลาหยุดโดยตรงต่อจำเลยที่ 2 ตามภาพถ่ายในลาหยุดงาน ใบรับรถและใบรายการขอเบิกเงินค่าซ่อมรถยนต์เอกสารท้ายคำฟ้อง และในวันดังกล่าวโจทก์ยื่นใบลาหยุดให้แก่จำเลยที่ 2 แต่จำเลยที่ 2 ปฏิเสธไม่ยอมรับใบลาหยุดโดยแจ้งว่าให้โจทก์นำใบลาหยุดดังกล่าวไปยื่นต่อฝ่ายบุคคลและจำเลยที่ 2 จะดำเนินการให้ โจทก์ยื่นใบลาแก่จำเลยที่ 1 ตามที่จำเลยที่ 2 แจ้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ไม่ได้แจ้งไม่อนุมัติการหยุดชดเชยของโจทก์แต่ประการใด ซึ่งในการปฏิบัติของการลาหยุดชดเชยเมื่อโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทราบโดยการยื่นใบลาหยุดโจทก์ก็สามารถหยุดตามวันที่แจ้งไปได้เลยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จะไม่แจ้งให้โจทก์ทราบว่าได้อนุมัติการขอหยุดแล้วแต่ในครั้งนี้จำเลยที่ 1 กลับแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่อนุญาตให้โจทก์หยุดชดเชยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 หลังจากที่โจทก์นำรถยนต์เข้าไปซ่อมที่อู่ในกรุงเทพมหานครแล้วการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ โจทก์จะต้องเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครมายังโครงการของจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นรีสอร์ทอยู่ในภูเขา หากไม่มีรถโจทก์จะมีความลำบากในการเดินทางอย่างมากไม่สามารถเข้าไปในโครงการได้ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างว่าได้มีหนังสือเตือนโจทก์ถึง 2 ครั้ง ตามบันทึกภายในและหนังสือเตือนเอกสารท้ายคำฟ้องนั้นการออกหนังสือเตือนครั้งแรกเป็นเรื่องเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่โจทก์เริ่มทำงานโจทก์ได้หยุดงานในวันหยุดตามประเพณีตามวันที่จำเลยที่ 2 ประกาศแจ้ง จำเลยที่ 1 จึงมีหนังสือเตือนโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิหยุดในวันที่ตรงกับวันหยุดตามประเพณี จำเลยที่ 1 ไม่เคยแจ้งหรือมีประกาศให้โจทก์ทราบ โจทก์ไม่เคยทราบ และในระเบียบเรื่องวันลาและหลักเกณฑ์การลาก็ไม่ได้ระบุไว้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบดังกล่าวแล้วโจทก์ก็ถือปฏิบัติตามส่วนหนังสือเตือนครั้งที่ 2 เป็นเรื่องความผิดพลาดของลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เอง เนื่องด้วยโจทก์จะต้องไปมาระหว่างโครงการของจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่จำเลยที่ 1 ออกหนังสือเตือนครั้งที่ 2 ในเรื่องการหยุดงาน ข้อเท็จจริงโจทก์ไม่ได้หยุดงานตามหนังสือเตือน แต่โจทก์เดินทางมาปฏิบัติงานที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว นอกจากนี้ข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ว่าโจทก์ไม่มียอดขายบ้าน – ที่ดิน  ตามที่ตกลงกันไว้นั้นก็ไม่เป็นความจริง โจทก์สามารถขายบ้าน – ที่ดินในโครงการต่างๆ ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้เป็นจำนวนมาก และจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ยังคงค้างจ่ายเงินค่าส่วนแบ่งการขายบ้าน – ที่ดิน  ให้แก่โจทก์อีกจำนวนมาก การที่จำเลยที่ 1   โดยจำเลยที่ 2 เลิกจ้างโจทก์ทั้งที่โจทก์ไม่มีความผิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ความเสียหายและจ่ายเงินในส่วนของคำตอบแทนในการขายของโจทก์ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายบ้าน – ที่ดิน ที่ค้างชำระต่อโจทก์ดังนี้
 
 
1.     ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยจำเลยทั้งสองกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ 6 วัน โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยทั้งสองเป็นเวลา 10 เดือน ยังไม่ครบ 1 ปี แต่จำเลยทั้งสองมีเจตนากลั่นแกล้งมิให้โจทก์ทำงานครบ 1 ปี และต้องเสียสิทธิที่จะได้หยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยทั้งสองจึงต้องชำระค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ตามสัดส่วนที่โจทก์ได้ทำงานให้เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
 
2.     ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม โจทก์มีอาชีพเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้ลูกค้าของโจทก์ไม่เชื่อถือในตัวโจทก์ ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในการประกอบอาชีพเช่นเดิมต่อไป กว่าโจทก์จะสามารถทำงานได้เหมือนเดิมเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากโจทก์มีอายุ 39 ปี โจทก์จึงขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี้ โดยคิดจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ 12,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี เป็นเงิน 432,000 บาท
 
 
3.     ค่าตอบแทนในการขายบ้าน – ที่ดินของโจทก์ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายบ้าน – ที่ดิน จำเลยที่ 1 แบ่งการจ่ายเงินดังกล่าวเป็น 2 งวด โดยงวดแรกจำเลยที่ 1 จะจ่ายให้โจทก์ต่อเมื่อลูกค้าที่มาซื้อบ้าน –ที่ดินในโครงการของจำเลยที่ 1 เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน-ปลูกสร้างบ้าน และงวดที่ 2  จะเลยที่ 1 จะจ่ายให้โจทก์ต่อเมื่อลูกค้าที่มาซื้อบ้าน – ที่ดินทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ค้างชำระแก่โจทก์ซึ่งจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายเรียบร้อยแล้วโดยจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงินรวม 154,327.20 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2,000 บาท ค่าเสียหาย 432,000  บาท และค่าตอบแทนในการขายบ้าน – ที่ดิน 154,327.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
 
 
จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เคยเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ตำแหน่งพนักงายขายประจำโครงการบ้านพาราไดส์เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จริงโดยได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย 6,500 บาท ค่าน้ำมันรถเดือนละ 4,500 บาท ค่าโทรศัพท์เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ 12,000 บาท จำเลยที่ 1 บอกเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ตามหนังสือแจ้งการเลิกจ้างเอกสารแนบท้ายคำให้การเนื่องมาจากโจทก์ประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ 1 เป็นอาจิณ จำเลยที่ 1 เคยออกหนังสือเตือนให้โจทก์ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ 1 หลายครั้งแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมปฏิบัติตาม จนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 โจทก์ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควร ในวันดังกล่าวเป็นวันต้นเดือนซึ่งโดยปกติลูกค้าจะเข้ามาดูโครงการและติดต่องานในโครงการ จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบแล้วว่าให้มาปฏิบัติงาน แต่โจทก์ก็ยังคงขาดงานไป โจทก์จงใจที่จะขัดขืนคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างแจ้งชัดอันเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับในการทำงานของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่ได้ตั้งใจในการทำงานไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้ารายใหม่ๆ ที่เข้าชมและดูโครงการจนทำให้จำเลยที่ 1 เสียโอกาสที่ขายบ้านได้ซึ่งรวมถึงลูกค้ารายเก่าด้วย อีกทั้งโจทก์ไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมงานของผู้บริหารของจำเลยที่ 1 ได้ด้วย ซึ่งหากโจทก์ยังคงทำงานอยู่กับจำเลยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 จึงเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้วมิได้เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ จำเลยที่ 1 จ่ายเงินเดือนในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นเดือนที่จำเลยที่ 1 บอกเลิกจ้างโจทก์จำนวน 12,000 บาท และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 12,000 บาท พร้อมทั้งค่าชดเชยจำนวน 12,000 บาท ให้แก่โจทก์ด้วย จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ จำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะเลิกจ้างได้ โจทก์ไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้จากจำเลยที่ 1 ในส่วนของค่าคอมมิสชันในการขายที่ดินจองจำเลยที่ 1 ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับในอัตราร้อยละ 1 นั้น ก็มิได้เป็นความจริง จำเลยที่ 1 ไม่เคยค้างจ่ายค่าคอมมิสชันในการขายบ้านของโจทก์ จำเลยที่ 1 กำหนดขึ้นให้แก่พนักงานของจำเลยที่ 1 ในการดำเนินการในโครงการบ้านพาราไดส์เขาใหญ่มีสิทธิที่จะได้รับค่าคอมมิสชันทุกคนโดยจะนำเงินดังกล่าวในจำนวนร้อยละ 1 ของมูลค่าที่สามารถขายได้มาจัดสรรแบ่งให้แก่พนักงานทุกคนตามสัดส่วน โดยจำนวนร้อยละ 60 ของค่าคอมมิสชันดังกล่าวจะเป็นของพนักงานผู้ปิดการขายได้ และร้อยละ 40 มาแบ่งให้แก่พนักงานภายในโครงการทุกคน โดยจะจ่ายก่อนร้อยละ 50 ของค่าคอมมิสชันทั้งหมดในวันทำสัญญาส่วนที่เหลือจะจ่ายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์กันเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชันในส่วนหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ปิดการขายหรือพนักงานคนอื่นๆ นั้น จะต้องอยู่ดูแลและให้บริการลูกค้ารายที่ขายได้จนลูกค้ารายดังกล่าวดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านที่ได้ทำสัญญาซื้อขายด้วย หากไม่อยู่ดำเนินการก็จะไม่มีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชันส่วนที่เหลือ โดยค่าคอมมิสชันในส่วนหลังจะจัดสรรกันในหมู่พนักงานที่ได้ดำเนินการจนถึงวันที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กัน ค่าคอมมิสชันในส่วนของโจทก์นั้น โจทก์ได้รับไปจากจำเลยที่ 1 จนหมดสิ้นแล้วตามใบนำเงินเข้าบัญชีเอกสารแนบท้ายคำให้การส่วนค่าคอมมิสชันในส่วนหลังนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเพราะโจทก์มิได้อยู่ดูแลลูกค้าจนเสร็จสิ้นการโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 2 มิได้เป็นนายจ้างของโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใดๆ ทางกฎหมายกับโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่โจทก์เรียกร้องมาเป็นการส่วนตัว จำเลยที่ 2 เป็นเพียงพนักงานของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง
 
 
                                ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
 
 
                                โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 
 
                                ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยทั้งสองตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2546 และจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 โจทก์ทำงานกับจำเลยทั้งสองติดต่อกันไม่ครบ 1 ปี จึงไม่มีสิทธิที่จะหยุดพักผ่อนประจำปีและไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย สำหรับการจ่ายค่าคอมมิสชันการขายบ้านและที่ดินนั้น ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายค่าคอมมิสชันให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินที่ขายบ้านและที่ดินได้โดยจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ทำสัญญากับลูกค้าจ่ายร้อยละ 50 ครั้งที่ 2 ในวันที่โอนที่ดินจ่ายอีกร้อยละ 50 ตามเอกสารหมาย จ.2 ดังที่โจทก์ฟ้องและนำสืบ แต่ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายค่าคอมมิสชันในอัตราตามที่กำหนดไว้ในเอกสารหมาย ล.18 ซึ่งระบุว่าค่าคอมมิสชันในอัตราร้อยละ 1 จากราคาขายบ้านและที่ดิน พนักงานขายจะได้รับร้อยละ 60 ฝ่ายสนับสนุนจะได้รับร้อยละ 40 โดยจ่ายเมื่อรับเงินทำสัญญาร้อยละ 50 และเมื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินร้อยละ 50 เมื่อโจทก์เบิกความรับว่าค่าคอมมิสชันร้อยละ 30 ของร้อยละ 1 ที่จำเลยที่ 1 จ่ายให้ในวันทำสัญญานั้น โจทก์เบิกจากจำเลยที่ 1 และได้รับมาครบถ้วนแล้ว ส่วนอีกร้อยละ 30 ที่จำเลยที่ 1 จะจ่ายให้ในวันโอนขายบ้านและที่ดินนั้น โจทก์ขอเบิกจากจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่ยอมจ่ายให้คงจ่ายให้ในลักษณะเงินล่วงหน้าจำนวน 10,000 บาท และจำเลยที่ 1 หักไว้แล้วเป็นเงิน 3,000 บาท แสดงว่าหากจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าคอมมิสชัน จำเลยที่ 1 คงค้างชำระเฉพาะค่าคอมมิสชันร้อยละ 30 ของร้อยละ 1 ที่จำเลยที่ 1 จะจ่ายให้ในวันโอนขายบ้านและที่ดินเท่านั้น แต่พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าได้มีการโอนขายบ้านและที่ดินแต่ละรายกันแล้วในขณะที่โจทก์เป็นพนักงานเมื่อใดและโจทก์ได้ค่าคอมมิสชันในส่วนนี้ในอัตราร้อยละ 30 เป็นเงินเท่าใดข้อเท็จจริงคงฟังได้เพียงว่าโจทก์ได้ขอเบิกจากจำเลยทั้งสองไปและจำเลยทั้งสองจ่ายให้ในลักษณะเงินล่วงหน้า 10,000 บาท และมีการหักค่าคอมมิสชันไว้ 3,000 บาท เท่านั้น จึงยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจำเลยทั้งสองมิได้จ่ายค่าคอมมิสชันส่วนนี้อีกเท่าใดจะต้องจ่ายอีกเท่าใด และเมื่อหักกับเงินที่โจทก์เบิกล่วงหน้าไปแล้วคงเหลือเท่าใดข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองค้างชำระค่าคอมมิสชันให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนในการขายบ้านและที่ดินจากจำเลยทั้งสอง สำหรับปัญหาว่าจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เหตุสำคัญที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์หยุดงานในวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ประกอบกับจำเลยเห็นว่าโจทก์ได้เคยหยุดงานมาดังที่จำเลยได้มีหนังสือเตือนในเรื่องหยุดงานไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.14 และ ล.15 ด้วย ในการหยุดงานของโจทก์ โจทก์อ้างเหตุไว้ในใบลาหยุดงานเอกสารหมาย ล.4 และ จ.15 ว่า “จะเอารถเข้าอู่ทำสีที่เคลมไว้จะหมดอายุเดือน กค. นี้ตามใบแนบท้าย ขอหยุดเพราะสงกรานต์ 5 วัน ยังไม่ได้หยุด” ซึ่งข้ออ้างตามคำเบิกความของโจทก์และที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น  แม้จะมีเหตุผลที่จะอ้างเพื่อลาหยุดอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องหยุดในวันดังกล่าวเท่านั้น ไม่อาจหยุดในวันอื่นได้ โจทก์หยุดงานไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่การงานถึง 3 วัน เมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยมีมูลเหตุจูงใจอย่างอื่นที่จะกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างด้วยเหตุที่โจทก์หยุดงานในวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 โดยโจทก์เคยถูกตักเตือนในเรื่องหยุดงานมาแล้ว ย่อมเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลสมควรและเพียงพอ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 จำเลยทั้งสองไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ปัญหาว่าจำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างโจทก์หรือไม่และต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างของโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ด้วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 แต่จำเลยที่ 2 กระทำไปในขอบอำนาจหน้าที่ของตนแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว
 
 
                                ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1.1 ว่า ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.2 จำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายค่าคอมมิสชันให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 1 จากราคาขายบ้านและที่ดิน โดยจ่ายร้อยละ 50 ในวันทำสัญญาและอีกร้อยละ 50 จะจ่ายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และโจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1.2 ว่า เอกสารหมาย จ.22 และ ล.19 ถึง ล.46 ที่โจทก์และจำเลยอ้างส่งต่อศาลสามารถแสดงรายละเอียดค่าคอมมิสชันที่โจทก์ได้รับมาจากจำเลยทั้งสองจำนวนร้อยละ 30 ของยอดคงค้างทั้งหมด ปัญหาข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วนั้น ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ตกลงจ่ายค่าคอมมิสชันในอัตราร้อยละ 1 จากราคาขายบ้านและที่ดิน พนักงานขายจะได้ร้อยละ 60 ฝ่ายสนับสนุนจะได้ร้อยละ 40 โดยจ่ายเมื่อรับเงินทำสัญญาร้อยละ 50 และเมื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินร้อยละ 50 ตามเอกสารหมาย ล.18 พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าได้มีการโอนขายบ้านและที่ดินกันแล้วในขณะที่โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 เมื่อใด และโจทก์ได้ค่าคอมมิสชันในส่วนนี้ในอัตราร้อยละ 30 เป็นเงินเท่าใด อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
                                มีปัญหาวินิจฉัยประการเดียวตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 3 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองกำหนดให้โจทก์มาทำงานในวันหยุดตามประเพณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมาย ล.5 จึงไม่มีระเบียบการใช้สิทธิหยุดชดเชยจากการทำงานในวันหยุดไว้ การที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการลาหยุดของจำเลยทั้งสองในการใช้สิทธิหยุดชดเชยจากการทำงานในวันหยุดตามประเพณีจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 2 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 เกินขอบอำนาจหน้าที่ของตนจึงต้องรับผิดเป็นส่วนตัวโจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าโจทก์ไม่มีสิทธิหยุดงานในวันหยุดตามประเพณีและโจทก์ใช้สิทธิหยุดชดเชยการทำงานในวันหยุดตามประเพณีโดยแจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบแล้ว หนังสือตักเตือนโจทก์ในเรื่องโจทก์เคยหยุดงานมาก่อนจึงออกมาโดยไม่ถูกต้อง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เคยถูกตักเตือนในเรื่องหยุดงานมาแล้วย่อมเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลสมควรและเพียงพอ มิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย ล.5 หมวดที่ 4 ได้ระบุหลักเกณฑ์การลาไว้ว่า “การลาหยุดงานทุกประเภทจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน หากพนักงานหยุดงานไปโดยไม่ได้รับอนุมัติให้ถูกต้องและไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงานซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ขาดงานแล้วยังจะต้องได้รับโทษตามควรแก่กรณีด้วย” โจทก์ยื่นใบลาหยุดงานระบุว่า ขอหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 3 วัน ที่ยังไม่ได้หยุด ขอลาหยุดวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 แล้วหยุดงานไปโดยผู้บังคับบัญชายังมิได้อนุมัติให้หยุดได้ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลาในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ 1 อันเป็นการละทิ้งหน้าที่ 3 วัน ทำงานติดต่อกัน แม้โจทก์จะระบุเหตุผลไว้ในใบลาหยุดงานว่า “จะเอารถเข้าอู่ทำสีที่เคลมไว้จะหมดอายุเดือน ก.ค. นี้ตามใบที่แนบท้าย” แต่ก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงสิ้นเดือน จึงยังไม่เป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะหยุดงานไปโดยมิได้อนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีมูลเหตุจูงใจอย่างอื่นที่จะกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา การที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุโจทก์ละทิ้งหน้าที่การงาน 3 วันทำงานติดต่อกันโดยโจทก์เคยถูกตักเตือนในเรื่องหยุดงานมาก่อนแล้ว ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ และมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 
 
                                พิพากษายืน
 

 
อัพเดท ฎีกาน่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิน ๓๐ วัน ยังมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ article
ลักษณะความผิดเดียวกัน แต่ระดับความร้ายแรงแตกต่างกัน นายจ้างพิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ผู้จัดการสาขา เสนอรายชื่อลูกค้าที่ขาดคุณสมบัติทำประกันชีวิต ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย / ผิดร้ายแรง article
หยุดกิจการชั่วคราวตาม มาตรา ๗๕ article
สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทดสอบผ่านต้องทำงานกับนายจ้าง ๕ ปี บังคับใช้ได้ article
ศาลแรงงานกลางมีอำนาจสั่งรับพยานเอกสารได้ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายก็ตาม article
ประกอบธุรกิจแข่งขัน / ไปทำงานกับนายจ้างอื่น ในลักษณะผิดต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามสัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะบังคับ / ห้ามทำงานตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างอีกต่อไป article
คดีแรงงานเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้คดีอาญายกฟ้อง แต่พฤติกรรมการกระทำผิด เป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจไว้วางใจในการทำงานได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
การหักลบกลบหนี้ หนี้อันเกิดจากสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างกระทำผิดกับสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง ถือเป็นมูลหนี้อันเป็นวัตถุอย่างเดียวกันหักลบกลบหนี้กันได้ article
เล่นการพนันฉลากกินรวบ เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง article
กรณีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันหรือไม่ถือว่าทำงานกับนายจ้างใหม่ในลักษณะธุรกิจเดียวกับนายจ้าง article
สัญญาฝึกอบรม นายจ้างกำหนดเบี้ยปรับได้ เป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ค้ำประกันการทำงาน หลักประกันการทำงาน การหักลบกลบหนี้ค่าเสียหายจากการทำงาน article
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แต่ตนเอง เรียกรับเงินจากลูกค้า ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ article
ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา มาทำงานสายประจำ ถือว่า กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สหภาพแรงงานทำบันทักข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับนายจ้าง อันส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของสมาชิก ขัดกับข้อตกลงเดิมและมิได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับได้ article
ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดตามประกาศ ถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน มิใช่การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยตามระเบียบกรณีเกษียณอายุ article
สถาบันวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๔ (๑) article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จากการเลิกจ้างมีอายุความฟ้องร้องได้ภายใน ๑๐ ปี article
ทะเลาะวิวาทเรื่องส่วนตัวไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับบัญชา ไม่เป็นความผิด กรณีร้ายแรง ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ article
พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๗ article
ขับรถเร็วเกินกว่าข้อบังคับกำหนด เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้าย เลิกจ้างได้ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ประกาศใช้ระเบียบใหม่ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานโต้แย้งคัดค้าน ถือว่าทุกคนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ article
เงินค่าตอบแทนพิเศษกับเงินโบนัส มีเงื่อนไขต่างกัน หลักเกณฑ์การจ่ายต่างกัน จึงต้องพิจารณาต่างกัน article
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนเงินทดแทน article
ค่ารถแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นค่าจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ถือตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้ article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างไม่ตกลง ขอเวลาตัดสินใจและหยุดงานไป นายจ้างแจ้งให้กลับเข้าทำงานตามปกติ ถือว่านายจ้างยังไม่มีเจตนาเลิกจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ แอบนอนหลับในเวลาทำงาน ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกโดยไม่สุจริต ไม่มีผลใช้บังคับ article
ทำความผิดคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน พิจารณาลงโทษแตกต่างกันได้ article
ประกอบธุรกิจ บริการ ด่าลูกค้าด้วยถ้อยคำหยาบคาย " ควาย " ถือเป็นการกระทำความผิดกรณีร้ายแรง article
ข้อบังคับ ระบุให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่ามีอำนาจแก้ไข เพิ่มโทษ หรือลดโทษได้ การยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมและให้ลงโทษใหม่หนักกว่าเดิมจึงสามารถทำได้ article
เลือกปฏิบัติในการลงโทษระเบียบการห้ามใส่ตุ้มหูมาทำงาน บังคับใช้ได้ แต่เลือกปฏิบัติในการลงโทษไม่ได้ article
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและเตือนในคราวเดียวกันได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
ข้อตกลงรับเงินและยินยอมปลดหนี้ให้แก่กัน ถือเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทแม้จะทำขึ้นก่อนคำสั่งเลิกจ้างมีผลใช้บังคับ article
ศาลแรงงานมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างส่งศาลได้ แม้มิได้ระบุบัญชีพยานไว้ก็ตาม article
สัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันมีกำหนดเวลา บังคับใช้ได้ article
เลิกจ้างและรับเงินค่าชดเชย ใบรับเงิน ระบุขอสละสิทธิ์เรียกร้องเงินอื่นใดใช้บังคับได้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องสินจ้างและค่าเสียหายได้อีก article
เกษียณอายุ 60 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างก็ตาม article
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและเพิกเฉยไม่ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจในการทำงานได้เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ละเลยต่อหน้าที่ ไม่รายงานเคพีไอ นายจ้างตักเตือนแล้ว ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ทำสัญญาจ้างต่างด้าวทำงานในอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว สัญญาจ้างถือเป็นโมฆะ article
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง article
ศาลมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษาตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ในขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ยุติ ต้องสืบพยานใหม่และพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี article
แม้สัญญาจ้างไม่ได้ระบุระยะเวลาทดลองงานไว้ แต่นายจ้างก็สามารถประเมินผลการทำงานของลูกจ้างได้ article
การควบรวมกิจการ สิทธิและหน้าที่โอนไปเป็นของบริษัทใหม่ การจ่ายเงินสมทบบริษัทใหม่ที่ควบรวมจึงมีสิทธิจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมตามสิทธิ มิใช่ในอัตราบริษัทตั้งใหม่ article
เลิกจ้างรับเงินค่าชดเชยแล้วตกลงสละสิทธิ์จะไม่เรียกร้องผละประโยชน์ใดๆ ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันระงับไป article
รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทนผู้รับเหมาช่วง หากผู้รับเหมาช่วงไม่นำส่งเงินสมทบตามกฎหมายโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างที่ระบุตามแบบ ( ภ.ง.ด. 50 ) และบัญชีงบดุล article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง ใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย article
ไส้ติ่งอักเสบ แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน เบิกค่ารักษาได้ มีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ได้ article
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางเป็นสวัสดิการไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่ารถยนต์ซึ่งกำหนดเป็นสวัสดิการไว้ชัดเจนแยกจากฐานเงินเดือนปกติ ถือเป็นสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง article
ละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้าง ละเมิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี มิใช่ 1 ปี article
พฤติกรรมการจ้างที่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน ถือเป็นลูกจ้าง / นายจ้างตามกฎหมาย article
พนักงานขายรถยนต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ขัดต่อข้อบังคับสหภาพหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบ article
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง กรณีห้ามทำการแข่งขันกับนายจ้างหรือทำธุรกิจคล้ายคลึงกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุคนล้นงาน ปรับลด ขนาดองค์กรได้ ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ article
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตัดสิทธิ์รับเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์หากกระทำผิดถูกปลดออกจากงานบังคับใช้ได้ article
ทะเลาะวิวาทกัน นอกเวลางาน นอกบริเวณบริษัทฯ ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
ฝ่าฝืนไม่ไปตรวจสารเสพติดซ้ำตามคำสั่งและนโยบาย ถือว่าฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ กรณีร้ายแรง article
วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน article
เป็นลูกจ้างที่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในการจ้างงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด และลักทรัพย์เอาต้นไม้ของนายจ้างไป ถือว่ากระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ผลการทำงานดีมาโดยตลอดและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่ปีสุดท้ายผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ถือเป็นเหตุที่จะอ้างในการเลิกจ้าง article
ได้รับบาดเจ็บรายการเดียว เข้ารักษา 2 ครั้ง ถือว่าเป็นการรักษารายการเดียว นายจ้างสำรองจ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช่ 200,000 บาท article
ผู้บริหารบริษัท ฯ ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ ดูจาก_________ ? article
ขับรถออกนอกเส้นทาง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างหักเงินประกันการทำงานได้ article
ค่าจ้างระหว่างพักงาน เมื่อข้อเท็จจริง ลูกจ้างกระทำความผิดจริง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน article
“ นายจ้าง ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 article
สัญญารักษาความลับ ข้อมูลทางการค้า (ห้ามประกอบหรือรับปฏิบัติงานแข่งขันนายจ้าง) มีกำหนด 2 ปี บังคับใช้ได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการกำหนดค่าเสียหาย ถือเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย ศาลปรับลดได้ตามสมควร article
เงินรางวัลการขายประจำเดือน จ่ายตามเป้าหมายการขาย ที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ค่าโทรศัพท์ เหมาจ่าย ถือเป็นค่าจ้าง article
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
ลาออกมีผลใช้บังคับแล้ว ออกหนังสือเลิกจ้างภายหลังใช้บังคับไม่ได้ article
ตกลงรับเงิน ไม่ติดใจฟ้องร้องอีกถือเป็นการตกลงประนีประนอมกันบังคับได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ข้อตกลงว่า “หากเกิดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงาน ให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” ไม่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมาย ฟ้องศาลแรงงานได้ โดยไม่ต้องให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย article
เลิกจ้างด้วยเหตุอื่น อันมิใช่ความผิดเดิมที่เคยตักเตือน ไม่ใช่เหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
นำรถยนต์ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว มีพฤติกรรมคดโกง ไม่ซื่อตรง พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ไม่น่าไว้วางใจ ลงโทษปลดออกจากการทำงานได้ article
การกระทำที่กระทบต่อเกียรติ ชื่อเสียงของนายจ้าง และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้กระทำนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลางาน ก็ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง article
สัญญาค้ำประกันการทำงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ต้องรับผิดชอบตลอดไป article
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมและความผิดที่ลงโทษแล้วจะนำมาลงโทษอีกไม่ได้ article
ผิดสัญญาจ้างไปทำงานกับคู่แข่ง นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ แต่ค่าเสียหาย เป็นดุลพินิจของศาลจะกำหนด article
จงใจกระทำผิดโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย ถือว่า กระทำละเมิดต่อนายจ้าง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น article
ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ภายหลังเลิกจ้าง ใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ article
ก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง คิดดอกเบี้ยในอัตรา 7. 5 ต่อปี article
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายจ้างในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่กาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างเป็นธรรม article
สั่งให้พนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทางแต่ไม่ได้มีส่วนในการขับรถ ถือว่าผิดต่อสัญญาจ้าง แต่ไม่ต้องรับผิดอันมีผลโดยตรงจากมูลละเมิด ( ขับรถโดยประมาท ) article
จ่ายของสมนาคุณให้ลูกค้า โดยไม่ตรวจสอบบิลให้ถูกต้อง มิใช่ความผิดกรณีร้ายแรงไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ฟ้องประเด็นละเมิด กระทำผิดสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ตกลงยินยอมให้หักค่าจ้างชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้ตามหนังสือยินยอมโดยไม่ต้องฟ้อง article
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
“ งานโครงการตามมาตรา 118 วรรค 4 ” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจ้างลูกจ้างทำงานตามโครงการที่รับเหมา ถือว่าจ้างงานในปกติธุรกิจของนายจ้าง มิใช่งานโครงการ article
เงินโบนัสต้องมีสภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันกำหนดจ่าย ออกก่อนไม่มีสิทธิได้รับ article
ระเบียบกำหนดจ่ายเงินพิเศษ ( gratuity ) เนื่องจากเกษียณอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าเชย ถือว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเยตามกฎหมาย article
เจรจาให้ลาออก ลูกจ้างขอค่าชดเชย นายจ้างไม่คุยด้วย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้างและยังไม่ปรากฎว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ให้เข้าทำงานต่อ ยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ( อย่าเข้าใจไปเอง ) ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชย article
เลิกจ้างเพราะเหตุขาดทุน ปรับโครงสร้างองค์กร ลดอัตรากำลังคนลง ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
หนังสือมอบอำนาจปิดอากรไม่ครบขณะฟ้องแต่ก่อนอ้างเอกสารเป็นพยาน ได้ปิดอากรครบถ้วนถือว่าหนังสือมอบอำนาจมีผลบังคับใช้ได้ article
การใช้อำนาจตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 35 ของรัฐมนตรีฯ article
มีหน้าที่ตรวจสอบและนับเงิน เอาเงินส่วนต่างกลับบ้าน โดยไม่แจ้งให้คนอื่นทราบ ถือว่า ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรง และทุจริตต่อหน้าที่ article
บริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แม้จะมีรัฐถือหุ้นเกิน 50 % ก็ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามผลของกฎหมาย การกระทำละเมิดของพนักงานจึงบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการละเมิด (เรียกค่าเสียหาย) article
การเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อนายจ้าง ถือว่า ละเมิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างด้วย นายจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากมูลละเมิดได้ ภายในอายุความ 10 ปี article
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มิได้หมายถึง เฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แต่หมายถึงความประพฤติที่ต้องปฏิบัติโดยทั่วไปด้วย article
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร มิต้องรับผิดค่าชดเชยตาม มาตรา 118 ถึง มาตรา 122 article
คำพิพากษาศาลแรงงานที่มิได้นำพยานหลักฐานที่โจทก์ จำเลย นำสืบในชั้นพิจารณาคดีมาประกอบเพื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ผิดหรือไม่ สอบสวนชอบหรือไม่ เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย พรบ. จัดตั้งศาลแรงงาน มาตรา 51 article
ข้อตกลงห้ามไปประกอบกิจการหรือเข้าร่วมประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง แต่ไม่ห้ามไปเป็นลูกจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างจึงสามารถไปทำงานกับบริษัท ฯ อื่น ซึ่งทำธุรกิจแข่งขันกับนายจ้างได้ article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน ( ส่งเงินสมทบเดือนที่ 6 ครึ่งเดือน ด้วยเหตุถูกเลิกจ้าง อัตราเงินสมทบที่หักเดือนสุดท้ายไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำที่ต้องนำส่ง ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนแล้ว มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนกรณีว่างงาน ) article
กระทำผิดซ้ำคำเตือน ละทิ้งหน้าที่ ไม่อยู่ในที่ทำงาน กระทำผิดอีก เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เลิกจ้างเป็นธรรม article
ป่วยทุพลภาพ นายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ ถือว่าเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ทดแทน article
ศาลพิพากษาแล้วให้จ่ายค่าชดเชย ฟ้องใหม่เรียกเงินเพิ่ม กรณีจงใจไม่จ่ายค่าชดเชย ถือว่า ฟ้องซ้อน ฟ้องใหม่ไม่ได้ article
เลิกจ้างด้วยเหตุปรับโครงสร้างการทำงาน ปรับลดพนักงาน แต่ไม่ปรากฏว่าบริษัท ฯ ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถือว่า เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
ถูกเลิกจ้างแล้ว ต่อมาเขียนใบลาออกและรับเงินช่วยเหลือจากนายจ้าง ถือว่าได้ตกลงยินยอมยุติเรื่องการเลิกจ้างแล้ว ไม่มีอำนาจฟ้องอีก article
เลิกจ้างหรือลาออกเอง article
ปลอมแปลง แก้ไขใบสั่งยา ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายและเป็นการปลอมแปลงเอกสารเลิกจ้างได้ article
ฝ่ายบุคคลไม่ตรวจสอบประวัติและสัมภาษณ์พนักงานเข้าทำงาน เป็นเหตุให้รับพนักงานที่ขาดคุณสมบัติ (เคยถูกไล่ออก) เข้าทำงานจนมากระทั่งผิดซ้ำอีก ถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง article
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการบริหารภายใน ฝ่าฝืนไม่ยอมโอนย้ายตามคำสั่งเลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรม article
วันหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างต้องกำหนดให้ลูกจ้างหยุด เข้าใจเองไม่ได้ และ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ได้มาจากการยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างและลูกจ้างสามารถทำข้อตกลงที่แตกต่างจากข้อบังคับ ฯ ได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ article
ยุยงส่งเสริมให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่พนักงานเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต และถือว่าจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ ดูจากลักษณะหรือสภาพการจ้าง การควบคุมบังคับบัญชา มิใช่ดูจากหลักฐานการหักภาษี ณ ที่ จ่าย หรือการส่ง / ไม่ส่งประกันสังคม article
สัญญาค้ำประกันการทำงาน ไม่ระบุระยะเวลาบังคับตามสัญญา ผู้ค้ำมีสิทธิปฏิเสธได้หากความผิดเกิดก่อนวันเข้าทำสัญญา article
ดื่มสุราระหว่างพักรอขนส่งสินค้า ถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กรณีร้ายแรง เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย article
รับเงินจากคู่กรณีแล้วไม่นำส่งให้บริษัท ฯ ถือว่า กระทำความผิดกรณีร้ายแรง และทุจริตต่อหน้าที่
ข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน หรือทำงานในลักษณะ หรือธุรกิจประเภทเดียวกับนายจ้าง เป็นเวลา 1 ปี นับแต่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ใช้บังคับได้ ฝ่าฝืนต้องชดใช้ค่าเสียหาย article
สั่งการให้คนงานไปทำงานอื่น นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ทำให้นายจ้างขาดประโยชน์จากการใช้แรงงาน และสูญเสียค่าจ้าง ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย article
เหตุสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไม่ได้เกิดจากความผิดของลูกจ้าง ภายหลังเข้าเป็นผู้ประกันตนต่อสิทธิความเป็นผู้ประกันตนให้นับต่อเนื่อง และสิทธิขอรับบริการทางการแพทย์ตาม พรบ.ประกันสังคม ฯ article
การจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย article
เงินจ่ายเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน เนื่องจากออกจากงานเพราะเกษียณอายุไม่ถือเป็นค่าจ้าง เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดทวงถาม และศาลพิพากษาเกินคำขอไม่ได้หากมิใช่เหตุเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความตาม วิ แรงงานฯ มาตรา 52 article
นัดหยุดงานโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้คู่กรณีพิพาทอีกฝ่ายและไม่แจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถือเป็นการหยุดงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประกาศโจมตีผู้บริหาร เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง รายชื่อโจทก์ทั้งหมดปรากฏตา article
ลูกจ้างตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างถือเป็นการตกลงประนีประนอมยอมความกัน มีผลบังคับใช้ได้ตามนั้น ศาลรับฟังพยานหลักฐานอื่นขัดต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้ ถือว่าวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน article
ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง เกลียดชังผู้บริหาร ถือว่าจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง มีเหตุเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ article
มีคำสั่งให้หยุดงาน โดยจ่ายค่าจ้างระหว่างร้องขออนุญาตศาลขอเลิกจ้างได้ และการละทิ้งหน้าที่ ระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่มีหน้าที่หรือตำแหน่งสำคัญและไม่ทำให้นายจ้างเสียหาย ไม่ถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง article
เลิกจ้างด้วยวาจา อ้างเหตุในการเลิกจ้างตามมาตรา 119 ปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชย ในขณะบอกเลิกจ้างด้วยวาจาได้ ไม่ขัดต่อ มาตรา 17 article
สิทธิลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา 11/1 article
ฝ่าฝืน คำสั่ง แม้ไม่ใช่งานในหน้าที่แต่นายจ้างสามารถสั่งหรือมอบหมายได้ตามความเหมาะสมไม่ปฏิบัติ ถือว่าขัดคำสั่ง ลงโทษได้ แต่ไม่ถือว่าผิดร้ายแรง ลงโทรโดยการภาคฑัณฑ์ ( ตักเตือน ) article
มาสายเป็นประจำ ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ใบรับเงินระบุไม่ติดใจเรียกร้องสิทธิใดๆ จากจำเลยอีกมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยอีก article
ลาออก ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด เมื่อข้อตกลงหรือโครงการเกษียณก่อนกำหนดมิได้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายและมิได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย จึงมีผลบังคับใช้ได้ เมื่อโจทก์ลาออกตามโครงการดังกล่าวจึงถือว่าได้ตกลงระงับสัญญาจ้างต่อกันแล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับเ article
ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (อนุมัติสินเชื่อเกินอำนาจ) แม้ว่าจะถือเป็นความผิดร้ายแรง จำเลยถูกเลิกจ้างเพราะความผิดที่กระทำแล้ว เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากหลายๆ สาเหตุ ประกอบกัน มิใช่เกิดจากจำเลยฝ่าฝืนข้อบังคับฯ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค article
เจ็บป่วยมีลักษณะรุนแรงอันอาจถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันถ่วงที สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงได้ โดยมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง จากกองทุนเงินทดแทน article
ร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ขอให้รับกลับในขณะเดียวกันไปร้องพนักงานตรวจแรงงาน ให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย ถือว่าลูกจ้างยอมรับการเลิกจ้างแล้ว ไม่มีเหตุที่จะให้รับกลับเข้าทำงานอีก article
ลาพักผ่อนประจำปี นายจ้างไม่อนุมัติหยุดงานไปถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่ และการลงโทษด้วยการตัดคะแนนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและเลิกจ้าง ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
การโอนย้ายพนักงานไปทำงานกับนายจ้างใหม่ บังคับตาม ปพพ. มาตรา 577 แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงนายจ้างใหม่ ซึ่งบังคับตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 13 เมื่อลูกจ้างยินยอมโอนย้ายไป ถือว่าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือสภาพการจ้างของนา article
ค่าพาหนะเหมาจ่ายรายเดือน แต่ให้เฉพาะตำแหน่งหากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ไม่ต้องใช้พาหนะ มีสิทธิ์ยกเลิกเงินได้ ถือเป็นเงินเพิ่มเป็นครั้งคราวตามลักษณะงาน ไม่ถือเป็นค่าจ้าง article
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่ง ตามความเหมาะสมไม่ถือเป็นการละเมิดสัญญาจ้าง article
ตกลงรับสภาพหนี้ ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างสามารถหักชำระค่าเสียหายจากเงินประกันได้ และไม่มีข้อความว่าเมื่อตกลงชำระหนี้แล้วจะไม่เลิกจ้างภายหลัง นายจ้างจึงสามารถเลิกจ้างได้ article
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้าง มีอายุความ 10 ปี article
ขัดคำสั่งไม่เข้าสอบสวน มิใช่ความผิด กรณีร้ายแรงและค่าชดเชยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี article
ข้อยกเว้นกิจการเรือเดินทะเลที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ article
แม้มิได้อ้างเหตุผลในการเลิกจ้างไว้ แต่จำเลยสามารถอ้างเหตุผลในการเลิกจ้างในคำให้การ เพื่อต่อสู้คดีในประเด็นค่าเสียหายหรือค่าชดเชยพิเศษได้ การอ้างเหตุตามมาตรา 17 วรรค 3 เป็นข้อยกเว้นเฉพาะเหตุที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยตาม มาตรา 118 เท่านั้น article
คดีแรงงานเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ ต่างจากคดีแพ่งทั่วไป คำให้การจำเลยจะยื่นเป็นหนังสือจะไม่ให้การก็ได้ article
ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวน อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ถึงที่สุดแล้ว เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
สัญญาค้ำประกันการทำงาน ระบุตำแหน่งที่ค้ำประกันไว้ ภายหลังเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งใหม่ ผู้ค้ำประกันไม่ต้องร่วมรับผิด จากการกระทำผิดของลูกจ้างในตำแหน่งงานใหม่ article
ค่าเที่ยวที่ได้จากการทำงานในเวลาทำงานปกติถือเป็นค่าจ้าง กรณีมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่า ค่าเที่ยวไม่ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่ จึงถือไม่ได้ว่าจงใจหรือเจตนาไม่จ่ายค่าจ้าง article
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคน มีผลบังคับใช้กับพนักงานที่เข้ามาทำงานภายหลัง ทำข้อตกลงนั้นด้วย พนักงานที่เข้าหลังทำข้อตกลงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามข้อตกลงนั้นด้วย article
ใช้เวลางาน อุปกรณ์เครื่องมือ และพนักงานทำธุรกิจส่วนตัว ถือเป็นการเบียดบังเวลาและทรัพย์สินของนายจ้าง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถือเป็นทายาทตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม ไม่มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพ article
ทำบันทึกสละสิทธิ์ ผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด คือเป็นการประนีประนอมยอมความกันแล้ว สิทธิ์เรียกร้องเป็นอันระงับไป article
เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานให้ทำงานเพิ่มขึ้น แต่รวมแล้วไม่เกินจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง article
บอกกล่าวล่วงหน้าในที่ประชุม วันที่ 1 ต.ค. เพื่อแจ้งปิดกิจการในวันที่ 21 ต.ค. ถือว่านายจ้างได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว article
นายจ้างกำหนดวันหยุดอื่นแทนวันหยุดตามประเพณีไม่ได้ เมื่อลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามประเพณี นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ลูกจ้าง article
ประกาศขายทอดตลาด แจ้งวันนัดให้จำเลยทราบด้วยวิธีการปิดหมาย ถือว่าส่งหมายโดยชอบ article
ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับค่าจ้างให้ตามสิทธิ ถือว่าโต้แย้งสิทธิแล้วฟ้องศาลได้ article
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิม และไม่ได้ตกลงกันให้คงไว้ตามเดิม มีผลใช้บังคับกับสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิม article
เลิกจ้างเพราะเหตุเบิกความเท็จ article
การพิจารณาว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีเหตุสมควรเลิกจ้างหรือไม่ ไม่จำต้องพิจารณาว่าการสอบสวนชอบหรือไม่ article
เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต้องฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง (วันที่ลงชื่อรับเอกสารทางไปรษณีย์ พนักงานรับแทนถือว่ารับโดยชอบ) article
ประกาศเลิกจ้างจ่ายค่าชดเชยจากฐานค่าจ้างก่อนปรับลดค่าจ้าง ภายหลังยกเลิกประกาศและให้จ่ายค่าชดเชยจากฐานค่าจ้างใหม่ที่ปรับลดไม่ได้ article
ผละงานละทิ้งหน้าที่ไป ครึ่งวัน เพื่อไปร้องพนักงานตรวจแรงงาน เลิกจ้างได้ ถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรม article
เปลี่ยนตัวนายจ้าง สั่งให้โอนย้ายไปทำงานบริษัทฯในเครือ พนักงานไม่ยอมไปจึงเลิกจ้างถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
ทำบันทึกการเจรจา หลังถูกเลิกจ้าง ระบุว่า “หากนายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าครบถ้วนแล้ว ลูกจ้างตกลงว่า article
ฝ่าฝืนคำสั่งกรณีไม่ร้ายแรง จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย article
กิจการมิได้แสวงหาผลกำไร ยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ไม่ได้ยกเว้นเรื่องค่าเสียหาย article
มีเหตุต้องย้ายสถานประกอบการ แต่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างใช้สิทธิเลือกว่าจะย้ายตามหรือไม่กลับมีคำสั่งเลิกจ้างแทนโดยว่าจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรงรับช่วงต่อหาคนงานใหม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
ให้ข้อมูลทางธุรกิจกับบริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า ถือว่าผิดร้ายแรง article
ทำสัญญาจ้างภายหลัง และตกลงเหมาจ่ายค่าล่วงเวลา อัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด article
ลาออกล่วงหน้า อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงวันลาออกมีผล นายจ้างเลิกจ้างก่อนถือว่าเป็นเพียงการแสดงเจตนาให้การลาออกมีผลก่อนกำหนด กรณีถือว่าเป็นการลาออกมิใช่การเลิกจ้าง article
ค่านายหน้าจากการยึดรถคิดอัตราคันละ 10,000 บาท ถือเป็นค่าจ้าง ผิดนัดต้องเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และคดีแรงงานมิใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ศาลแรงงานไม่จำต้องถือตามข้อเท็จจริงในคดีอาญา article
ปรับลูกจ้างรายวันเป็นรายเดือน เมื่อมิได้ตกลงปรับค่าจ้างและมิได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับ นายจ้างใช้ค่าจ้างรายวัน x ด้วย 26 วัน จึงชอบด้วยกฎหมาย article
แม้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้ว ยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ article
เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างการทำ งาน ลดจำนวนพนักงาน เพื่อให้ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นมิใช่เหตุขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม article
ค่าเที่ยว จ่ายแน่นอนคำนวณตามระยะทางโดยมิได้ระบุว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ ถือเป็นค่าจ้าง article
เลิกจ้างต้องระบุเหตุเลิกจ้างตามมาตรา 119 และแจ้งให้ลูกจ้างรับทราบ ณ ขณะเลิกจ้างหากไม่ระบุจะยกขึ้นกล่าวอ้างภายหลังไม่ได้ article
ศาลแรงงานมีคำสั่งหรือพิพากษาเกินคำขอได้ หากเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ
ไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม article
ค่าครองชีพถือเป็นค่าจ้าง ต้องนำมารวมคำนวณกับเงินเดือน เพื่อคำนวณค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด article
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าทำงานล่วงเวลา ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง นายจ้างทำได้ article
เบี้ยเลี้ยงจ่ายทุกวันตามวันที่มาทำงานถือเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 5 ต้องนำมาคำนวณในการหักประกันสังคม article
นายจ้างตกลงรับผิดชอบค่าภาษีให้แก่ลูกจ้างภายหลังออกจากงาน จะฟ้องเรียกเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากลูกจ้างไม่ได้ article
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างเกี่ยวกับมูลละเมิดภายหลังฟ้องลูกจ้างต่อศาลแรงงานให้รับผิดตามสัญญาจ้าง ไม่ใช่การฟ้องซ้ำ article
เกษียณอายุระบุจ่ายเงินชดเชยพิเศษเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับ / โดยมิได้ระบุว่า “ค่าจ้าง” จึงหมายถึงเฉพาะเงินเดือนไม่รวมเงินได้อย่างอื่น article
ขออนุญาตยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง ศาลมีอำนาจสั่งรับฟ้องหรือไม่รับได้เป็นดุลพินิจของศาล article
"ค่าเที่ยว" จ่ายตามระยะทางแน่นอน ถือเป็นค่าจ้างพนักงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงาน สำหรับเวลาที่ทำงานเกินโดย คำนวณจากค่าเที่ยวบวกเงินเดือน article
รับเงินเกินสิทธิ์ ลูกจ้างรับเงินกองทุนจากการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยกองทุนมิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเมื่อกองทุนจ่ายเงินให้สรรพากรแทนกองทุนจึงมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนจากลูกจ้างได้ article
นิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง article
พรบ.ประกันสังคม ม.56) ขอรับเงินประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพเกิน 1 ปี นับแต่วันมีสิทธิ์ได้ article
ถีบประตูโรงงานมิใช่ความผิดร้ายแรง ไม่ถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นเพียงกระทำการอันไม่เหมาะสม เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย article
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เกี่ยวกับโบนัส มีผลใช้บังคับกับพนักงานที่เข้างานในภายหลังได้และตกลงจ่ายโบนัสโดยไม่มีเงื่อนไข นายจ้างจึงต้องรับผิดชอบจ่ายโบนัสตามข้อตกลง article
ขัดคำสั่ง / ประกาศเกี่ยวกับการบันทึกการทำงาน พนักงานรับทราบแต่ไม่ปฏิบัติตามถือว่าจงใจขัดคำสั่ง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลาออกเองโดยสมัครใจมิใช่บังคับข่มขู่ ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง article
ขาดงานละทิ้งหน้าที่ มิใช่เพราะเหตุเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรเลิกจ้างได้ article
ทุจริตต่อหน้าที่ , เลิกจ้างแล้ว , มาทำงานต่อไม่มีสิทธิได้ค่าจ้าง article
อุทธรณ์ข้อเท็จจริง การลงโทษลดขึ้นเงินเดือน article
เลิกจ้างตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ม.118 ต้องเป็นกรณีนายจ้างไม่ให้เข้าทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างโดยเด็ดขาดการห้ามมิให้เข้าโรงงานแต่ให้นั่งรอยังไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง article
การคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า article
นายจ้างจ่ายเงินเดือนขาด หักค่าจ้างของพนักงานคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยพลการ ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เสร็จลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต article
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับกับพนักงานทุกคนตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ม.19 เมื่อสหภาพแรงงานมีสมาชิกเกินกว่าสองในสามของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด article
เงินค่าชดเชยและเงินรีไทม์เมนต์ เนื่องจากเกษียณอายุ article
เงินบำเหน็จชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามพรบ.ประกันสังคม ม.77 จัตวา article
กรรมการลูกจ้าง ไม่ยินยอมปรับเปลี่ยนค่าจ้างจากรายชั่วโมงเป็นรายเดือน ถือว่าขัดคำสั่ง/นโยบาย มีเหตุเลิกจ้างได้ article
ลูกจ้างร้านเสริมสวย article
กระทำความผิดซ้ำคำเตือน article
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิรับผลประโยชน์กองทุนฯ article
ฟ้องเพิกถอนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรส ต้องเป็นกรณีคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ทำงานไม่ครบ 12 เดือน ใช้สิทธิประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ได้ /ประกันสังคมรับเงินตามมาตรา 39ไว้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์แต่งตั้งประธานคณะกรรมการมีผลบังคับใช้ได้
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระบุเวลาพักย่อยแต่ไม่ระบุสถานที่นั่งพัก นายจ้างสามารถกำหนดสถานที่พักได้ตามความเหมาะสม article
ปิดกิจการมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานบริษัทในเครือลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปได้ article
อุทธรณ์ข้อเท็จจริง + รับเหมาขนขยะรู้เห็นเป็นใจจงใจหรือประมาทหรือไม่ article
อุทธรณ์ข้อเท็จจริง + แก้ไขรายการซื้อสินค้า article
สัญญาส่งฝึกอบรม เมื่ออบรมเสร็จกลับมาทำงานทดแทนภายในกำหนด หากไม่ครบกำหนด เรียกค่าเสียหาย + เบี้ยปรับได้ แต่ค่าเสียหายบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและสมควรแก่กรณี article
สัญญาค้ำประกันการทำงาน มีผลบังคับใช้ได้หากเป็นเงื่อนไขทั่วไปตามสัญญาค้ำประกัน ไม่มีข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นสัญญาที่เป็นธรรม article
ศาลฟังข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ย้อนสำนวนให้ศาลฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติม article
ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ย่อมมีผลผูกพันโจทก์ จำเลย อุทธรณ์ไม่ได้ article
เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างส่วนเงินสมทบ มิใช่เงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตกลงกันได้มีผลบังคับใช้ article
เงื่อนไขสัญญาจ้างเกี่ยวกับค่าน้ำมันรถ article
การนำส่งเงินเข้าบัญชีบริษัท ฯ ล่าช้า ยังถือไม่ได้ว่ามีเจตนาทุจริต เบียดบัง ยักยอกเงิน ศาลพิพากษาเกินคำขอโดยอาศัยอำนาจมาตรา 52 ย่อมทำได้ตามกฎหมาย article
ข้อตกลงหลังมีคำพิพากษา หากผิดนัดตามข้อตกลง โจทก์สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาเดิมได้ article
ใช้ทรัพย์สินบริษัท ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เคยว่ากล่าวในที่ประชุมยังกระทำผิดอีก ถือว่าละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนายจ้างเป็นอาจิณเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เลิกจ้างเป็นธรรม article
ลาออกเอง อ้างถูกข่มขู่จะแจ้งความดำเนินคดีจึงยอมไม่ได้
พบทรัพย์สินบริษัทในล๊อกเกอร์ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างฯ
วางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ สำนักงานคุ้มครองแรงงานให้พนักงานมารับ ถือว่าคำสั่งถึงที่สุด ฟ้องเพิกถอนไม่ได้ article
อุทธรณ์และวางเงินชำระหนี้ คดียังไม่ยุติ ยังต้องรับผิดเรื่องดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ + คดีถึงที่สุด article
ถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(เงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์) article
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูไม่มีผลย้อนหลัง article
เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิรับบริการทางการแพทย์เพราะเกิดอุบัติเหตุ (ฉุกเฉินโรงพยาบาลแรกเบิกได้ ย้ายใหม่ต้องเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ไปที่อื่นเบิกไม่ได้) article
แปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็น 2 บริษัท ฯ ทั้งสองบริษัท ฯ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีได้ article
รับประทานอาหารในพื้นที่ต้องห้าม เลิกจ้างเป็นธรรมจ่ายค่าชดเชย article
มีสวัสดิการกองทุนสหภาพ ฯ บังคับให้กรรมการสหภาพจ่ายเงินกองทุนสหภาพได้ article
โครงการออกก่อนกำหนด “โครงการทางเลือกใหม่” กำหนดเงื่อนไขไว้ไม่ขัดต่อกฎหมายใช้บังคับได้ article
ทุจริตต่อหน้าที่ , เลิกจ้าง , กลับมาทำงานไม่มีสิทธิได้ค่าจ้าง article
อนุมัติสินเชื่อภายในวงเงิน แม้ภายหลังเป็นหนี้เสียไม่ถือว่ากระทำผิดต่อโจทก์ article
ลาป่วยบ่อย ขัดคำสั่ง หลับประจำ article
กำหนดค่าเสียหายผิดพลาดต้องแก้ไขใหม่ตามจริง article
กระทำความผิดซ้ำคำเตือน นายจ้างมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ากระทำความผิดซ้ำคำเตือนจะลงโทษตามข้อบังคับ ต่อมาเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวได้ article
โยกย้ายไม่ไป เตือนแล้วไม่ไปอีก เลิกจ้างได้ถือว่าขาดงานละทิ้งหน้าที่ article
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตกลงจ่ายค่าชดเชยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบังคับใช้ได้ article
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างภายใน 10 ปี นับจากวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ article
มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็ค ไม่ตรวจสอบการเขียนรายละเอียดในเช็ค รู้เห็นเป็นใจและเป็นเหตุให้มีการทุจริต เป็นกระทำความผิดร้ายแรง article
กระทำความผิดให้เลือกจะเลิกจ้างหรือลาออกเองได้ article
ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง สามแสนบาทแรกได้รับยกเว้นภาษี / ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย article
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดมาตรฐานลงโทษไว้ ขาดงาน 1 วัน ไม่ถึงขั้นเลิกจ้าง article
ขาดงานละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำงาน มีใบรับรองแพทย์ ถือว่ามีเหตุอันสมควร article
ตกลงจ่ายค่าชดเชย และลาออกเอง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com