ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ สัญญาจ้างแรงงาน และสารพันปัญหาการว่าจ้าง article

 

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ สัญญาจ้างแรงงาน และสารพันปัญหาการว่าจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน และสารพันปัญหาการว่าจ้าง (Employment Contract and Case Study)อบรมวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
 
 
Rational and Significance
ปัญหาการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นปัญหาที่มีการฟ้องศาลแรงงานกลางมากพอสมควรแต่ไม่สำคัญ เท่ากับผู้ถูกฟ้องคือฝ่ายนายจ้าง ทั้งๆ ที่เป็นผู้จัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่ายแพ้คดีอย่างน่าเสียดาย ซึ่งปกติแล้ว ฝ่ายร่างสัญญา หรือฝ่ายจัดทำสัญญา จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเกือบเสมอ เพราะต้องการสิ่งใดเป็นเครื่องผูกมัดลูกจ้าง ก็สามารถเขียนเป็น เงื่อนไขผูกพันเอาไว้ก่อนได้ คือ เขียนเอาเปรียบลูกจ้างไว้ก่อน เมื่อลูกจ้างจำใจต้องยอมเพราะอยากได้งานทำ หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม เมื่อได้ลงนามในฐานะของคู่สัญญาแล้ว เงื่อนไขตามข้อสัญญาก็จะผูกมัดลูกจ้างให้เป็นไปตามสาระแห่งสัญญา
 
 
มีเรื่องแปลกแต่จริงมากมายหลายร้อยคดี ที่ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างแพ้คดีในเรื่องเกี่ยวกับการว่าจ้างและ การทำสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ ก็เพราะเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหาและจ้างงานฝ่ายบัญชีและการเงินหรือผู้บริหารกิจการ ต่างๆก็ตามทำให้การสั่งการ หรือการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เกิดข้อผิดพลาด ไม่รัดกุมไม่เข้าที่ไม่เข้าท่า นายจ้าง เสียหายขาดสิทธิทางการบริหารและบางครั้งเป็นการผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังนั้นจึงควรที่จะมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาในการว่าจ้าง และ การทำสัญญาจ้างแรงงานโดยละเอียดพิสดารกันสักครั้ง
 
 
Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น
- สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาต่างตอบแทน
 
- ลูกจ้างมาทำงาน นายจ้างต้องตอบแทนโดยการจ่ายค่าจ้างให้ เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
 
- แต่ลูกจ้างหยุดงาน ลูกจ้างลางาน ทำไมนายจ้างต้องตอบแทน โดยการจ่ายค่าจ้างให้
 
- ทำไมลูกจ้างขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ ศาลฎีกายังให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างอีก
 
- มีเหตุสุดวิสัย น้ำท่วมหนัก ไฟไหม้ ลูกจ้างไม่มาทำงาน ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้
 
- ทำไมลูกจ้างตกลงรับค่าจ้าง 50% ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จึงมีผลใช้บังคับได้ (คดีของบริษัทยูเนียนเท็คซ์นิตติ้ง จำกัด)
 
- ทำไมนายจ้างเลิกกิจการ โดยจ่ายค่าชดเชยให้แล้ว ยังต้องจ่ายค่าจ้างต่ออีก 6 เดือน (คดีขององค์การ อาหารสำเร็จรูป)
 
- สั่งพักงานกรรมการลูกจ้างโดยไม่ขออนุญาตศาลแรงงาน มีทางทำได้อย่างไรที่ชอบ (คดีของบริษัทไซมอนแอนด์แอสโซิเอทส์ จำกัด)
 
- สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ
 
- ทำสัญญาจ้างด้วยวาจา สัญญาจ้างแรงงานก็สมบูรณ์
 
- ไม่ได้ตกลงจ้าง ทำไมจึงกลายเป็นสัญญาจ้างโดยปริยาย มีองค์ประกอบอะไร
 
- ถ้าต้องการจ้างชั่วคราว แต่ไม่ทำเป็นหนังสือ กลับกลายเป็นลูกจ้างประจำได้อย่างไร
 
- สัญญาจ้างชั่วคราว กับจ้างเป็นประจำต่างกันที่ใด
 
- สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างแน่นอน เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีองค์ประกอบอย่างไร
 
- เหตุใดนายจ้างจึงมีสิทธิ์นำเอางานประจำ มาทำสัญญาจ้างเป็นช่วงๆ ได้โดยชอบ
 
- ประโยชน์ของการทำสัญญาจ้างชั่วคราวเป็นช่วงๆ 7 ประการ มีอะไรบ้าง
 
- สัญญาจ้างที่มีเวลาการจ้างแน่นอน ที่ถูกศาลฎีกาตัดสินว่า เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีระยะ เวลาการจ้าง
แน่นอน มีลักษณะข้อความในสัญญาอย่างไร หลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
 
- เงื่อนไขในการจ้าง การทดลองงาน ระยะเวลาการจ้าง ลักษณะงานที่ทำ ค่าจ้าง วันเวลาทำงานปกติ
- สิทธิของนายจ้าง
 
- มอบงานให้ลูกจ้างทำ โอนความเป็นนายจ้างให้กิจการอื่น เลิกสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างไร้ฝีมือ เรียกค่า เสียหาย
 
- เมื่อออกจากงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า สั่งให้ทำงานและมอบหมายงาน การโยกย้ายสับ เปลี่ยน หน้าที่ การให้ความดีความชอบ
 
- การลงโทษลูกจ้าง
 
- หน้าที่ของนายจ้าง
 
- จ่ายค่าจ้าง บอกกล่าวล่วงหน้าในการเลิกสัญญาจ้าง เหตุที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 5 ประการ ออกใบ สำคัญ แสดงการทำ งาน (แม้ลูกจ้างถูกไล่ออกนายจ้างก็ต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้)
 
- จ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง สัญญาห้ามลูกจ้างไปทำงานกับธุรกิจคู่แข่งขันหลังออกจากงาน ศาลฎีกาให้มีผลใช้บังคับได้
 
- การจ่ายค่าจ้างตามผลงานศาลฎีกาให้เป็นจ้างแรงงาน
 
- บรรณาธิการข่าว ศาลฎีกาให้เป็นจ้างทำของ
 
- ทำงานอิสระ แต่อยู่ภายใต้ระเบียบของนายจ้าง ศาลฎีกาตัดสินให้เป็นจ้างแรงงาน
 
- นายจ้างมอบให้ตัวแทนไปว่าจ้างคนงาน ตัวแทนไม่จ่ายค่าจ้าง ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้าง ต้องจ่ายซ้ำ
 
- สัญญาจ้าง ทำขัดกฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานได้ แต่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ได้
 
- ตัวแทนขายประกันชีวิต ศาลฎีกาตัดสินไม่ใช่ลูกจ้าง แม้จ่ายค่าจ้างตามผลสำเร็จของงาน แต่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เป็นจ้างแรงงาน
 
กรรมการบริษัท ศาลฎีกาตัดสินว่ามิใช่ลูกจ้างบริษัท
 
- ผู้ว่าจ้าง มิใช่นายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา
 
- ว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน ศาลฎีกาตัดสินเป็นการจ้างแรงงานได้ ถ้าตกลงจ้างกันไม่ดี
 
- ช่างตัดผม ศาลฎีกาตัดสินมิใช่ลูกจ้าง
 
- สัญญาจ้างสิ้นสุด โดยลูกจ้างทำงานต่อมา ศาลฎีกาถือว่าเป็นลูกจ้างประจำ
 
- นายจ้างเสนอสัญญาใหม่ให้ลูกจ้างลงนาม ลูกจ้างไม่ลงนาม ศาลฎีกาถือว่าลูกจ้างสละสิทธิ์ที่จะทำงาน มีผลเท่ากับลาออก
 
- นายจ้างเดิม โอนลูกจ้างไปทำงานบริษัทอื่น ลูกจ้างไม่ยินยอม ศาลฎีกาถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ ต้องจ่ายค่าชดเชย
 
- นายจ้างรายแรก โอนลูกจ้างไปให้นายจ้างรายที่สอง ลูกจ้างต้องลง ต่อมานายจ้างที่สอง ขอโอนกลับไปให้นายจ้างแรก ลูกจ้างไม่ตกลงศาลฎีกาถือเป็นการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยเช่นเดียวกัน
 
- การไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้าง ศาลฎีกาไม่ถือเป็นการละเมิดต่อลูกจ้าง
 
- ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างในระหว่างนัดหยุดงาน
 
- ลูกจ้างทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ศาลฎีกาตัดสินให้มีสิทธิได้ค่าจ้างเต็ม
 
- สิทธิประโยชน์อื่นที่เกินกฎหมาย ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างกำหนดหลักเกณฑ์จ่าย หรือไม่จ่ายอย่างไรก็ได้
 
- แม้ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ และได้ชำระบางส่วนแล้ว ศาลฎีกาก็อาจตัดสินให้ไม่ต้องชำระหนี้ได้ ถ้ามีเหตุผลที่ปราศจากมูลหนี้เดิม
 
- ประเด็นที่ทำให้สัญญาจ้างทำของ กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ศาลฎีกาว่ามีปัจจัยใดเป็นเครื่องบ่งชี้
 
 
- ถาม — ตอบปัญหาที่สงสัย
Instructor
 
อ .รุ่งเรือง บุตรประคนธ์
 
- ประธานที่ปรึกษาสำนักงานกฎหมายมงคลรุ่งเรือง
 
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน
 
- อาจารย์สอนปริญญาโทในวิชากฎหมายแรงงาน และคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน
 
- ผู้ศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานมามากกว่า 45,000 คดี
 
- ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงานให้แก่กิจการภาคเอกชน ฯลฯ
 
 
Registration Fee
 
3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
 
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
 
How to Apply
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2
 
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
 
Payment Method
 
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)
 
 
Notice of Cancellation
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน
 
 
Remark
 
การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437)
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

กฎหมายแรงงานไทยที่ผู้บริหารกิจการจำเป็นต้องทราบ (Thai Labor Law for Executive)อบรมวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
 
Rational and Significance
เนื่องจากในปัจจุบันมีกิจการต่างๆในรูป บริษัท/ห้าง/ร้าน/องค์กรและ สมาคมต่างๆ จดทะเบียนประกอบกิจการในราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมาก แต่บุคคลที่ทำหน้าที่เข้าไปบริหารกิจการต่างๆ ทั้งที่เป็นคนไทย และชาวต่างประเทศ อาจมีความรู้ในการทำงานเป็นอย่างดี แต่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายแรงงานไทยไม่ถูกต้อง จึงได้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มิได้ตั้งใจจะกระทำความผิด แต่เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวบทกฎหมายแรงงานไทย ทำให้มีการสั่งการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายบ้าง กระทำผิดกฎหมายบ้าง หรือมิได้สั่งการให้กระทำให้ถูกกฎหมายแรงงานไทยบ้าง ซึ่งก็จะตกเป็นผู้กระทำผิด และตัวบุคคลผู้บริหารกิจการนั้นๆก็ต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติให้ลงโทษกิจการ แต่กฎหมายบัญญัติ ให้ลงโทษตัวบุคคลผู้บริหารกิจการที่กระทำผิดกฎหมาย
 
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีคำถามจากผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย ผู้บริหารฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารฝ่ายนโยบายและกำกับ ของกิจการต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เป็นเลขานุการของ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานบริษัทต่างๆ ได้สอบถามปัญหาไปที่ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์เสมือนเป็นห้องสมุดกฎหมายแรงงานไทยเคลื่อนที่ ให้ช่วยชี้แจง ให้ความกระจ่างในกฎหมายแรงงานไทยอยู่บ่อยครั้งมาก
 
ดังนั้น WASO Training Center จึงได้เปิดการอบรมนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแง่มุมที่สำคัญของกฎหมายแรงงานไทย ที่ผู้บริหารกิจการต่างๆจำเป็นต้องทราบ ซึ่งกิจการต่างๆ ควรส่งบุคลากรทุกระดับ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคนของบริษัทฯ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มารับการสัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในครั้งนี้
 
Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30
1. ลักษณะของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มีความสำคัญเพียงไร
 
2. การทำสัญญา / ข้อตกลง ที่ลูกจ้างเต็มใจตกลงด้วย ทำไมศาลฎีกา ให้ตกเป็นโมฆะ
 
3. กิจการทำผิดกฎหมาย ทำไมผู้บริหารกิจการจึงต้องถูกจำคุก และ /หรือ ถูกปรับ มาจากกฎหมายอะไรในมาตราใด มีความหมายอย่างไร
 
4. ต่อไปจะไม่จ้างลูกจ้างประจำ จ้างแต่ลูกจ้างชั่วคราวได้ไหม
 
5. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างได้ไม่เกินกี่ปี จ้างกันนานๆจะกลายเป็นลูกจ้างประจำไหม
 
6. การนับอายุงาน นับอย่างไรจึงจะถูกต้อง
 
7. ค่าชดเชยมีกี่อัตรา จ่ายเท่าไร ทำไมจึงมิใช่จ่าย 1 เท่า, 3 เท่า, 6 เท่า, 8 เท่า, 10 เท่า ของเงินเดือน
 
8. พนักงานลาออก ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง
 
9. เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานปี 2551 มีเงื่อนไขอย่างไร
 
10. งานใดไม่ควรใช้การจ้างแรงงาน แต่ควรจ้างแบบเหมาบริการ มีประโยชน์แก่กิจการอย่างไร
 
11. การจ้างเหมาค่าแรง คือการจ้างแบบใด และกิจการที่จ้างต้องมีความรับผิดชอบอย่างไร
 
12. ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเท่าไร จึงจะถูกกฎหมาย
 
13. การคิดค่าจ้างต่อวันในลูกจ้างรายเดือน คิดอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย
 
14. การปฏิบัติต่อลูกจ้างชาย -หญิง อย่างเท่าเทียมกัน มีความหมายเพียงไร
 
15. งานใดควรใช้เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น และงานแบบใดควร fix เวลาเข้างาน /ออกงาน
 
16. การให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง subcontractor มีผลให้กิจการนั้นกลายเป็นนายจ้างโดยตรงทันที การให้สวัสดิการแบบใดที่ไม่ทำให้กิจการตกเป็นนายจ้างของลูกจ้าง subcontractor
 
17. ขั้นตอนการนัดหยุดงานที่ถูกกฎหมาย มีกระบวนการ และขั้นตอนอย่างไร
 
18. ถ้าลูกจ้างนัดหยุดงานผิดขั้นตอน นายจ้างควรดำเนินการอย่างไร
 
19. จะลงโทษกรรมการสหภาพแรงงานที่ทำผิด เหมือนพนักงานทั่วไป ได้หรือไม่ เพียงไร
 
20. ข้อห้ามในการเลิกจ้างลูกจ้าง 3 มาตรา มีอย่างไร หากฝ่าฝืนผู้บริหารกิจการมีโทษอย่างไร
 
21. กรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิลาไปร่วมกิจกรรมอะไรได้บ้าง โดยถือเป็นวันทำงาน
 
22. ทำไมสหภาพแรงงาน จัดกิจกรรมในวันเวลาทำงานไม่ได้
 
23. ปัญหาที่ต้องระวังในการอนุมัติให้สหภาพแรงงาน ลาไปทำกิจกรรมต่างๆมีอย่างไร
 
24. ควรมีเงื่อนไขจำกัดอย่างไร ในการให้ลาไปทำกิจกรรมต่างๆ
 
25. นายจ้างจะป้องกันความลับทางธุรกิจมิให้รั่วไหล ในการเจรจาต่อรองได้แค่ไหน อย่างไร
 
26. ความจำเป็นในการชี้แจงเหตุผล และปัญหาการประกอบธุรกิจ ควรกระทำในขอบเขตเพียงไร
 
27. การประเมินผลงานกรรมการสหภาพฯ ควรใช้แบบฟอร์มแตกต่างจากลูกจ้างทั่วไปหรือไม่ อย่างไร
 
28. หากใช้แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน ทำไมถึงมีการจำคุกผู้บริหารกิจการด้วย มาจากกฎหมายมาตราใด
 
29. นายจ้างเข้าไปจัดการกับผู้ที่เป็นกรรมการสหภาพฯ ที่ลูกจ้างไม่นิยม ไม่ชอบ ได้เพียงไร
 
30. กฎหมายแรงงานไทยภาคเอกชนที่สำคัญ มีถึง 6 ฉบับรวม 602 มาตราที่ยังไม่นับรวมประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี คำสั่งอธิบดีในกิจการภาคเอกชน และยังไม่นับรวมกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจไทย) มีกฎหมายแรงงานไทยในชื่อใดบ้าง แต่ละฉบับมีกี่มาตรา
 
31. ทางออกของผู้บริหารกิจการต่างๆ หรือ ตัวช่วยในการแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายแรงงานไทย มีอย่างไรบ้าง
 
32. ถาม ตอบ สารพันปัญหาในกฎหมายแรงงานไทย

 

 
ข่าวสารแรงงาน

กองทุนพัฒนาฝีมือฯปล่อยกู้70ล้าน article
กกร.หนุนปรับอัตราค่าจ้างแรงงานเป็นรายพื้นที่ ตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมเสนอ 5 แนวทางเพิ่มเติม
แรงงานไทยตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทยต้องทำใบอนุญาต Tom Yam Pass article
กพร. ลุยโคราช ฝึกผู้สูงวัย เปิดช่องสร้างรายได้ article
กพร.ขาดรับนโยบาย รมว.แรงงาน สร้างคนทำงานมีทักษะได้มาตรฐาน article
ผุดแนวคิดตั้ง'ตู้'ค้นหาอาชีพเพิ่มช่องทางเข้าถึงงานมากขึ้น article
นักศึกษา มจธ. พัฒนาเกม The Farmer’s Barn ยุ้งฉางแสนรัก ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรไทย article
กพร. ปั้นเยาวชนสู่รั้วโรงแรม สร้างรายได้ 18,000 บาทต่อเดือน article
ติวเข้มฝึกทักษะคนทำงาน สาขาดูแลผู้สูงอายุที่ชลบุรี article
กสร.ชู 3 นโยบายหลัก ขับเคลื่อนความปลอดภัยคนทำงาน article
ดีเดย์ตั้งแต่ 1 พ.ย. นี้ นายจ้างประมงทะเลต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างผ่านธนาคารในอัตรารายเดือน article
กสร.เตือนลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ article
PEA เปิดพิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร article
กสร.กำชับหน่วยฝึกอบด้านความปลอดภัยฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย article
ก.แรงงาน สั่งนายจ้างเรือสำรวจน้ำมันต่างชาติ จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้าง กว่า 7 article
แรงงาน เล็งตั้งนิคมฯมาตรฐานแรงงานไทย article
"อีอีซี"ต้องการวิศวกร-แรงงานขั้นสูงกว่าแสนคนใน5ปี article
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 article
แรงงาน แจงนายจ้างทำข้อบังคับฯขัดกับกฎหมายใช้บังคับไม่ได้ ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษอาญา article
แก้กฎหมายแรงงาน เพิ่มโอกาสทำงานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ article
ทีวีไกด์: รายการ ร้องแลก แจกเงิน Singer Takes It All article
SUPER POLL เผยผู้ประกอบการส่วนใหญ่กังวลผลกระทบกม.แรงงานต่างด้าวใหม่-บทลงโทษสูง article
4 กรกฏาคม 2017 ขอเชิญนัดพบแรงงาน article
แจงผลบริหารกองทุนสปส.ย้ำเพิ่มบริการตรวจสุขภาพ article
เตือนนายจ้างต้องจัดอบรมความปลอดภัยให้ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 2 แสน article
ประกันสังคมเพิ่มตรวจสุขภาพเผยรพ.สนใจร่วมสมัคร75แห่ง article
กอช.แนะสมาชิกออมต่อได้ แม้เปลี่ยนอาชีพเข้าเป็นแรงงานในระบบ-มีสิทธิรับเงินบำนาญหากอายุครบ 60 ปี article
ตรังนัดพบแรงงานชี้ตลาดเน้นบัญชี article
แรงงาน เตือนนายจ้างแจ้งรายชื่อสารเคมีที่ใช้ ฝ่าฝืนผิดกม. article
ก.แรงงาน พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบ เสริมอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม
ก.แรงงาน เผยสถิติประสบอันตรายลดลงเกินเป้า article
แนะวัยแรงงานยืดเหยียดพักตาป้องกันออฟฟิศซินโดรม article
แรงงาน เตือนนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย article
ผลิตแรงงานป้อน3จว.ตะวันออกวางแผนระยะยาว5ปีได้2.3ล้านคน article
แรงงานผู้สูงอายุ
นายจ้างนำหนี้อื่นมาหักค่าจ้างลูกจ้างหรือยึดบัตรประชาชนมีโทษหนัก article
ก.แรงงาน ย้ำนายจ้างมีลูกจ้างครบสิบ ต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน article
กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯหวังลดปัญหาการประสบอันตรายจาการทำงานอย่างยั่งยืน article
อาชีวะกรุงเก่านัดพบแรงงาน-อบรม108อาชีพ article
ยิปซัม ตราช้าง เปิดเวทีแข่งขันช่างฝีมือ ยกระดับช่างติดตั้งแผ่นฝ้าสู่ มืออาชีพ article
กสร. พัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดหลักสูตรอบรมฟรี article
กรณีเสียชีวิตสิทธิประกันสังคม article
ก.แรงงานจับมือ3องค์กรตั้งศูนย์ฝึกอบรมรับ EECที่ จ.ระยอง article
นำร่องเด็กจบป.6เรียนเตรียมอาชีวะ article
กสร. ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน
จัดหางานตากแจงต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง-ประเภทงาน article
กสร.ป้องกันเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ย้ำนายจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าหากพบชำรุดต้องแก้ไข ฝ่าฝืนเจอโทษอาญา article
กสร. น้อมนำศาสตร์พระราชา ลดปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน article
ก.แรงงานวางแผนกลยุทธ์เล็งช่วยผู้สูงอายุมีอาชีพมีงานทำ article
ทัพเรือเปิดอบรมฝึกอาชีพทหาร สร้างรายได้หลังปลดประจำการ article
พัฒนาคนพัฒนาชาติ: คนครัวบนเรือสู่มาตรฐานสากล article
สิทธิประโยชน์ใหม่ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่4* ( 2 ) article
สิทธิประโยชน์ใหม่ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่4* ( 1 ) article
เมื่อเด็กไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พ่อแม่เตรียมสมองลูกพร้อมกับอนาคตข้างหน้า article
มาดูให้ชัด!! ?เงินประกันสังคม? สามารถรับคืนได้ อย่าทิ้งเงินก้อนโตให้เสียไปเปล่าๆ!! ปีหนึ่งหลายบาท article
ปฏิรูปบำนาญชราภาพ article
รมว.แรงงานกำชับประกันสังคมเน้นบริการที่ดีตรวจสอบได้ article
ปลื้ม 2 ผู้ประกันตนแข่งพาราลิมปิก article
ภาครัฐ-เอกชนร่วมมือจัดทำแนวปฏิบัติด้านแรงงานในอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกของไทยสู่สากล article
ก.แรงงานเปิดศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ article
รง.เผยบังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออีก20สาขา article
ชงคลังเคาะแพ็กเกจดูแลคนแก่ ตั้งบอร์ดคุมกองทุนชราภาพพาณิชย์ article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: สร้างงานคนพิการ article
ลาวแห่รับจ้างดำนาวันละ200ชาวนาอำนาจเจริญใช้บริการแรงงาน article
ก.แรงงานเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ article
กพร.ชวนทดสอบมาตรฐาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย article
ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง“เกษตร – ประมง” และการกำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ article
ก.แรงงานเตรียมออกกฎหมายลูก3ฉบับคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน' article
ก.แรงงาน เผยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสูงสุดวันละ 550 บาท มีผลใช้บังคับ 10 ส.ค.59 article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: รปภ.ทำงานต่อพร้อมปรับวุฒิ article
บ้านใคร...ใครก็รัก: แรงงานต่างด้าวแอบแฝง: ปัญหาที่ควรรีบหาทางแก้ไข article
กพร.ประกาศเตือนช่างไฟฟ้าในอาคาร รีบขอหนังสือรับรอง article
ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ article
ก.แรงงาน แจง ไม่ห้ามเด็กช่วยพ่อแม่ทำงาน article
STEM for TVET สร้างครูเพื่อสร้างเด็กเลิกกอดตำรา ลงมือทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายตลาด article
นิคมฯอมตะทยอยเปิดรับกว่า20,000อัตราเน้นทำงานรง.ชิ้นส่วนรถ article
ก.แรงงาน จับมือ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อบรมช่างผลิตถังเก็บน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง article
ก.แรงงานรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานช่วยชาติ article
LOOK around เรียน รู้ ดู ฟัง: รามฯ จัดพบแรงงาน 22-23 article
ประกันสังคม เพิ่มค่ารักษาให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานเบิกได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: เพิ่มสมรรถนะล่ามแรงงาน article
เรื่องของตลาดแรงงาน article
วธ. จับมือภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน article
ก.แรงงานสร้างความเป็นเลิศช่างไทยผ่านสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ article
สมาร์ทจ็อบสร้างงานหมื่นล้านแก้ปัญหาหลอกลวงคนหางาน article
รง.เพิ่มขีดความสามารถหัวหน้างานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน article
สมุทรสาครเปิดการสัมมนาเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปตท. ร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน article
ก.แรงงานเตรียมประสานเอกชนเปิดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ+ อีก16ปีมีคนแก่ครึ่งของวัยทำงาน article
สศก.ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรปั้นช่างเกษตรท้องถิ่นทะลุเป้า-ลดรายจ่ายได้ article
ก.ไอซีที จัด “กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ” ครั้งที่ 2 article
กพร.ผุดหลักสูตรเพิ่มทักษะผู้จบป.ตรีแก้ปัญหาตกงาน article
'ปฏิรูปประกันสังคม เพื่อผู้ประกันตน' article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: 'Smart Worker article
'สถานีแรงงาน' article
กรีนพีซทวงถามแผนงานเพื่อความเป็นธรรมต่อแรงงานและปกป้องมหาสมุทรจากไทยยูเนี่ยน article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: Smart Job Center โดยคนไทย เพื่อคนไทย มีงานทำ article
ผลกระทบของ พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม่ต่อระบบสวัสดิการไทย article
มอบทุน ปั้นแรงงานระดับฝีมือ article
หนุนคนพิการมีงานทำ article
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ article
Workability Thailand หนุนคนพิการมีงานทำ article
สศอ. แนะ SMEs เร่งปรับปรุงการผลิต ใช้ “ระบบผลิตแบบอัตโนมัติ” หนีต้นทุนค่าแรงสูง article
เรียนทำอาหารไทยกว่า 100 ชนิด "อาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์" พร้อมเปิดร้านขายอาหารออนไลน์เป็นของตัวเองได้เลย... article
ช่องทางการชำระเงินสมทบ และการรับสิทธิประโยชน์ article
สปส. กับการช่วยเหลือเหยื่อระเบิด article
เงินประกันสังคม ใครจ่ายไว้ก็ไปรับซะนะ. ถ้าไม่รับก็จะเสียประโยชน์ article
กรมชลประทานทุ่มงบกว่า950ล้าน สร้างงานสร้างรายได้ช่วยเกษตรกร article
เล็งจัดเวทีสะท้อนปัญหาขึ้นค่าแรง 29 ก.ค. article
เจาะลึกแรงงานอุตสาหกรรมไทย และความต้องการ 5 ปีข้างหน้า article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: การขอ Work Permit article
สะดวก รวดเร็ว จ้างแรงงานต่างด้าว MOU ต่อเนื่อง 4 ปี article
ฝึกฟรี!! มีงานทำ เดือนกรกฎาคม article
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย article
แหล่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แรงงานชุมชน article
จับแรงงานเมียนม่าจ.พังงาหยุดกรีดยาง ช่วงฝนตกต้มน้ำกระท่อมกิน article
สาธิตอาชีพอิสระเดือนมิถุนายน...ฝึกฟรี!! มีงานทำ. article
กรมจัดหางานเตือนคนหางานอย่าลักลอบไปต่างประเทศผิด ก.ม.'เกาหลีใต้' ระงับผู้ลักลอบแล้ว 89 ราย article
เตือนผู้ประกอบการนำต่างด้าวทำบัตรใหม่ article
ก.แรงงานระดมทุกภาคส่วน จัดสัมมนากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ article
ประกันสังคม อำนวยความสะดวกนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ article
กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ กับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรรู้ article
เตือนนายจ้าง ลูกจ้างอย่าประมาท ระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน article
รมว.พม. ให้ทีมชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน อินโดนีเซีย เข้าพบถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน article
แรงงานประมงไทย 21 คน เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว article
รมว.แรงงาน ย้ำ!! นายจ้าง-ลูกจ้าง อยู่กันอย่างสร้างสรรค์ ใช้กม.เป็นทางเลือกสุดท้าย article
สะดวกจัง!! ยกบริการ 'เเรงงาน' เสริฟตรง ที่งาน ก.แรงงานพบประชาชน จ.ชลบุรี 'เชียร์'เด็กไทย เรียนอาชีวะ จบเเล้ว' มีงานทำทันที' article
ศพจ.ตาก เดินหน้าเต็มกำลัง ฝึกภาษารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
ตม.จมูกไวจับชาวเวียดนามอยู่เกินกำหนด article
'วิษณุ'เปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ลดขั้นตอนปชช.ติดต่อราชการ article
รวบหนุ่มใหญ่ ร่วมตั้งบริษัทเถื่อน ตุ๋นแรงงาน article
ทร.ส่งเรือหลวง ช่วย 4 คนไทย ถูกหลอกทำงานบนเรือประมงเวียดนาม ทัพเรือไทย ส่งเรือหลวงสุโขทัย-เรือตรวจการณ์ ต.99 ช่วย 4 แรงงานไทย หลังโดนหลอกไปทำงานบนเรือประมงเวียดนาม ที่ลักลอบเข้ามาจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย พร้อมยึดปลิงทะเลแช่เกลือ และปลากหมึกจำนวนมาก ที่เกาะ article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: ได้งาน กับ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) article
วันนัดพบแรงงาน19ม.ค.คืนความสุขให้ประชาชน article
ก.แรงงานช่วย “ยกครัว” คนไทยมีงานทำและ เปิดตึกสีลูกกวาด บริการครบวงจร article
สปส.ลุ้นสนช.ผ่านกม.ประกันสังคม + สปส.หลักประกันที่มั่นคง article
ลูกหนี้เฮ! ผ่านกม.ทวงหนี้ “ข่มขู่ – ทวงผิดเวลา” เจอโทษปรับ – อาญา article
บิ๊กเต่าคืน1.2พันล้านประกันสังคม article
ก.แรงงานย้ำผู้ต้องขังทำประมงทางเลือกสร้างงานก่อนพ้นโทษ article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: การรับงานไปทำที่บ้าน article
คนไทยมีงานทำทักษะดี เงินดี มีสุข article
เรียกร้องโบนัส article
ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558 article
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตร article
ประกันสังคมจับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติและเครือข่ายวิชาการสำรวจความพอใจผู้ประกัน article
กระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน article
เด็กไทยคว้าเหรียญทอง แข่งทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน article
ครม.มีมตินำร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับใหม่ให้สนช.พิจารณา article
ไทย-กัมพูชา เริ่มพิสูจน์สัญชาติเพื่อเข้าสู่ระบบ 13 ตุลาคม 57 นี้ article
คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือฯ เห็นชอบมาตรฐานฯ ทั้งคุณสมบัติ วิธีทดสอบ ช่างเย็บ – พิมพ์ออฟเซต – ติดตั้งเฟอร์ฯ - เครื่องกล article
ผวจ.ระยองช่วยเรือประมงไดหมึกเดือดร้อน +พม. จัดประชุมเพื่อบูรณาการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง article
กรม คร. เผยปีนี้เป็นวงรอบการระบาดของโรคตาแดง แนะป้องกันด้วยหมั่นล้างมือ ไม่ขยี้ตา article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: ช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล article
กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ถวายพระพรออนไลน์ 9,999,999 รายชื่อ article
หม้อต้มบึ้ม รง.พินาศถังเหล็กยักษ์ร้อนจนแตกแรงงานไทย-พม่าเจ็บ22ธุรกิจฟอกย้อมสีพัง10ล. article
ก.แรงงาน สัมมนาเทคนิคการสอนงานเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน article
สวัสดิภาพแรงงานไทยรัฐต้องทันสถานการณ์ article
งานสำคัญของสำนักสิทธิประโยชน์ คือ การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ article
กรมการจัดหางานเปิดสายด่วน 1694 ตอบปัญหาแรงงานต่างด้าวและข้อร้องทุกข์ พร้อมเตรียมล่ามภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ กัมพูชา ให้บริการ article
กทม.ตั้งศูนย์ฯจดทะเบียนต่างด้าวใน 6 กลุ่มเขต + เปิดศูนย์จดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม 15 จุด article
เจ๊ติ๋มทำร้ายเด็กลาว article
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจับมือแรงงานพัฒนาคนพิการ article
สหภาพฯ ยื่นหนังสือถึงประจินตรวจสอบโครงการทุจริตใน อสมท. เรียกร้องกรรมการบอร์ดลาออก-ขอ คสช. article
กรณีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติของไทย article
“สี่มุมเมือง” เข้มเดินเครื่องคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว article
กพร. ผนึกกำลังกลุ่มบริษัทเกษมรับสมัครฝึกอบรมช่างติดตั้งกระจกและอะลูมิเนียม article
การยุติข้อพิพาทแรงงาน article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนึกกำลัง ส.อ.ท. เปิดตัวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ article
หอการค้าไทยจี้รัฐ- เอกชนติวเข้มแรงงานห่วงแพ้ต่างชาติในเออีซี article
สธ.เผยพบแรงงานป่วยเรื้อรังเกือบ 4 ล.คนเร่งสร้างคลินิกดูแล article
แรงงานขอกองทุนคนตกงานสมาพันธ์ฯยื่นรัฐ12ข้อยกคุณภาพใช้แรงงานรสก.บุกสภาฯยื่น6ข้อปรับค่าแรง article
รับขึ้นทะเบียนแรงงานประมงผิดกม.เตือนผู้ประกอบการ22จว.ชายฝั่งแจ้งก่อน31พ.ค. article
การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ article
บริษัทลูกการบินไทย ขู่หยุดงาน 1 เมษายนประท้วงขอขึ้นค่าแรง article
โรงงานน้ำตาลทรายเข้มห้ามใช้แรงงานเด็ก + กสร.คุมเข้มห้ามใช้แรงงานเด็ก/บังคับ article
พนง.บริษัทอัลฟ่าประท้วงเรียกร้องสวัสดิการ + นายจ้างดี.อาร์.เวิลด์.ลอยแพลูกจ้าง แถมบีบเขียนใบสมัครบริษัทใหม่ article
‘รองปลัดแรงงาน’ลงพื้นที่ปัตตานี เปิดโครงการ ก.แรงงานพบประชาชน เผยภารกิจดูแลผู้ใช้แรงงาน 30 กว่าล้านคน พร้อมบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน article
มหกรรมนัดพบแรงงาน article
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2557 article
สหภาพออมสินจี้หยุดให้ธกส.กู้ ทวงเงินอินเตอร์แบงก์คืนทันที + หวั่นกระทบความเชื่อมั่น article
กสร.เพิ่มความรู้กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ + อธิบดี กสร.รับหนังสือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
แรงงานฝีมือส่อเค้าขาดแคลนหนัก จนเกิดเหตุแย่งชิงกันหน้าไซต์งาน article
รองผู้ว่าแม่กลองดึงโซเชียลมีเดียหาเบาะแสช่วยแรงงานสตรี-เด็ก article
วันโรคเรื้อนโลกรณรงค์ตรวจคัดกรอง-กำจัดให้หมดจากประเทศไทย article
กำหนดการจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
อุตสาหกรรมก่อสร้างปีม้าซึมการเมืองป่วน-แรงงานขาด-กำลังซื้อหด article
สหภาพฯบินไทยทวงคำตอบ'ชัชชาติ' จี้ปลด'อำพน-โชคชัย' article
อาชีวะ 1 อ.1 ทุน จัดสรรทุน 77 จังหวัด เรียน ตปท.เน้นสนองแรงงานไม่มีสัญญาผูกมัด article
นายจ้างหวั่นเศรษฐกิจช่วงขาลง ฉุดตลาดแรงงานดิ่ง article
สิ่งทอหนีซบเพื่อนบ้านส.อ.ท.ยันวิกฤติขาดแรงงาน-ค่าจ้าง 300 บาท article
มูลค่าลงทุนขยายรง.ไทยวูบ82% เอกชนไทยลงทุนนอก สู้ค่าแรง300บ.ไม่ไหว article
สหภาพ กฟน.บุก มท. จี้ชำระค่าไฟ 6.4 แสน + ทวงบอร์ดบริหาร article
แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ article
รอดพ้นด่านไปได้ยังไง + วอนควบคุมแรงงานเขมรล่านกแหล่งอนุรักษ์ article
กฎหมายวาไรตี้: 'สัญญาจ้างแรงงาน' article
กรมการจัดหางาน...ย ้าหลัง 15 ต.ค. 56 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ไม่เข้าระบบหมดสิทธิอยู่ในประเทศไทย article
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นวัตกรรมTIBเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า + ‘เครื่องปูพลาสติก’พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต article
กำหนดการจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
กรณีคลอดบุตร + สิทธิประโยชน์หลังคลอดบุตร article
ประกันสังคม เผยยอดลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บจากงาน + ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ (จังหวัดขอนแก่น) เปิดให้บริการฟื้นฟูฯ ลูกจ้างที่ประสบอันตรายฯ ทุพพลภาพ 9 ส.ค.56 นี้
ม็อบบุกปตท.ต้านขึ้นราคาก๊าซ ขีดเส้นขอคำตอบ28สค. “เพ้ง”ยืนกรานไม่ทบทวน article
สสว. ตอบรับ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ลดภาระค่าจ้างแรงงาน article
เผยคนไทยเหยื่อโจรไนจีเรียดับแล้ว1 +รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว article
กพร. เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริการ รองรับ AEC article
ตั้งเป้าดึง'ผู้พิการ' 'เข้ารร.'1ล้านคน article
ก.แรงงาน เตรียมเสนอ ครม. ยืดต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนทำงานได้อีก 1 ปี + ย้ำไม่ให้แรงงานใหม่เข้าเด็ดขาด article
ข่าวสารประกันสังคม article
ส่งเสริมให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานรู้ทันเกมการเมือง article
สมุทรสาครจังหวัดต้นแบบ เตรียมความพร้อมรับ AEC article
สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพ article
ส่องอาชีพเด็กใหม่ยุคไอที'เน็ตเวิร์คเกอร์'มาแรงเรียนดีมีรุ่ง' article
ลุยคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศ แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 42 article
กลุ่มแรงงานยื่นค้านแนวคิดการเมืองรวบอำนาจ พร้อมเสนอโครงสร้างประกันสังคมต้องเป็นอิสระ article
แรงงานพม่าสร้างห้างดังเชียงใหม่ก่อม็อบประท้วงค่าแรงหาย article
เผยผลสำรวจลูกจ้างเหมาค่าแรงรับรายได้-สวัสดิการไม่เป็นธรรม article
พิษบาทแข็งฉุดดัชนีอุตฯร่วง ส.อ.ท.แจ้งจับอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน + เผยความคืบหน้าการสอบสวน กรณีทุจริตโครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้าง article
2อนุสัญญาฯไม้เด็ด'แรงงานไทย' article
'บอร์ดค่าจ้าง' ยันไม่ทวนมติคงค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 2 ปี article
ประกันสังคมเปิดสาขาใหม่ สามพราน-หัวหิน ขยายเวลาทำการเขตกทม.ถึง6โมงเย็น + สปส.-สปสช.เดินหน้ารักษามะเร็งมาตรฐานเดียว + ประกันสังคมเพิ่มค่าฟอกไตให้ผู้ประกันตน + ประกันสังคมปรับสิทธิ์ฯ ช่วยผู้ป่วยเอดส์
แรงงานไทยเผชิญหน้าระบบคุ้มครองไร้มั่นคง + โพลล์เผยผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังมีความเป็นอยู่เท่าเดิม หลังขึ้นค่าแรง article
หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง article
แร่ใยหิน...บทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล.. เลือกที่จะแคร์สุขภาพคนไทย...หรือ..สุขภาพกระเป๋าพ่อค้า... article
แรงงานเดือด !! ประชุมเพลิง สส.250 คน ปัดตก พ.ร.บ.ประกันสังคม article
แนวทางให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ article
กรมโรงงานพบข้อมูล รง.เถื่อนนับพัน แอบเดินเครื่องผิดกม. article
ค่าแรง300บาทพ่นพิษป.ตรี เงินเดือนขึ้นน้อยกว่าปวช./โรงงานแห่ย้ายไป article
กรมการจัดหางานขยายเวลายื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคม 56 article
ลูกจ้างทำงานบ้านขอประกันสังคม article
แรงงานเถื่อนปมที่ต้องแก้ ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
กำหนดมาตรฐานปลอดภัยในการทำงาน article
“แซมโซไนท์” ชวนคนไทยร่วมแบ่งปันความสุข “Samsonite Trade In — กระเป๋าเดินทางเก่าแลกใหม่” ครั้งที่ 5 article
ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย article
สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี article
สธ.เร่งจัดระเบียบดูแลสุขอนามัยแรงงานต่างด้าวหลังพบ 3 ปีใช้งบกว่าพันลบ. article
จับเขมรลอบเข้ากทม.หวังได้300 article
ชนม็อบโบนัส + สหภาพฯการบินไทย + สหภาพฯสบช่องTOTกำไร กดดันบอร์ดปรับเงินเดือน + พนง.ร้องขอโบนัสคิวแบงก์กรุงเทพ article
เกาะติดผลกระทบค่าแรง300 สศก.จับตาต้นทุนผลิตภาคเกษตรพุ่ง6-15% article
ห่วงวิกฤติอุตฯขั้นโคม่าส.อ.ท.ชี้ 6 ปัจจัยเสี่ยงนโยบายรัฐสู่วิกฤติแรงงาน article
ครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีชุดใหญ่ article
กระทรวงแรงงานออกโรดโชว์ให้ความรู้เรื่องแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก แก่นายจ้าง ลูกจ้างจังหวัดตาก เร่งปลดล็อค “ค้ามนุษย์” article
คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2556 article
คนงานเหมาค่าแรงในภาคตะวันออกยังไม่ยอมจำนน …และเขาพร้อมแล้วที่จะชักธงรบ article
คปก.เสนอปรับปรุงยุติธรรมแรงงานให้ศาลมีหน้าที่ค้นหาความจริง - ผู้พิพากษาสมทบทำหน้าที่เต็มเวลา article
รง.สับปะรดโอดพิษค่าแรง article
เลือกสมุทรสาครนำร่องแก้ปัญหาใช้แรงงานเด็กเลือกสมุทรสาครนำร่องแก้
ไทยพร้อมส่งตัวแทนประลองฝีมือแรงงานอาเซียน article
เปิดนโยบายกรมสวัสดิการฯ ปี 56 เพิ่มค่าจ้าง ขจัดค้ามนุษย์แรงงานเด็ก ตั้งศูนย์ความปลอดภัย article
'อาชีวะ'การันตีไม่มีตกงาน ประกอบอาชีพพ่วงใบปริญญา
แรงงานพม่า-ไทย เกือบ 2 พัน ยกพวกซัดกันนัว พบเจ็บ 3 article
ยื่น 5 ข้อชง'ปู'ชะลอขึ้น 300 บ.ส.อ.ท.โวยทำต้นทุนพุ่งวอนรัฐหาทางเยียวยา + กระทรวงแรงงานเตรียมพร้อม 4 แนวทางป้องกันผลกระทบจากปมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ article
ผปต.โสดควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย article
กำาหนดการจัดงานนัดพบแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ article
องค์กรแรงงานไทย-เทศ ร้องนายก ปล่อย “สมยศ” ทันที article
บอร์ดค่าจ้างกลางยืนมติเดิม 300 บ. 70 จว. เริ่ม 1 ม.ค.56
มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ 6-7 ก.ย.55 งานว่างกว่า 15,000 อัตรา บริษัทชั้นนำกว่า 130 บริษัท article
รมว.แรงงานโชว์ผลงานเพิ่มค่าจ้าง-หลักประกันแรงงานนอกระบบ พร้อมรับ AEC article
ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง article
เตรียมยื่นผู้ว่าฯ ภูเก็ต เสนอตั้ง กก.สอบ กรณีเลิกจ้าง พนง.รร.ร่วม 800 article
ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด รักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย article
ก.แรงงานเตรียมมาตรการลดเหลื่อมล้ำ จากนโยบายค่าจ้าง 300 บ. article
เดินหน้าจัดนัดพบแรงงานไอทีสมัครล่วงหน้าทางเน็ตได้ผลดี
กรมวิชาการเกษตรคิดค้นยางรองตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวด ช่วยลดต้นทุนแก้ปัญหาความ article
สาธารณสุขคลัง-แรงงานถกแก้กองทุนให้เสมอภาค article
ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55 +เปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33 และ 39 article
เชือดรัฐมนตรีสังเวยพม่า article
เปิดเรือนจำจันทบุรี เจียระไนพลอย พร้อมเจียระไนคน article
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ส่งคืนที่สปก.4-01ปราบต่างด้าวถือครองผิดกฎหมาย article
แก้ปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้าเมือง 'นมวัวแดง'ชูนมโคสดแท้ 100% รุกตลาดนมยูเอชทีภาคอีสานเติบโตอับดับ1 article
ปีนี้วันแรงงานจัดใหญ่อลังการก.แรงงานใจป้ำให้5ล้านบาท + พ.ค.สินค้าพาเหรดขยับราคา article
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต article
สถาบันอาหาร ชี้ขึ้นค่าจ้าง 300 บาท อุตฯอาหารต้นทุนเพิ่มสูงสุดร้อยละ 20 article
หอการค้าไทยยันปรับขึ้นค่าแรงกระทบ SMEs ปลดคนงาน วอนรัฐหาทางช่วยเหลือ article
นักวิชาการ ชี้เสี่ยงแรงงานระดับล่างตกงาน เหตุนโยบายดีเดย์ 1 เม.ย. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท article
แนะฟื้นฟูโรงงานน้ำท่วมใช้เทคโนโลยี-ลดต่างด้าว article
โรงงานผลิตรองเท้าไนกี้ปิดลอยแพคนงานที่บุรีรัมย์ article
ใกล้ปิดตำนานแรงงานต่างด้าวเถื่อนในประเทศไทย article
ประกันสังคม ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ article
หาอาชีพใหม่ให้คนว่างงานส่งรถโมบายบริการถึงชุมชน article
ธุรกิจผวาขาดแรงงานพิษ300บาทกำลังซื้อซึม article
ยอดแรงงานน้ำท่วมถูกเลิกจ้างพุ่งกว่า 3.3 หมื่นคน!! article
สหภาพฯบุก คมนาคมจี้รื้อแผนขายหุ้นบินไทย ชัจจ์ รับปากยื่นนายกฯทบทวน article
ก.แรงงานเดินหน้าจัดบริการเชิงรุกในชุมชนตลอดปี 55
สถิติข้อพิพาทแรงงานคนงานประท้วงน้อยลง article
“เฉลิม”ไฟเขียวให้พม่าเปิดสำนักงานพิสูจน์สัญชาติในไทย 5 แห่ง article
คลังเสนอครม.พิจารณามาตรการช่วย SME-แรงงานเสนอลดอัตราจ่ายประกันสังคม article
ขึ้นราคาแอลพีจีทำพิษอุตฯเซรามิกชักแถวปิดตัว แรงงาน2.5หมื่นคนเดือดร้อนวอนรัฐบาลช่วยเหลือด่วน! article
ปลัดก.แรงงานยืนยันนายจ้างต้องปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทหลังกม.มีผลแล้ว article
‘ทีวี ไดเร็ค’ ประกาศรับสมัครพนักงาน 500 ตำแหน่ง ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากภาวะน้ำท่วม article
ของบ5ล้านช่วยแรงงานต่างด้าวนับหมื่นหนีน้ำท่วม article
ถึงคิวโรงงานสิ่งทอจมน้ำจ่อปิด600แห่งเพชรเกษม500-มหาชัย100 article
โรงงานน้ำตาลยื่นมือช่วยเหลือผู้ว่างงานจากภาวะน้ำท่วมประกาศจ้างงานกว่า 1 หมื่นอัตรา รองรับการเปิดหีบอ้อย article
อมตะเปิดรับแรงงาน2หมื่นตำแหน่ง รองรับเหยื่ออุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อน article
ประกันสังคม ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน เร่งช่วยเหลือ นายจ้าง ผู้ประกันตนถูกน้ำท่วม article
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.อื่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง article
ตีปี๊บรับแรงงานนับแสนเร่งผลิตสนองรถคันแรก article
จากค่าแรงถึงน้ำท่วม article
จ๊อบส์ ดีบี สู้ศึกธุรกิจจัดหางานออนไลน์ เผยกลยุทธ์ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิก 1 ล้านคน article
พีซีเอสเดินหน้ายกระดับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เปิดตัว “เซนทรี้การ์ด” (SentryGuard) ชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาแรงงาน article
ประกาศอัตราค่าจ้าง11สาขาตามระดับทักษะฝีมือแรงงาน article
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล กับการปกป้องประโยชน์ชาติ
ศาลนัดไกล่เกลี่ย - อรป.บุกทำเนียบ เรียกร้องแก้ประมวล กม.อาญา 112 article
คสรท.ค้าน กทม.เหตุเตรียมเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหากปรับค่าแรง 300 บาท ชี้ ต้องหารือกัน อย่าเอาลูกจ้างเป็นตัวประกัน article
“สาวิทย์” นำทีมสหภาพรถไฟฯเตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังศาลสั่งเลิกจ้าง article
เรื่อง “ฟัน ฟัน” ของชาวประกันสังคม article
ไล่ออกแล้ว! แรงงานกัมพูชา ก่อจลาจลที่ชลบุรี + แรงงานเขมร article
เพิ่มอัตราจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร article
สปส. ให้สิทธิคืนสภาพผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบ article
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา article
มอบการบ้านกระทรวงแรงงาน แก้ด่วน 3 กรณีคนงานถูกละเมิดสิทธิ article
ฮ่องขวัญควาย ประเพณีโบราณของสระแก้ว article
ก.แรงงานหนุนกู้เงิน 3 ธนาคารไปทำงานต่างประเทศ article
มาตรการฝีมือแรงงาน กลไกแก้ค่าจ้างเหลื่อมล้ำ article
15 มิ.ย.จดทะเบียนแรงงาน3สัญชาติ article
ถูกทุกข้อ: ดอกส้ม-แม่ชี-ตี 10 article
เริ่มต้นวันแรงงานแห่งชาติ + เล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก article
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง + สปส.เตรียมจ่ายค่ารักษา 7 โรคมะเร็งให้ผู้ประกันตนเพิ่ม เล็งตั้งกองทุนเฉพาะสำหรับรักษาผู้ป่วยร้ายแรง article
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท article
เตรียมฟ้องศาลแรงงาน เหตุ สปส.เก็บเงินสมทบสุขภาพ เรียกเงินคืนตั้งแต่ปี 45 เข้าชราภาพแทน article
เสธ.หิมาลัย ลุยเวที “ธิดาแรงงาน” ยืนยันของแท้เพื่อเชิดชูคุณค่าสตรี article
เล็งพึ่งศาลแรงงานปรับระบบประกันสังคม article
กรมควบคุมฯชี้วัณโรคดื้อยากลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง article
สอท.หนุนขึ้นค่าจ้างแรงงานฝีมือ รับมือหลังเปิดเสรีAEC ป้องกันเกิดสมองไหล article
จี้แรงงานเร่งสร้างอำนาจต่อรองทางการเมือง ในวาระใกล้ยุบสภาฯ article
ดีเดย์ 1 พ.ค.หยุดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม article
"มาร์ค" โดนชูป้ายประท้วง "ดีแต่พูด" งานวันสตรีสากล article
ชะตากรรมแรงงานไทยหลังลี้ภัยสงครามลิเบีย article
ค่ายรถโวยรัฐรวบรัดรื้อภาษี ขอยืด5-7ปีหวั่นกระทบแรงงาน2.5แสนราย
2ม็อบบุกกรุง ขวางเส้นทาง จราจรติดหนึบ article
ข่าวดี - ข่าวด่วน ชวน รง.หญิงเช็คมะเร็งปากมดลูก article
สมานฉันท์แรงงานไทยหนุนคนงานเดินเท้าเข้ากรุง จี้รัฐตั้ง กก.ร่วมตรวจสอบปัญหา article
ตุ๋นคนงานไปเมืองนอก539รายสูญ30ล้านบาท
ปลัด ก.แรงงาน ขาน! รับนโยบายรัฐ เร่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน
เปิดผลวิจัยแก้แรงงานเกษตรสศก.แนะเร่งขยายความรู้-แจกทุนคนรุ่นใหม่เรียนเกษตร
อภิสิทธิ์ทุ่ม2พันล้านขายฝันเปิดกล่องของขวัญ โชว์9ชิ้นสุดยอดทีเด็ด นโยบายประชาวิวัฒน์ ให้แรงงานนอกระบบ เข้าสู่ประกันสังคมได้ article
TOA: The King of Wood หนุ่มนครปฐมซิวเงินล้าน article
เปิดตัวโครงการเลดี้เช็คตรวจเช็คมะเร็งมดลูกฟรี article
กกร.ลุยเคาะแผนแรงงานรับมือAEC-สกัดสมองไหล
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมตั้งแต่1 มกราคม 2554
ซื้อใจแรงงาน!ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี54อีก10บาท article
หวั่นลูกแรงงานต่างด้าวล้นเมืองเฉลิมชัยเสนอคุมกำเนิดหวังจัดการให้เป็นระบบ article
ปลัดฯ แรงงานสั่งทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ + มีผล 1 มกราคม 2554 article
สำรวจแรงงานอาชีวะขาดบุคลากรช่างกลโรงงาน article
สปส. เพิ่ม 20 จังหวัดประสบภัยน้ำท่วม ขยายเวลานำส่งเงินสมทบ + ห่วงใยสุขภาพ ผู้ประกันตน ช่วงปลายฝนต้นหนาว article
ดาบซามูไร สัญชาติไทย article
กรมการจัดหางานเตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ article
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 53 เป็นต้นไป article
กพร.วางแผนช่วย ผู้ประสบภัยหลังน้ำลด article
สปส.เตรียมปรับรูปแบบบัตรประกันสังคมแบบใหม่ ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล article
สั่งสปส.ปล่อยกู้หมื่นล. ช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วม + สปส.ได้ฤกษ์ปล่อยกู้ + แถมเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน article
เกษียณไม่เร็ว แถมยังไม่รวย (เคล็ด(ไม่)ลับ สู่ความมั่งคั่ง) article
ประกันสังคมเชิญร่วมประชุมวิชาการ article
บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 54 + คกก.กลางมีมติให้ทยอยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 8-17บ.ใน 5 ปี,ปีแรกเฉลี่ย 5-7 บ. articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com