ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................สั่งสปส.ปล่อยกู้หมื่นล. ช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วม + สปส.ได้ฤกษ์ปล่อยกู้ + แถมเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน article

 

สั่งสปส.ปล่อยกู้หมื่นล.   ช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วม
กระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมปล่อยกู้หมื่นล้านบาท คิดดอกเบี้ย 2.5%ต่อปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน6จังหวัด พร้อมงดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน 3เดือน
 
 
นายสุธรรม นทีทอง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ได้สั่งให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.)งดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากลูกจ้างใน 6 จังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ประกอบด้วย นครราชสีมา ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยองและนครนายก เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเดือนนี้
 
 
อีกทั้งมอบนโยบายให้คณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด สปส.)พิจารณาหาทางปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วม รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 2.5% ต่อปี โดยให้กู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ที่มีความร่วมมือกับสปส.และเตรียมสำรองเงินไว้ 5,000 - 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมพิจารณาเห็นชอบเพื่อเป็นมติบอร์ดในวันที่ 19 ตุลาคมนี้
 
 
ในหลักการคือ ให้นำเงินจากกองทุนประกันสังคมไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ แล้ว สปส.รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นหลักประกันในการให้ธนาคารปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนและผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม
 
 
ขณะเดียวกันยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งวอร์รูมใน 6 จังหวัดและระดมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกอาชีพทั่วประเทศมาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ยานพาหนะและเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
 
 
แรงงาน นำภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่ ห่วงใย ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
              นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดที่ต้องเผชิญกับเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ประชาชน และผู้ใช้แรงงานในหลายจังหวัด ประกอบกับนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เป็นห่วงประชาชนชาวและผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ จึงมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนำภารกิจด้านแรงงานออกให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วน อาทิ ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนปรนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแก่ลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วม การชะลอส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ แก่สถานประกอบการและการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย การส่งทีมช่างเคลื่อนที่ลงไปให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร และยานพาหนะ การออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ
 
 
              นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี กล่าวถึง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ว่า ขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดลพบุรี อาทิ กรมชลประทาน ทหาร อบต. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมหารือถึงภารกิจที่จะนำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยประสานกรมชลประทานจัดทำแนวดินกั้นน้ำ ทหารจัดทำกระสอบทรายกั้นชายฝั่งริมคลองข้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยบริเวณใกล้เคียงนำยานพาหนะเข้ามาจอด ขณะนี้มีประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดไว้ประมาณ15 คัน สำหรับมาตรการต่อไปจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทหาร คือ การเข้าไปฝึกอบรมทหารเกณฑ์ภายในค่ายทหาร (On the Job Training) เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมแซมบานประตู-หน้าต่าง ภายหลังผ่านการอบรมจะได้ร่วมกันออกให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย และเป็นความรู้ ความสามารถที่ทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการจะใช้ประกอบวิชาชีพต่อไป
 
 
              นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ยังแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการอนุญาตให้นำรถยนต์ไปขนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนตนเองและครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมมาไว้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
 
 
              ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงแรงงานทราบทันทีหากมีกรณีฉุกเฉิน และหากประชาชน/ผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่กระทรวงแรงงานโดยตรง
 

 

สปส.ได้ฤกษ์ปล่อยกู้       ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม       รายละ5หมื่นผ่อนยาว2ปี
 
สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส.จับมือ 4 แบงก์ ปล่อยกู้ผู้ประกันตนทั่วประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว ระบุให้รายละไม่เกิน50,000บาท คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ให้ผ่อนยาวนานถึง 2 ปีที่ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3ธันวาคม ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และตัวแทนจาก ธนาคารทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน แถลงโครงการ "ประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย"
 
 
 
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า  คณะกรรมการประกันสังคม ได้ร่วมมือกับ4ธนาคารปล่อยสินเชื่อ ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้มีแหล่งเงินกู้เพื่อใช้ไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยเริ่มสามารถติดต่อขอเอกสารได้แล้ว
 
 
ในเบื้องต้นพบว่ามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 54 จังหวัด ซึ่งมีสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยประมาณ 129,000 แห่ง และลูกจ้างประมาณ 3 ล้านคน สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการจะกู้เงินไปซ่อมแซมบ้านเรือน สามารถไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน และนำไปยื่นกู้ได้ที่ธนาคารทั้ง 4 แห่งได้แล้ว ซึ่งวงเงินในการกู้จะได้รายละไม่เกิน 50,000บาท อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ให้ผ่อนชำระได้นานถึง 2 ปี ถ้าหากมีผู้ค้ำประกันก็จะทำให้สามารถกู้ได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น แต่ถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารเดิมอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันตนก็ได้
 
 
ด้านนางอุไรวรรณ มณีโชติ ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติ่มว่า ในกรณี่ที่ผู้ประกันตนไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร จะต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป และต้องมีผู้ค้ำประกันตน
 
 
ส่วน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้จักการฝ่ายสินเชื่อเคหะ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับทางธนาคารเท่านั้น โดยทางธนาคารจะให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5 ต่อปี และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

 

 

 

ก.แรงงานปล่อยกู้ช่วยผู้ประสบภัย แถมเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
กระทรวงแรงงานใจดีประสานธนาคารปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ใน "โครงการประกันสังคมเคียงข้าง ผู้ประกันตนต้านอุทกภัย" โดยจัดสรรเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกันตนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนำไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผ่าน 4 ธนาคาร คือ ธนาคารอิสลาม กรุงไทย นครหลวงไทย และธนาคารออมสิน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย.54
 
 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงโครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการมาตรการประกันสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ร่วมกับธนาคารจัดทำ "โครงการสวัสดิการบ้าน สปส. เพื่อผู้ประกันตน"วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และ Re-Finance คนละไม่เกิน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.50 ต่อปี คงที่ 5 ปี ซึ่งมี ผู้ประกันตนขอใช้สิทธิ์ยื่นกู้ตามโครงการจนวงเงินหมดลงอย่างรวดเร็ว ต่อมาในปลายปี 2553 ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตนและครอบครัวให้ได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยภายหลังน้ำลดโดยเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยพบว่า มีจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยได้รับผลกระทบถึงกว่า 50 จังหวัด แยกเป็นสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยประมาณ 129,055 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 3,000,365 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ขาดแคลนเงินออม หรือเงินเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ในกรณีที่บ้านพักอาศัยของตนเองหรือครอบครัวเสียหายต้องเร่งซ่อมแซม ซึ่งอาจจำเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบทำให้เกิดปัญหาหนี้สินระยะยาว
 
 
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงร่วมมือกับ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ "ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ประสบอุทกภัย" รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ผ่อนชำระ 2 ปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของแต่ละธนาคาร โดยให้ผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่สะดวก เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน และยื่นกู้ได้ที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้เดิมกับธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เม.ย.54 สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.53-30 เม.ย.54 สำหรับข้อร้องเรียนกรณีผู้ประกันตนไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยาก และผู้ประกันตนที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังแล้วได้รับเงินไม่ครบนั้น นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งความช่วยเหลืออาจจะได้รับไม่ครบทุกคน เนื่องจากเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กรณีการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยทั้งหลังก็อาจจะไปกระทบกับงบประมาณด้านอื่นๆ ซึ่งทุกภาคส่วนก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเช่นกัน
 
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ม.ค.54 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนซึ่งเป็น "แรงงานในระบบ" จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มใน 6 กรณี คือ "คลอดบุตร" จากเดิมเหมาจ่าย 12,000 บาท "เป็น 13,000 บาท" "เงินสงเคราะห์บุตร" จาก 350 บาท "เป็น 400 บาท" "ค่าทันตกรรม" จาก 250 บาทต่อครั้งแต่ไม่เกิน 500 บาทต่อปี "เป็น 300 บาทต่อครั้งแต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี" "ใส่รากฟันเทียมแก่ผู้ประกันตน ที่ประสบอุบัติเหตุ และผู้ประกันตนที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป" "สิทธิการรักษาโรคจิตอย่างต่อเนื่อง" "ค่ารักษากรณีทุพพลภาพ เข้ารักษาโรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย" และ "โรงพยาบาลเอกชนผู้ป่วยใน 4,000 บาท/ ผู้ป่วยนอก 2,000 บาทเท่าเดิม" สำหรับการเข้ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนในทุกโรงพยาบาลและไม่จำกัดโรคนั้น นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กำลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคม เพราะต้องพิจารณาเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับการบริหารจัดการเงินกองทุน ซึ่งจะต้องดูแลผู้ประกันตนในขณะนี้ที่มีอยู่ประมาณ 9,000,000 คน และหากการหารือสำเร็จ ก็จะประกาศใช้ในวันที่ 13 เมษายน 2554 สำหรับในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ผู้ใช้แรงงานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ คาดว่าคงทราบผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วข่าวสารแรงงาน

กพร.ประกาศเตือนช่างไฟฟ้าในอาคาร รีบขอหนังสือรับรอง article
ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ article
ก.แรงงาน แจง ไม่ห้ามเด็กช่วยพ่อแม่ทำงาน article
STEM for TVET สร้างครูเพื่อสร้างเด็กเลิกกอดตำรา ลงมือทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายตลาด article
นิคมฯอมตะทยอยเปิดรับกว่า20,000อัตราเน้นทำงานรง.ชิ้นส่วนรถ article
ก.แรงงาน จับมือ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อบรมช่างผลิตถังเก็บน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง article
ก.แรงงานรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานช่วยชาติ article
LOOK around เรียน รู้ ดู ฟัง: รามฯ จัดพบแรงงาน 22-23 article
ประกันสังคม เพิ่มค่ารักษาให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานเบิกได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: เพิ่มสมรรถนะล่ามแรงงาน article
เรื่องของตลาดแรงงาน article
วธ. จับมือภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน article
ก.แรงงานสร้างความเป็นเลิศช่างไทยผ่านสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ article
สมาร์ทจ็อบสร้างงานหมื่นล้านแก้ปัญหาหลอกลวงคนหางาน article
รง.เพิ่มขีดความสามารถหัวหน้างานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน article
สมุทรสาครเปิดการสัมมนาเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปตท. ร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน article
ก.แรงงานเตรียมประสานเอกชนเปิดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ+ อีก16ปีมีคนแก่ครึ่งของวัยทำงาน article
สศก.ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรปั้นช่างเกษตรท้องถิ่นทะลุเป้า-ลดรายจ่ายได้ article
ก.ไอซีที จัด “กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ” ครั้งที่ 2 article
กพร.ผุดหลักสูตรเพิ่มทักษะผู้จบป.ตรีแก้ปัญหาตกงาน article
'ปฏิรูปประกันสังคม เพื่อผู้ประกันตน' article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: 'Smart Worker article
'สถานีแรงงาน' article
กรีนพีซทวงถามแผนงานเพื่อความเป็นธรรมต่อแรงงานและปกป้องมหาสมุทรจากไทยยูเนี่ยน article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: Smart Job Center โดยคนไทย เพื่อคนไทย มีงานทำ article
ผลกระทบของ พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม่ต่อระบบสวัสดิการไทย article
มอบทุน ปั้นแรงงานระดับฝีมือ article
หนุนคนพิการมีงานทำ article
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ article
Workability Thailand หนุนคนพิการมีงานทำ article
สศอ. แนะ SMEs เร่งปรับปรุงการผลิต ใช้ “ระบบผลิตแบบอัตโนมัติ” หนีต้นทุนค่าแรงสูง article
เรียนทำอาหารไทยกว่า 100 ชนิด "อาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์" พร้อมเปิดร้านขายอาหารออนไลน์เป็นของตัวเองได้เลย... article
ช่องทางการชำระเงินสมทบ และการรับสิทธิประโยชน์ article
สปส. กับการช่วยเหลือเหยื่อระเบิด article
เงินประกันสังคม ใครจ่ายไว้ก็ไปรับซะนะ. ถ้าไม่รับก็จะเสียประโยชน์ article
กรมชลประทานทุ่มงบกว่า950ล้าน สร้างงานสร้างรายได้ช่วยเกษตรกร article
เล็งจัดเวทีสะท้อนปัญหาขึ้นค่าแรง 29 ก.ค. article
เจาะลึกแรงงานอุตสาหกรรมไทย และความต้องการ 5 ปีข้างหน้า article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: การขอ Work Permit article
สะดวก รวดเร็ว จ้างแรงงานต่างด้าว MOU ต่อเนื่อง 4 ปี article
ฝึกฟรี!! มีงานทำ เดือนกรกฎาคม article
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย article
แหล่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แรงงานชุมชน article
จับแรงงานเมียนม่าจ.พังงาหยุดกรีดยาง ช่วงฝนตกต้มน้ำกระท่อมกิน article
สาธิตอาชีพอิสระเดือนมิถุนายน...ฝึกฟรี!! มีงานทำ. article
กรมจัดหางานเตือนคนหางานอย่าลักลอบไปต่างประเทศผิด ก.ม.'เกาหลีใต้' ระงับผู้ลักลอบแล้ว 89 ราย article
เตือนผู้ประกอบการนำต่างด้าวทำบัตรใหม่ article
ก.แรงงานระดมทุกภาคส่วน จัดสัมมนากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ article
ประกันสังคม อำนวยความสะดวกนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ article
กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ กับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรรู้ article
เตือนนายจ้าง ลูกจ้างอย่าประมาท ระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน article
รมว.พม. ให้ทีมชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน อินโดนีเซีย เข้าพบถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน article
แรงงานประมงไทย 21 คน เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว article
รมว.แรงงาน ย้ำ!! นายจ้าง-ลูกจ้าง อยู่กันอย่างสร้างสรรค์ ใช้กม.เป็นทางเลือกสุดท้าย article
สะดวกจัง!! ยกบริการ 'เเรงงาน' เสริฟตรง ที่งาน ก.แรงงานพบประชาชน จ.ชลบุรี 'เชียร์'เด็กไทย เรียนอาชีวะ จบเเล้ว' มีงานทำทันที' article
ศพจ.ตาก เดินหน้าเต็มกำลัง ฝึกภาษารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
ตม.จมูกไวจับชาวเวียดนามอยู่เกินกำหนด article
'วิษณุ'เปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ลดขั้นตอนปชช.ติดต่อราชการ article
รวบหนุ่มใหญ่ ร่วมตั้งบริษัทเถื่อน ตุ๋นแรงงาน article
ทร.ส่งเรือหลวง ช่วย 4 คนไทย ถูกหลอกทำงานบนเรือประมงเวียดนาม ทัพเรือไทย ส่งเรือหลวงสุโขทัย-เรือตรวจการณ์ ต.99 ช่วย 4 แรงงานไทย หลังโดนหลอกไปทำงานบนเรือประมงเวียดนาม ที่ลักลอบเข้ามาจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย พร้อมยึดปลิงทะเลแช่เกลือ และปลากหมึกจำนวนมาก ที่เกาะ article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: ได้งาน กับ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) article
วันนัดพบแรงงาน19ม.ค.คืนความสุขให้ประชาชน article
ก.แรงงานช่วย “ยกครัว” คนไทยมีงานทำและ เปิดตึกสีลูกกวาด บริการครบวงจร article
สปส.ลุ้นสนช.ผ่านกม.ประกันสังคม + สปส.หลักประกันที่มั่นคง article
ลูกหนี้เฮ! ผ่านกม.ทวงหนี้ “ข่มขู่ – ทวงผิดเวลา” เจอโทษปรับ – อาญา article
บิ๊กเต่าคืน1.2พันล้านประกันสังคม article
ก.แรงงานย้ำผู้ต้องขังทำประมงทางเลือกสร้างงานก่อนพ้นโทษ article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: การรับงานไปทำที่บ้าน article
คนไทยมีงานทำทักษะดี เงินดี มีสุข article
เรียกร้องโบนัส article
ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558 article
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตร article
ประกันสังคมจับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติและเครือข่ายวิชาการสำรวจความพอใจผู้ประกัน article
กระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน article
เด็กไทยคว้าเหรียญทอง แข่งทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน article
ครม.มีมตินำร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับใหม่ให้สนช.พิจารณา article
ไทย-กัมพูชา เริ่มพิสูจน์สัญชาติเพื่อเข้าสู่ระบบ 13 ตุลาคม 57 นี้ article
คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือฯ เห็นชอบมาตรฐานฯ ทั้งคุณสมบัติ วิธีทดสอบ ช่างเย็บ – พิมพ์ออฟเซต – ติดตั้งเฟอร์ฯ - เครื่องกล article
ผวจ.ระยองช่วยเรือประมงไดหมึกเดือดร้อน +พม. จัดประชุมเพื่อบูรณาการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง article
กรม คร. เผยปีนี้เป็นวงรอบการระบาดของโรคตาแดง แนะป้องกันด้วยหมั่นล้างมือ ไม่ขยี้ตา article
พัฒนาคน พัฒนาชาติ: ช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล article
กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ถวายพระพรออนไลน์ 9,999,999 รายชื่อ article
หม้อต้มบึ้ม รง.พินาศถังเหล็กยักษ์ร้อนจนแตกแรงงานไทย-พม่าเจ็บ22ธุรกิจฟอกย้อมสีพัง10ล. article
ก.แรงงาน สัมมนาเทคนิคการสอนงานเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน article
สวัสดิภาพแรงงานไทยรัฐต้องทันสถานการณ์ article
งานสำคัญของสำนักสิทธิประโยชน์ คือ การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ article
กรมการจัดหางานเปิดสายด่วน 1694 ตอบปัญหาแรงงานต่างด้าวและข้อร้องทุกข์ พร้อมเตรียมล่ามภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ กัมพูชา ให้บริการ article
กทม.ตั้งศูนย์ฯจดทะเบียนต่างด้าวใน 6 กลุ่มเขต + เปิดศูนย์จดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม 15 จุด article
เจ๊ติ๋มทำร้ายเด็กลาว article
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจับมือแรงงานพัฒนาคนพิการ article
สหภาพฯ ยื่นหนังสือถึงประจินตรวจสอบโครงการทุจริตใน อสมท. เรียกร้องกรรมการบอร์ดลาออก-ขอ คสช. article
กรณีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติของไทย article
“สี่มุมเมือง” เข้มเดินเครื่องคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว article
กพร. ผนึกกำลังกลุ่มบริษัทเกษมรับสมัครฝึกอบรมช่างติดตั้งกระจกและอะลูมิเนียม article
การยุติข้อพิพาทแรงงาน article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนึกกำลัง ส.อ.ท. เปิดตัวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ article
หอการค้าไทยจี้รัฐ- เอกชนติวเข้มแรงงานห่วงแพ้ต่างชาติในเออีซี article
สธ.เผยพบแรงงานป่วยเรื้อรังเกือบ 4 ล.คนเร่งสร้างคลินิกดูแล article
แรงงานขอกองทุนคนตกงานสมาพันธ์ฯยื่นรัฐ12ข้อยกคุณภาพใช้แรงงานรสก.บุกสภาฯยื่น6ข้อปรับค่าแรง article
รับขึ้นทะเบียนแรงงานประมงผิดกม.เตือนผู้ประกอบการ22จว.ชายฝั่งแจ้งก่อน31พ.ค. article
การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ article
บริษัทลูกการบินไทย ขู่หยุดงาน 1 เมษายนประท้วงขอขึ้นค่าแรง article
โรงงานน้ำตาลทรายเข้มห้ามใช้แรงงานเด็ก + กสร.คุมเข้มห้ามใช้แรงงานเด็ก/บังคับ article
พนง.บริษัทอัลฟ่าประท้วงเรียกร้องสวัสดิการ + นายจ้างดี.อาร์.เวิลด์.ลอยแพลูกจ้าง แถมบีบเขียนใบสมัครบริษัทใหม่ article
‘รองปลัดแรงงาน’ลงพื้นที่ปัตตานี เปิดโครงการ ก.แรงงานพบประชาชน เผยภารกิจดูแลผู้ใช้แรงงาน 30 กว่าล้านคน พร้อมบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน article
มหกรรมนัดพบแรงงาน article
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปี 2557 article
สหภาพออมสินจี้หยุดให้ธกส.กู้ ทวงเงินอินเตอร์แบงก์คืนทันที + หวั่นกระทบความเชื่อมั่น article
กสร.เพิ่มความรู้กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ + อธิบดี กสร.รับหนังสือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
แรงงานฝีมือส่อเค้าขาดแคลนหนัก จนเกิดเหตุแย่งชิงกันหน้าไซต์งาน article
รองผู้ว่าแม่กลองดึงโซเชียลมีเดียหาเบาะแสช่วยแรงงานสตรี-เด็ก article
วันโรคเรื้อนโลกรณรงค์ตรวจคัดกรอง-กำจัดให้หมดจากประเทศไทย article
กำหนดการจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
อุตสาหกรรมก่อสร้างปีม้าซึมการเมืองป่วน-แรงงานขาด-กำลังซื้อหด article
สหภาพฯบินไทยทวงคำตอบ'ชัชชาติ' จี้ปลด'อำพน-โชคชัย' article
อาชีวะ 1 อ.1 ทุน จัดสรรทุน 77 จังหวัด เรียน ตปท.เน้นสนองแรงงานไม่มีสัญญาผูกมัด article
นายจ้างหวั่นเศรษฐกิจช่วงขาลง ฉุดตลาดแรงงานดิ่ง article
สิ่งทอหนีซบเพื่อนบ้านส.อ.ท.ยันวิกฤติขาดแรงงาน-ค่าจ้าง 300 บาท article
มูลค่าลงทุนขยายรง.ไทยวูบ82% เอกชนไทยลงทุนนอก สู้ค่าแรง300บ.ไม่ไหว article
สหภาพ กฟน.บุก มท. จี้ชำระค่าไฟ 6.4 แสน + ทวงบอร์ดบริหาร article
แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ article
รอดพ้นด่านไปได้ยังไง + วอนควบคุมแรงงานเขมรล่านกแหล่งอนุรักษ์ article
กฎหมายวาไรตี้: 'สัญญาจ้างแรงงาน' article
กรมการจัดหางาน...ย ้าหลัง 15 ต.ค. 56 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ไม่เข้าระบบหมดสิทธิอยู่ในประเทศไทย article
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นวัตกรรมTIBเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า + ‘เครื่องปูพลาสติก’พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต article
กำหนดการจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 article
กรณีคลอดบุตร + สิทธิประโยชน์หลังคลอดบุตร article
ประกันสังคม เผยยอดลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บจากงาน + ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ (จังหวัดขอนแก่น) เปิดให้บริการฟื้นฟูฯ ลูกจ้างที่ประสบอันตรายฯ ทุพพลภาพ 9 ส.ค.56 นี้
ม็อบบุกปตท.ต้านขึ้นราคาก๊าซ ขีดเส้นขอคำตอบ28สค. “เพ้ง”ยืนกรานไม่ทบทวน article
สสว. ตอบรับ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ลดภาระค่าจ้างแรงงาน article
เผยคนไทยเหยื่อโจรไนจีเรียดับแล้ว1 +รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว article
กพร. เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริการ รองรับ AEC article
ตั้งเป้าดึง'ผู้พิการ' 'เข้ารร.'1ล้านคน article
ก.แรงงาน เตรียมเสนอ ครม. ยืดต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนทำงานได้อีก 1 ปี + ย้ำไม่ให้แรงงานใหม่เข้าเด็ดขาด article
ข่าวสารประกันสังคม article
ส่งเสริมให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานรู้ทันเกมการเมือง article
สมุทรสาครจังหวัดต้นแบบ เตรียมความพร้อมรับ AEC article
สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพ article
ส่องอาชีพเด็กใหม่ยุคไอที'เน็ตเวิร์คเกอร์'มาแรงเรียนดีมีรุ่ง' article
ลุยคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศ แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 42 article
กลุ่มแรงงานยื่นค้านแนวคิดการเมืองรวบอำนาจ พร้อมเสนอโครงสร้างประกันสังคมต้องเป็นอิสระ article
แรงงานพม่าสร้างห้างดังเชียงใหม่ก่อม็อบประท้วงค่าแรงหาย article
เผยผลสำรวจลูกจ้างเหมาค่าแรงรับรายได้-สวัสดิการไม่เป็นธรรม article
พิษบาทแข็งฉุดดัชนีอุตฯร่วง ส.อ.ท.แจ้งจับอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน + เผยความคืบหน้าการสอบสวน กรณีทุจริตโครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้าง article
2อนุสัญญาฯไม้เด็ด'แรงงานไทย' article
'บอร์ดค่าจ้าง' ยันไม่ทวนมติคงค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 2 ปี article
ประกันสังคมเปิดสาขาใหม่ สามพราน-หัวหิน ขยายเวลาทำการเขตกทม.ถึง6โมงเย็น + สปส.-สปสช.เดินหน้ารักษามะเร็งมาตรฐานเดียว + ประกันสังคมเพิ่มค่าฟอกไตให้ผู้ประกันตน + ประกันสังคมปรับสิทธิ์ฯ ช่วยผู้ป่วยเอดส์
แรงงานไทยเผชิญหน้าระบบคุ้มครองไร้มั่นคง + โพลล์เผยผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังมีความเป็นอยู่เท่าเดิม หลังขึ้นค่าแรง article
หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง article
แร่ใยหิน...บทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล.. เลือกที่จะแคร์สุขภาพคนไทย...หรือ..สุขภาพกระเป๋าพ่อค้า... article
แรงงานเดือด !! ประชุมเพลิง สส.250 คน ปัดตก พ.ร.บ.ประกันสังคม article
แนวทางให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ article
กรมโรงงานพบข้อมูล รง.เถื่อนนับพัน แอบเดินเครื่องผิดกม. article
ค่าแรง300บาทพ่นพิษป.ตรี เงินเดือนขึ้นน้อยกว่าปวช./โรงงานแห่ย้ายไป article
กรมการจัดหางานขยายเวลายื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคม 56 article
ลูกจ้างทำงานบ้านขอประกันสังคม article
แรงงานเถื่อนปมที่ต้องแก้ ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
กำหนดมาตรฐานปลอดภัยในการทำงาน article
“แซมโซไนท์” ชวนคนไทยร่วมแบ่งปันความสุข “Samsonite Trade In — กระเป๋าเดินทางเก่าแลกใหม่” ครั้งที่ 5 article
ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย article
สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี article
สธ.เร่งจัดระเบียบดูแลสุขอนามัยแรงงานต่างด้าวหลังพบ 3 ปีใช้งบกว่าพันลบ. article
จับเขมรลอบเข้ากทม.หวังได้300 article
ชนม็อบโบนัส + สหภาพฯการบินไทย + สหภาพฯสบช่องTOTกำไร กดดันบอร์ดปรับเงินเดือน + พนง.ร้องขอโบนัสคิวแบงก์กรุงเทพ article
เกาะติดผลกระทบค่าแรง300 สศก.จับตาต้นทุนผลิตภาคเกษตรพุ่ง6-15% article
ห่วงวิกฤติอุตฯขั้นโคม่าส.อ.ท.ชี้ 6 ปัจจัยเสี่ยงนโยบายรัฐสู่วิกฤติแรงงาน article
ครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีชุดใหญ่ article
กระทรวงแรงงานออกโรดโชว์ให้ความรู้เรื่องแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก แก่นายจ้าง ลูกจ้างจังหวัดตาก เร่งปลดล็อค “ค้ามนุษย์” article
คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2556 article
คนงานเหมาค่าแรงในภาคตะวันออกยังไม่ยอมจำนน …และเขาพร้อมแล้วที่จะชักธงรบ article
คปก.เสนอปรับปรุงยุติธรรมแรงงานให้ศาลมีหน้าที่ค้นหาความจริง - ผู้พิพากษาสมทบทำหน้าที่เต็มเวลา article
รง.สับปะรดโอดพิษค่าแรง article
เลือกสมุทรสาครนำร่องแก้ปัญหาใช้แรงงานเด็กเลือกสมุทรสาครนำร่องแก้
ไทยพร้อมส่งตัวแทนประลองฝีมือแรงงานอาเซียน article
เปิดนโยบายกรมสวัสดิการฯ ปี 56 เพิ่มค่าจ้าง ขจัดค้ามนุษย์แรงงานเด็ก ตั้งศูนย์ความปลอดภัย article
'อาชีวะ'การันตีไม่มีตกงาน ประกอบอาชีพพ่วงใบปริญญา
แรงงานพม่า-ไทย เกือบ 2 พัน ยกพวกซัดกันนัว พบเจ็บ 3 article
ยื่น 5 ข้อชง'ปู'ชะลอขึ้น 300 บ.ส.อ.ท.โวยทำต้นทุนพุ่งวอนรัฐหาทางเยียวยา + กระทรวงแรงงานเตรียมพร้อม 4 แนวทางป้องกันผลกระทบจากปมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ article
ผปต.โสดควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย article
กำาหนดการจัดงานนัดพบแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ article
องค์กรแรงงานไทย-เทศ ร้องนายก ปล่อย “สมยศ” ทันที article
บอร์ดค่าจ้างกลางยืนมติเดิม 300 บ. 70 จว. เริ่ม 1 ม.ค.56
มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ 6-7 ก.ย.55 งานว่างกว่า 15,000 อัตรา บริษัทชั้นนำกว่า 130 บริษัท article
รมว.แรงงานโชว์ผลงานเพิ่มค่าจ้าง-หลักประกันแรงงานนอกระบบ พร้อมรับ AEC article
ประกันสังคม เตรียมพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นายจ้างค้างชำระเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง article
เตรียมยื่นผู้ว่าฯ ภูเก็ต เสนอตั้ง กก.สอบ กรณีเลิกจ้าง พนง.รร.ร่วม 800 article
ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด รักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย article
ก.แรงงานเตรียมมาตรการลดเหลื่อมล้ำ จากนโยบายค่าจ้าง 300 บ. article
เดินหน้าจัดนัดพบแรงงานไอทีสมัครล่วงหน้าทางเน็ตได้ผลดี
กรมวิชาการเกษตรคิดค้นยางรองตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวด ช่วยลดต้นทุนแก้ปัญหาความ article
สาธารณสุขคลัง-แรงงานถกแก้กองทุนให้เสมอภาค article
ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55 +เปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33 และ 39 article
เชือดรัฐมนตรีสังเวยพม่า article
เปิดเรือนจำจันทบุรี เจียระไนพลอย พร้อมเจียระไนคน article
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ส่งคืนที่สปก.4-01ปราบต่างด้าวถือครองผิดกฎหมาย article
แก้ปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้าเมือง 'นมวัวแดง'ชูนมโคสดแท้ 100% รุกตลาดนมยูเอชทีภาคอีสานเติบโตอับดับ1 article
ปีนี้วันแรงงานจัดใหญ่อลังการก.แรงงานใจป้ำให้5ล้านบาท + พ.ค.สินค้าพาเหรดขยับราคา article
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต article
สถาบันอาหาร ชี้ขึ้นค่าจ้าง 300 บาท อุตฯอาหารต้นทุนเพิ่มสูงสุดร้อยละ 20 article
หอการค้าไทยยันปรับขึ้นค่าแรงกระทบ SMEs ปลดคนงาน วอนรัฐหาทางช่วยเหลือ article
นักวิชาการ ชี้เสี่ยงแรงงานระดับล่างตกงาน เหตุนโยบายดีเดย์ 1 เม.ย. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท article
แนะฟื้นฟูโรงงานน้ำท่วมใช้เทคโนโลยี-ลดต่างด้าว article
โรงงานผลิตรองเท้าไนกี้ปิดลอยแพคนงานที่บุรีรัมย์ article
ใกล้ปิดตำนานแรงงานต่างด้าวเถื่อนในประเทศไทย article
ประกันสังคม ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ article
หาอาชีพใหม่ให้คนว่างงานส่งรถโมบายบริการถึงชุมชน article
ธุรกิจผวาขาดแรงงานพิษ300บาทกำลังซื้อซึม article
ยอดแรงงานน้ำท่วมถูกเลิกจ้างพุ่งกว่า 3.3 หมื่นคน!! article
สหภาพฯบุก คมนาคมจี้รื้อแผนขายหุ้นบินไทย ชัจจ์ รับปากยื่นนายกฯทบทวน article
ก.แรงงานเดินหน้าจัดบริการเชิงรุกในชุมชนตลอดปี 55
สถิติข้อพิพาทแรงงานคนงานประท้วงน้อยลง article
“เฉลิม”ไฟเขียวให้พม่าเปิดสำนักงานพิสูจน์สัญชาติในไทย 5 แห่ง article
คลังเสนอครม.พิจารณามาตรการช่วย SME-แรงงานเสนอลดอัตราจ่ายประกันสังคม article
ขึ้นราคาแอลพีจีทำพิษอุตฯเซรามิกชักแถวปิดตัว แรงงาน2.5หมื่นคนเดือดร้อนวอนรัฐบาลช่วยเหลือด่วน! article
ปลัดก.แรงงานยืนยันนายจ้างต้องปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทหลังกม.มีผลแล้ว article
‘ทีวี ไดเร็ค’ ประกาศรับสมัครพนักงาน 500 ตำแหน่ง ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากภาวะน้ำท่วม article
ของบ5ล้านช่วยแรงงานต่างด้าวนับหมื่นหนีน้ำท่วม article
ถึงคิวโรงงานสิ่งทอจมน้ำจ่อปิด600แห่งเพชรเกษม500-มหาชัย100 article
โรงงานน้ำตาลยื่นมือช่วยเหลือผู้ว่างงานจากภาวะน้ำท่วมประกาศจ้างงานกว่า 1 หมื่นอัตรา รองรับการเปิดหีบอ้อย article
อมตะเปิดรับแรงงาน2หมื่นตำแหน่ง รองรับเหยื่ออุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อน article
ประกันสังคม ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน เร่งช่วยเหลือ นายจ้าง ผู้ประกันตนถูกน้ำท่วม article
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.อื่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง article
ตีปี๊บรับแรงงานนับแสนเร่งผลิตสนองรถคันแรก article
จากค่าแรงถึงน้ำท่วม article
จ๊อบส์ ดีบี สู้ศึกธุรกิจจัดหางานออนไลน์ เผยกลยุทธ์ตั้งเป้าเพิ่มสมาชิก 1 ล้านคน article
พีซีเอสเดินหน้ายกระดับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เปิดตัว “เซนทรี้การ์ด” (SentryGuard) ชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาแรงงาน article
ประกาศอัตราค่าจ้าง11สาขาตามระดับทักษะฝีมือแรงงาน article
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล กับการปกป้องประโยชน์ชาติ
ศาลนัดไกล่เกลี่ย - อรป.บุกทำเนียบ เรียกร้องแก้ประมวล กม.อาญา 112 article
คสรท.ค้าน กทม.เหตุเตรียมเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหากปรับค่าแรง 300 บาท ชี้ ต้องหารือกัน อย่าเอาลูกจ้างเป็นตัวประกัน article
“สาวิทย์” นำทีมสหภาพรถไฟฯเตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังศาลสั่งเลิกจ้าง article
เรื่อง “ฟัน ฟัน” ของชาวประกันสังคม article
ไล่ออกแล้ว! แรงงานกัมพูชา ก่อจลาจลที่ชลบุรี + แรงงานเขมร article
เพิ่มอัตราจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร article
สปส. ให้สิทธิคืนสภาพผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบ article
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา article
มอบการบ้านกระทรวงแรงงาน แก้ด่วน 3 กรณีคนงานถูกละเมิดสิทธิ article
ฮ่องขวัญควาย ประเพณีโบราณของสระแก้ว article
ก.แรงงานหนุนกู้เงิน 3 ธนาคารไปทำงานต่างประเทศ article
มาตรการฝีมือแรงงาน กลไกแก้ค่าจ้างเหลื่อมล้ำ article
15 มิ.ย.จดทะเบียนแรงงาน3สัญชาติ article
ถูกทุกข้อ: ดอกส้ม-แม่ชี-ตี 10 article
เริ่มต้นวันแรงงานแห่งชาติ + เล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก article
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง + สปส.เตรียมจ่ายค่ารักษา 7 โรคมะเร็งให้ผู้ประกันตนเพิ่ม เล็งตั้งกองทุนเฉพาะสำหรับรักษาผู้ป่วยร้ายแรง article
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท article
เตรียมฟ้องศาลแรงงาน เหตุ สปส.เก็บเงินสมทบสุขภาพ เรียกเงินคืนตั้งแต่ปี 45 เข้าชราภาพแทน article
เสธ.หิมาลัย ลุยเวที “ธิดาแรงงาน” ยืนยันของแท้เพื่อเชิดชูคุณค่าสตรี article
เล็งพึ่งศาลแรงงานปรับระบบประกันสังคม article
กรมควบคุมฯชี้วัณโรคดื้อยากลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง article
สอท.หนุนขึ้นค่าจ้างแรงงานฝีมือ รับมือหลังเปิดเสรีAEC ป้องกันเกิดสมองไหล article
จี้แรงงานเร่งสร้างอำนาจต่อรองทางการเมือง ในวาระใกล้ยุบสภาฯ article
ดีเดย์ 1 พ.ค.หยุดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม article
"มาร์ค" โดนชูป้ายประท้วง "ดีแต่พูด" งานวันสตรีสากล article
ชะตากรรมแรงงานไทยหลังลี้ภัยสงครามลิเบีย article
ค่ายรถโวยรัฐรวบรัดรื้อภาษี ขอยืด5-7ปีหวั่นกระทบแรงงาน2.5แสนราย
2ม็อบบุกกรุง ขวางเส้นทาง จราจรติดหนึบ article
ข่าวดี - ข่าวด่วน ชวน รง.หญิงเช็คมะเร็งปากมดลูก article
สมานฉันท์แรงงานไทยหนุนคนงานเดินเท้าเข้ากรุง จี้รัฐตั้ง กก.ร่วมตรวจสอบปัญหา article
ตุ๋นคนงานไปเมืองนอก539รายสูญ30ล้านบาท
ปลัด ก.แรงงาน ขาน! รับนโยบายรัฐ เร่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน
เปิดผลวิจัยแก้แรงงานเกษตรสศก.แนะเร่งขยายความรู้-แจกทุนคนรุ่นใหม่เรียนเกษตร
อภิสิทธิ์ทุ่ม2พันล้านขายฝันเปิดกล่องของขวัญ โชว์9ชิ้นสุดยอดทีเด็ด นโยบายประชาวิวัฒน์ ให้แรงงานนอกระบบ เข้าสู่ประกันสังคมได้ article
TOA: The King of Wood หนุ่มนครปฐมซิวเงินล้าน article
เปิดตัวโครงการเลดี้เช็คตรวจเช็คมะเร็งมดลูกฟรี article
กกร.ลุยเคาะแผนแรงงานรับมือAEC-สกัดสมองไหล
วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ สัญญาจ้างแรงงาน และสารพันปัญหาการว่าจ้าง article
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมตั้งแต่1 มกราคม 2554
ซื้อใจแรงงาน!ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี54อีก10บาท article
หวั่นลูกแรงงานต่างด้าวล้นเมืองเฉลิมชัยเสนอคุมกำเนิดหวังจัดการให้เป็นระบบ article
ปลัดฯ แรงงานสั่งทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ + มีผล 1 มกราคม 2554 article
สำรวจแรงงานอาชีวะขาดบุคลากรช่างกลโรงงาน article
สปส. เพิ่ม 20 จังหวัดประสบภัยน้ำท่วม ขยายเวลานำส่งเงินสมทบ + ห่วงใยสุขภาพ ผู้ประกันตน ช่วงปลายฝนต้นหนาว article
ดาบซามูไร สัญชาติไทย article
กรมการจัดหางานเตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ article
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 53 เป็นต้นไป article
กพร.วางแผนช่วย ผู้ประสบภัยหลังน้ำลด article
สปส.เตรียมปรับรูปแบบบัตรประกันสังคมแบบใหม่ ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล article
เกษียณไม่เร็ว แถมยังไม่รวย (เคล็ด(ไม่)ลับ สู่ความมั่งคั่ง) article
ประกันสังคมเชิญร่วมประชุมวิชาการ article
บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 54 + คกก.กลางมีมติให้ทยอยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 8-17บ.ใน 5 ปี,ปีแรกเฉลี่ย 5-7 บ. articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com