ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................บริการของเรา


ให้บริการด้านกฎหมาย
 
-         รับว่าความคดีแรงงาน ยื่นคำร้องขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา
      ทั่วราชอาณาจักร
-         ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานประจำบริษัทรายเดือนหรือรายปี หรือตามตกลง 
-         ที่ปรึกษาในการบริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ตามเงื่อนไขข้อตกลง  
-         รับชี้แจงพนักงานตรวจแรงงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์(ครส.)คณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชน   
      กรรมาธิการแรงงาน   หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำงาน
-         ดำเนินการสอบสวน และออกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
      และชอบด้วยกฎหมาย
-         รับเป็นที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง    หรือเจรจาข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ ทุกเรื่อง    
-         ให้คำปรึกษาและวางแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน    
-         จัดทำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือสวัสดิการต่าง ๆ
      ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของแต่ละบริษัท
-     ร่าง  ตรวจสอบ  แก้ไข  สัญญาจ้าง  นิติกรรมสัญญารูปแบบต่าง ๆ   
-          วิทยากรอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงานตามหลักสูตรที่กำหนด
-          รับจดทะเบียนจัดตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
 
รับประกันคุณภาพและบริการ  
อย่าลืม !
“ มีปัญหา   ปรึกษาเรา 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com