ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................เทศกาลกินเจ 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2564 article

เทศกาลกินเจ 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2564

 
 

เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี เราจะเห็นธงสีเหลือง ๆ มีตัวอักษรจีนประดับอยู่ตามร้านอาหาร และที่ต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ว่า เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้ว โดยในปี 2564 ปฏิทินจีนพบว่า เทศกาลกินเจ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 

          แต่บางคนอาจกินเจล่วงหน้า 1 วัน หรือที่เรียกว่า "ล้างท้อง" นั่นเอง และวันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจมาฝากค่ะ ...

ความหมายของเจ   

          คำว่า "เจ" ในภาษาจีนทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีความหมายว่า "อุโบสถ" เดิมหมายความว่า "การกินอาหารก่อนเที่ยงวัน" ตามแบบอย่างของชาวพุทธที่รักษาอุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 ที่จะไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่สำหรับพุทธนิกายมหายานนั้น การรักษาอุโบสถศีลจะรวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วย เราจึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์รวมไปกับการกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่กินอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่า "กินเจ" ดังนั้น ความหมายของคนกินเจ ไม่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ 

          
"การกินเจ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว แต่บริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสม ซึ่งมาจากรากศัพท์คำภาษาจีนที่ว่า "เจี๊ยะฉ่าย" หมายถึง การกินอาหารผัก อาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติ ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน และไม่ปรุงด้วยผักฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ และงดเว้นน้ำนมสด นมข้นด้วย เพราะถือว่าเป็นของสดของคาว 

ช่วงเวลากินเจ 

         
ประเพณีกินเจที่ชาวจีนเรียกกันว่า "เก้าอ๊วงเจ" หรือ "กิ้วอ๊วงเจ" แปลว่า "เจเดือน 9" เริ่มต้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคม ของไทย (ตามปฏิทินสากล) โดยคำว่า "เก้าอ๊วง" หรือ "กิ้วอ๊วง" แปลว่า "พระราชา 9 องค์" หรือนพราชา หมายถึงผู้เป็นใหญ่ทั้ง 9 ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีกินผักกินเจ

เทศกาลกินเจ 2564 เริ่มวันไหน

         
สำหรับเทศกาลกินเจ 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ไปสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ความหมายของ "ธงเจ"    ธงเจ.jpg

         
ในช่วงเทศกาลกินเจ เราจะสังเกตเห็นธงประจำเทศกาล โดยมีพื้นธงเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับคน 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มกษัตริย์ ราชวงศ์ และกลุ่มอาจารย์ปราบผี ดังจะเห็นจากยันต์สีเหลืองตามภาพยนตร์จีน ดังนั้น สีเหลืองจึงเป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล บนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดง อ่านว่า "ไจ" หรือ "เจ" มีความหมายว่า "ของไม่มีคาว" เหตุที่ใช้สีแดง เพราะชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีมงคล สร้างความเจริญให้แก่ชีวิต 

         
 ธงเจนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้ว ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงกินเจ 

 ทำไมต้องกินเจ เรากินเจเพื่ออะไร 

         
จุดประสงค์หลักของการกินเจ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

          1. 
กินเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อกินติดต่อกัน จะทำให้ร่างกายสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ และปรับระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้มีเสถียรภาพ 

          2. 
กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากทุก ๆ วัน อาหารที่เรากินประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้ที่มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถกินเนื้อของสัตว์เหล่านั้นได้  

          3. 
กินเพื่อเว้นกรรม เพราะการฆ่าเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรม แม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตาม เพราะการซื้อผู้อื่นเท่ากับการจ้างฆ่า ถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย ผู้ที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจึงหยุดกิน หันมากินเจแทน โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ให้อาหารผ่านลิ้นเท่านั้น 

 

          กินเจ 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม ซึ่ง ประวัติวันกินเจเพื่ออะไร ล้างท้องกินเจ วันไหน ข้อห้ามกินเจมีอะไรบ้าง แล้วกินเจกินผลไม้ กินผงชูรส กินกาแฟ กินขนมปาท่องโก๋ได้ไหม อาหารเจ มีอะไรบ้าง และ 20 คำถามกินเจ กินได้ไหม ทำแบบนี้ได้ไหม มาร่วมหาคำตอบกัน 

 

          เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี เราจะเห็นธงสีเหลือง ๆ มีตัวอักษรจีนประดับอยู่ตามร้านอาหาร และที่ต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ว่า เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้ว โดยในปี 2564 ปฏิทินจีนพบว่า เทศกาลกินเจ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 

          แต่บางคนอาจกินเจล่วงหน้า 1 วัน หรือที่เรียกว่า "ล้างท้อง" นั่นเอง และวันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจมาฝากค่ะ ...

ความหมายของเจ

          คำว่า "เจ" ในภาษาจีนทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีความหมายว่า "อุโบสถ" เดิมหมายความว่า "การกินอาหารก่อนเที่ยงวัน" ตามแบบอย่างของชาวพุทธที่รักษาอุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 ที่จะไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่สำหรับพุทธนิกายมหายานนั้น การรักษาอุโบสถศีลจะรวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วย เราจึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์รวมไปกับการกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่กินอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่า "กินเจ" ดังนั้น ความหมายของคนกินเจ ไม่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ 

          "การกินเจ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว แต่บริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสม ซึ่งมาจากรากศัพท์คำภาษาจีนที่ว่า "เจี๊ยะฉ่าย" หมายถึง การกินอาหารผัก อาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติ ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน และไม่ปรุงด้วยผักฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ และงดเว้นน้ำนมสด นมข้นด้วย เพราะถือว่าเป็นของสดของคาว 

ช่วงเวลากินเจ 

          ประเพณีกินเจที่ชาวจีนเรียกกันว่า "เก้าอ๊วงเจ" หรือ "กิ้วอ๊วงเจ" แปลว่า "เจเดือน 9" เริ่มต้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคม ของไทย (ตามปฏิทินสากล) โดยคำว่า "เก้าอ๊วง" หรือ "กิ้วอ๊วง" แปลว่า "พระราชา 9 องค์" หรือนพราชา หมายถึงผู้เป็นใหญ่ทั้ง 9 ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีกินผักกินเจ

เทศกาลกินเจ 2564 เริ่มวันไหน

          สำหรับเทศกาลกินเจ 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ไปสิ้นสุดในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ความหมายของ "ธงเจ" 

          ในช่วงเทศกาลกินเจ เราจะสังเกตเห็นธงประจำเทศกาล โดยมีพื้นธงเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับคน 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มกษัตริย์ ราชวงศ์ และกลุ่มอาจารย์ปราบผี ดังจะเห็นจากยันต์สีเหลืองตามภาพยนตร์จีน ดังนั้น สีเหลืองจึงเป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล บนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดง อ่านว่า "ไจ" หรือ "เจ" มีความหมายว่า "ของไม่มีคาว" เหตุที่ใช้สีแดง เพราะชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีมงคล สร้างความเจริญให้แก่ชีวิต 

          ธงเจนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้ว ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงกินเจ 

 ทำไมต้องกินเจ เรากินเจเพื่ออะไร 

          จุดประสงค์หลักของการกินเจ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

          1. กินเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อกินติดต่อกัน จะทำให้ร่างกายสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ และปรับระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้มีเสถียรภาพ 

          2. กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากทุก ๆ วัน อาหารที่เรากินประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้ที่มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถกินเนื้อของสัตว์เหล่านั้นได้  

          3. กินเพื่อเว้นกรรม เพราะการฆ่าเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรม แม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตาม เพราะการซื้อผู้อื่นเท่ากับการจ้างฆ่า ถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย ผู้ที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจึงหยุดกิน หันมากินเจแทน โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ให้อาหารผ่านลิ้นเท่านั้น 

 


ตำนานการกินเจ 

          ตำนานที่มาของการกินเจ มีเรื่องเล่าอยู่ถึง 7 เรื่อง ได้แก่ 

          ตำนานที่ 1 รำลึกถึงวีรชนทั้ง 9 

          เทศกาลกินเจเริ่มขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว โดยชาวจีนกินเจเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงวีรชน 9 คน ซึ่งเรียกว่า "หงี่หั่วท้วง" ซึ่งได้ต่อสู้กับชาวแมนจูผู้รุกรานอย่างกล้าหาญ ถึงแม้จะแพ้และต้องตายก็ตาม ดังนั้น เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ชาวจีนที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชาวแมนจู จึงพากันนุ่งขาวห่มขาว ถือศีลกินเจ เพื่อรำลึกถึงเหล่านักสู้ "หงี่หั่วท้วง" ที่ได้ต่อสู้พลีชีพในครั้งนั้น เพราะเชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยชำระจิตวิญญาณให้เกิดความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ 

          ตำนานที่ 2 บูชาพระพุทธเจ้า 

          เชื่อว่า เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 องค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 องค์ รวมเป็น 9 องค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า "ดาวนพเคราะห์" ทั้ง 9 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ในพิธีกรรมบูชานี้ สาธุชนในพระพุทธศาสนาจะสละเวลาทางโลกมาบำเพ็ญศีล งดเว้นเนื้อสัตว์ และแต่งกายด้วยชุดขาว 

          ตำนานที่ 3 เก้าอ๊วงฝ่ายมหายาน 

          กล่าวไว้ว่า การกินเจเป็นพิธีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาของชาวจีนในประเทศไทย เพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 องค์ ดังมีในพระสูตร ปั๊กเต๊าโก๋ว ฮุดเชียวไจเอียงชั่วเมียวเกง กล่าวไว้คือ พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 องค์ คือ พระศรีสุขโลกปัทมอรรถอลังการโพธิสัตว์ และพระศรีเวปุลกสังสารโลกสุขอิศวรโพธิสัตว์ รวมเป็น 9 องค์ (หรือ "เก้าอ๊วง") 

          ทรงตั้งปณิธานจักโปรดสัตว์โลก จึงได้แบ่งกายมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ด้วยกัน คือ ไต้อวยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไทแชกุน ไต้เจียกอิมเจ็งกื้อมึ้งงวนแชกุน ไต้กวนจิงหยิ้งลุกช้งเจงแชกุน ไต้ฮั่งเฮี่ยงเม้งม่งเคียกนิวแชกุน ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยบเจงกังแชกุน ไต้โพ้วปั๊กเก๊กบู๊เอียกกี่แชกุน ไต้เพียวเทียนกวนพัวกุงกวนแชกุน ไต้ตั่งเม้งงั่วคูแชกุน ฮุ้ยกวงไตเพียกแชกุน เทพเจ้าทั้ง 9 องค์ ทรงอำนาจตบะอันเรืองฤทธิ์บริหารธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง ทั่วทุกพิภพน้อยใหญ่สารทิศ 

          ตำนานที่ 4 พิธีบูชาเพื่อระลึกถึงราชวงศ์ซ้อง 

          เชื่อว่าการกินเจเป็นการบูชากษัตริย์เป๊ง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ้อง ซึ่งสิ้นพระชนม์โดยทรงทำอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย) ในขณะที่เสด็จเยือนไต้หวันโดยทางเรือ เมื่อมีพระชนมายุได้ 9 พรรษา พิธีบูชาเพื่อระลึกถึงราชวงศ์ซ้องนี้ มีแต่เฉพาะในมณฑลฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นดินแดนผืนสุดท้ายของราชวงศ์ซ้องเท่านั้น โดยชาวฮกเกี้ยนได้จัดทำพิธีดังกล่าวนี้ขึ้นด้วยการอาศัยศาสนาบังหน้าการเมือง ประเพณีนี้เข้ามาสู่เมืองไทยโดยชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพจากฮกเกี้ยนนำมาเผยแผ่อีกทอดหนึ่ง 

          ตำนานที่ 5 เล่าเอี๋ย 

          เมื่อ 1,500 ปีก่อน ณ มณฑลกังไส ซึ่งเป็นแดนแห่งความเจริญรุ่งเรือง ฮ่องเต้เมืองนี้มีพระราชโอรส 9 พระองค์ซึ่งเก่งทั้งบุ๋น บู๊ ทำให้หัวเมืองต่าง ๆ ยอมสวามิภักดิ์ ยกเว้นแคว้นก่งเลี้ยดที่มีอำนาจเข้มแข็ง และมีกองกำลังทหารที่เหนือกว่า ทั้งสองแคว้นทำศึกกันมาถึงครั้งที่ 4 แคว้นก่งเลี้ยดชนะโดยการทุ่มกองกำลังทหารที่มากกว่าหลายเท่าตัว โอบล้อมกองทัพพระราชโอรสทั้งเก้าไว้ทุกด้าน แต่กองทัพก่งเลี้ยดไม่สามารถบุกเข้าเมืองได้จึงถอยทัพกลับ จนวันหนึ่งชาวกังไสเกิดความแตกสามัคคีและเอาเปรียบกัน เทพยดาทราบว่า อีกไม่นานกังไสจะเกิดภัยพิบัติจึงหาผู้อาสาช่วย แต่ชาวบ้านจะพ้นภัยได้ก็ต่อเมื่อได้สร้างผลบุญของตนเอง ดวงวิญญาณพระราชโอรสองค์โตรับอาสา และเพ่งญาณเห็นว่า ควรเริ่มที่บ้านเศรษฐีใจบุญลีฮั้วก่าย 

          คืนวันหนึ่งคนรับใช้แจ้งเศรษฐีลีฮั้วก่ายว่า มีขอทานโรคเรื้อนมาขอพบ เศรษฐีจึงมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นค่าเดินทาง แต่ขอทานไม่ไป และประกาศให้ชาวเมืองถือศีลกินเจเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ผู้ใดทำตามภัยพิบัติจะหายไป เศรษฐีนำมาปฏิบัติก่อน และผู้อื่นจึงปฏิบัติตาม จนมีการจัดให้มีอุปรากรเป็นมหรสพในช่วงกินเจด้วย 

          เล่าเอี๋ยเกิดศรัทธาประเพณีกินเจของมณฑลกังไส จึงได้ศึกษาตำราการกินเจของเศรษฐีลีฮั้วก่ายที่บันทึกไว้ แต่ได้ดัดแปลงพิธีกรรมบางอย่างให้รัดกุมยิ่งขึ้น และให้มีพิธียกอ๋องฮ่องเต้ (พิธีเชิญพระอิศวรมาเป็นประธานในการกินเจ) 

          ตำนานที่ 6 เล่าเซ็ง 

          มีชายขี้เมาคนหนึ่งชื่อ เล่าเซ็ง เข้าใจผิดว่าแม่ตนเองตายไปเพราะเป็นโรคขาดสารอาหาร จนคืนหนึ่งแม่มาเข้าฝันว่า ตั้งแต่ตายไปได้รับความสุขมาก เพราะกินแต่อาหารเจ และหากลูกต้องการพบให้ไปที่เขาโพถ้อซัว บนเกาะน่ำไฮ้ ครั้นถึงเทศกาลไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมที่เขาโพถ้อซัว เล่าเซ็งจึงขอตามเพื่อนบ้านไปไหว้พระโพธิสัตว์ด้วย โดยเพื่อนบ้านให้เล่าเซ็งสัญญาว่า จะไม่กินเหล้าและเนื้อสัตว์จึงยอมให้ไป แต่ระหว่างทางเล่าเซ็งผิดสัญญา เพื่อนบ้านจึงหนีไป โชคดีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งต้องการไปไหว้พระโพธิสัตว์เช่นกัน เขาจึงขอตามนางไปด้วย 

          เมื่อถึงเขาโพถ้อซัว ขณะที่เล่าเซ็งก้มลงกราบพระโพธิสัตว์อยู่นั้น เขาเห็นแม่ลอยอยู่เหนือกระถางธูป แต่คนอื่นมองไม่เห็น ขณะเขาเดินทางกลับ ได้เจอกับเด็กชายยืนร้องไห้อยู่ จึงเข้าไปถามไถ่จนทราบว่า เด็กคนนั้นเป็นลูกชายของเขากับภรรยาเก่าที่เลิกกันไปนานแล้ว เขาจึงพาไปอยู่ด้วย และต่อมาหญิงสาวที่นำทางเล่าเซ็งไปพบพระโพธิสัตว์ได้มาขออยู่ด้วย ทั้งสามอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

          หญิงสาวคนนั้นเป็นสาวบริสุทธิ์ มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม และถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำ นางรู้ว่าใกล้ถึงวันตายของนางแล้ว จึงบอกเล่าเซ็ง เมื่อถึงวันนั้นนางแต่งตัวด้วยอาภรณ์ขาวสะอาด นั่งสักครู่แล้วก็สิ้นลม เล่าเซ็งเห็นการจากไปด้วยดีของนางคล้ายกับแม่ จึงเกิดศรัทธา ยกสมบัติให้ลูกชาย แล้วประพฤติตัวใหม่ เมื่อตายไปจะได้บังเกิดผลเช่นเดียวกับแม่ และหญิงสาว ประเพณีกินเจจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่นั้น 

          ตำนานที่ 7 การกินเจที่ภูเก็ต 

          มีคณะงิ้วจากเมืองจีน มาเปิดการแสดงที่อำเภอกะทู้ นานเป็นแรมปี บังเอิญช่วงนั้นเกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจึงจัดให้มีพิธีกินเจ และสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์ หลังจากนั้นโรคระบาดก็หาย ชาวกะทู้เกิดความศรัทธาจึงปฏิบัติตาม หลังจากประกอบพิธีอยู่ประมาณ 2-3 ปี ก็มีผู้คนเลื่อมใสมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับอยากได้พิธีกินเจที่สมบูรณ์แบบตามประเพณีมณฑลกังไส ประเทศจีน จึงได้ส่งตัวแทนไปนำควันธูป (เหี่ยวเอี้ยน) จากกังไส ให้ลอยมาถึงภูเก็ต โดยในการเดินทางกลับจะต้องคอยจุดธูปต่อกันมิให้ดับมอด ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของพิธีกินเจในปัจจุบัน 

          สำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องการกินเจ เป็นไปในแนวทางของการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์ เพื่อเป็นการสักการบูชาแก่พระพุทธเจ้า และมหาโพธิสัตว์กวนอิม อาจเนื่องจากการแพร่หลายของการละเว้นการกินเนื้อวัว ในกลุ่มคนที่นับถือ "เจ้าแม่กวนอิม" การกินเจจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อสักการะ 


ภูเก็ต เมืองแห่งเทศกาลเจ 

          จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่จัดประเพณีการกินเจอย่างยิ่งใหญ่ทุก ๆ ปี โดยมาจากรากฐานความเชื่อเดียวกัน คนจีนเรียก 
"เจเดือนเก้า" แต่ถ้านับตรงกับเดือนไทยก็จะได้ตรงกับเดือน 11 ดังนั้น เทศกาลกินเจที่ภูเก็ตจึงมีขึ้นหลังเทศกาลกินเจทั่ว ๆ ไป บางครั้งเราจึงมักได้ยินชื่อเรียกของเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตว่า เป็นเทศกาลกินผัก ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือการกินเจในรูปแบบและระยะเวลา 9 วันเช่นเดียวกัน 

10 วันของเทศกาลกินเจ 

          ประเพณีกินเจจะจัด 9 วัน 9 คืน โดยแต่ละวันมีพิธีต่าง ๆ กันดังนี้ 


          
วันแรก แต่ละศาลเจ้าก็จะดูฤกษ์ยามว่า จะเชิญเจ้ามาเวลาไหน แต่ไม่เกินเที่ยงวัน โดยใช้ "ปวย" 2 อันเสี่ยงทายโดยการโยน 2 ครั้ง หาก 1 อันหงาย 1 อันคว่ำ แสดงว่า เจ้าทั้งเก้าได้เสด็จลงมาแล้ว การกินเจจะเริ่มขึ้น แต่คนส่วนใหญ่มักกินกันล่วงหน้าเพื่อล้างท้อง 

          ที่ภูเก็ตในตอนกลางคืนจะมีพิธียกเสา "
โกเต้ง" ขึ้นที่หน้าศาลเจ้า หรืออ๊าม เพื่อใช้เป็นที่แขวนตะเกียงทั้ง 9 ดวง และอัญเชิญดวงวิญญาณของยกอ๋องฮ่องเต้ หรือพระอิศวร และกิ้วอ๋องไต่เต่ หรือราชาผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้ามาประทับ 

          
เช้าวันที่สอง จะมีการจุดธูปขนาดใหญ่ ตั้งเครื่องเซ่นและเผาไม้หอม เพื่อบูชาเจ้าประจำอ๊าม 

          หลังพิธีการกินเจ หรือชาวภูเก็ตเรียก "
การกินผัก" ผ่านไป 3 วัน จะถือว่าตัวเองมีความสะอาดแล้ว หรือเรียกว่า "เช้ง" ในตอนค่ำมีพิธีการเชิญเจ้าเข้าทรงอีก 2 องค์ คือ "ลำเต้า" เจ้าผู้สำรวจคนเกิด และ "ปักเต้า" เจ้าผู้สำรวจคนตาย และทำพิธี "ปั้งกุ้น" หรือพิธีปล่อยพระ หรือการจัดทหารของเจ้าไปรักษาศาลเจ้าทั้ง 5 ทิศ เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย และภูตผีมาทำลายพิธี ความสนุกสนานเริ่มขึ้นตรงนี้ เมื่อการเชิญทหารเต็มไปด้วยร่างทรงของตัวละคร อาทิ เห้งเจีย บู๊สง เป็นต้น 

          
วันที่สี่ เป็นวันที่คนส่วนใหญ่จะมาไหว้เจ้า วันนี้ศาลเจ้าต่าง ๆ จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน 

          
วันที่เจ็ด จะเริ่มพิธีบูชาดาว เพื่อขอความเป็นสิริมงคล รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการไหว้เจ้า แต่วันนี้สำคัญกว่าวันที่สี่ เรียกว่า "ไหว้เจ้าใหญ่" ในวันนี้จะมีการซื้อเต่า, ปลาไหล, นก ฯลฯ มาไหว้ด้วย 

          
วันที่แปด วันนี้จะมีการลอยกระทง คล้ายการลอยกระทงของคนไทย เพื่อขอบคุณเจ้าแม่คงคาที่ให้น้ำใช้ น้ำดื่ม และให้สิ่งไม่ดีลอยไปตามน้ำ นอกจากนี้ที่ภูเก็ตยังมีการจัดขบวนแห่อย่างมโหฬาร เพื่อนำเกี้ยวไปรับพระจำหลักที่สะพานหิน เป็นการระลึกถึงวันที่ควันธูปจากมณฑลกังไสมาถึงภูเก็ต ในขบวนแห่จะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ของม้าทรง หรือคนทรงเจ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จะเห็นภาพของการใช้ของมีคมต่าง ๆ ทิ่มแทงตามร่างกาย มีทั้งง้าว ลูกตุ้มเหล็กฟาดหน้าฟาดหลัง เอาขวานจามหลัง หรือเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงร่างกาย หรือแทงลิ้น จนกระทั่งเฉือนลิ้นตัวเองออกมา โดยทรงเหล่านั้นอ้างว่าไม่มีความเจ็บปวดใด ๆ ขณะเป็นร่างทรง ม้าทรงจะเดินเต้นไปทั่วเมือง ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อให้เจ้าไปโปรดและมีการจุดประทัดตลอดเส้นทาง ทั้งเกาะปกคลุมด้วยควันธูปและประทัด 

          
วันที่เก้า ช่วงเช้าจะมีพิธีทำทาน หรือเรียกว่า "ซิโกว" เป็นการให้ทานแก่ผีไม่มีญาติ ตอนกลางคืนจะมีแห่มังกร, สิงโต, ขบวนของเด็กที่จัดเพื่อเป็นสีสัน  

          ขณะที่จังหวัดภูเก็ตจะมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ คือ พิธี 
"โก้ยโห้ย" หรือพิธีลุยไฟสะเดาะเคราะห์ ม้าทรง หรือเจ้าจะเดินผ่านกองไฟ ที่มีถ่านร้อนแดงเป็นระยะทางกว่า 2 ฟุต และตามด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจที่มีความมั่นใจว่าตัวเองสะอาดแล้ว ก็สามารถร่วมลุยไฟได้ด้วยเช่นกัน ในตอนกลางคืนจะมีพิธีปีนบันไดมีด สูงประมาณ 12 เมตร และจบลงที่ยามดึกของคืนวันที่ 9 จะมีการแห่พระไปส่งทะเลบริเวณสะพานหิน และนำเสาโกเต้งลง ดับโคมไฟทั้งเก้า เป็นอันเสร็จพิธีกินเจที่ภูเก็ต 

          
วันที่สิบ เป็นวันส่งเจ้ากลับ  อาหารเจนับว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีพิษต่อร่างกาย เพราะได้โปรตีนจากถั่วต่าง ๆ และยังย่อยง่าย เป็นการแบ่งเบาภาระของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ผู้ที่กินเจสามารถเลือกส่วนผสมดังต่อไปนี้มาปรุงอาหารได้ คือ ข้าวกล้อง (ใช้แทนข้าวขาว) โปรตีนเกษตร (แทนเนื้อสัตว์) ผักสด เห็ดหอม ถั่วนานาพันธุ์ เต้าหู้ แป้งหมี่กึง และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันมีเมนูอาหารจำนวนมาก ซึ่งหลายเมนูทำเลียนแบบเนื้อสัตว์ได้เหมือนจริง เช่น ขาหมูเจที่ทำจากแป้ง และถั่ว ฯลฯ 

กินเจ กับ มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร j food2.jpg

          หลายคนอาจสงสัยว่า "กินเจ" ต่างกับ "กินมังสวิรัติ" อย่างไร เพราะอาหารมังสวิรัติก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน แต่มังสวิรัติสามารถกินผักได้ทุกชนิด แต่อาหารเจ ต้องเว้นผักฉุน 5 ประเภท คือ กระเทียม หัวหอม (รวมทั้งหอมแดง หอมขาว หัวหอมใหญ่ ต้นหอม) หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน ไม่ค่อยพบในประเทศไทย) กุยช่าย และใบยาสูบ รวมทั้งของเสพติดทุกชนิด และยังต้องประพฤติศีลร่วมด้วย จึงจะเป็นการถือศีลกินเจที่แท้จริง ขณะที่มังสวิรัติ หมายถึง การไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้น 

หลักธรรมในการกินเจ 

         
การกินเจตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ 

          1.
การดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คือ ไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชีวิตของตน, ไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเลือดของตน และไม่เอาเนื้อของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเนื้อของตน 

          2.
การดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง คือ จะกินสิ่งใดเข้าไปต้องไม่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเท่ากับเป็นการเบียดเบียนตนเอง ดังนั้น จึงมีการห้ามของมึนเมา สารเสพติด ขณะที่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ยืนยันว่า เลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเต็มไปด้วยพิษภัยมากมาย เนื้อสัตว์เหล่านี้จึงจัดเป็นพิษชนิดหนึ่งเช่นกัน การละเว้นจึงส่งผลดีต่อร่างกายอีกด้วย 

วิธีล้างท้องก่อนกินเจ

         
การล้างท้องก่อนกินเจ คือ การกินเจก่อนถึงวันเทศกาลเจจริงประมาณ 1-2 วัน โดยส่วนมากจะนิยมล้างท้องก่อนกินเจจริง ๆ 1 วัน เพื่อชะล้างเนื้อสัตว์ หรืออาหารคาวต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมดสิ้น เมื่อถึงวันถือศีลกินเจ ร่างกายจะได้สะอาด พร้อมถือศีลกินเจตามประเพณี

กินเจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง

          
ข้อห้ามในการกินเจหลัก ๆ มีดังนี้

          1.
งดเว้นเนื้อสัตว์ และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์ 

          2.
งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์ 

          3.
งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด 

          4.
งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึนเมาต่าง ๆ เพราะผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษคอยทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ 

          5.
ไม่ใช้จานชามปะปนกัน และต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยกันเป็นผู้ปรุงขึ้นมา (สำหรับคนที่เคร่ง)

          6.
งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด

          7.
ห้ามดับตะเกียงในสถานที่กินเจทั้ง 9 ดวง เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเก้าฮ้วงฮุดโจ้ว ซึ่งต้องจุดไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะจบพิธีกินเจ และหากตะเกียงดับก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคล รวมทั้งการกินเจก็จะไม่สมบูรณ์ด้วย

กินเจ ผักที่กินไม่ได้มีอะไรบ้าง

          
ทั้งนี้ อยากจะย้ำให้ชัดอีกทีว่า ช่วงกินเจ ผักที่กินไม่ได้จะมีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) กุยช่าย และใบยาสูบ ซึ่งคนกินเจควรต้องใส่ใจกับอาหารเจที่จะกินด้วยนะคะ เพราะบางครั้งด้วยความเคยชินเราอาจเผลอกินอาหารที่มีผักต้องห้ามเหล่านี้ผสมอยู่
          
         
อย่างไรก็ดี การกินเจที่ถูกต้องยังอาจมีคำถามชวนสงสัยหลายอย่าง ว่ากินเจ กินอาหารชนิดนี้ได้ไหม หรือกินเจแล้วทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่ ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขออาสามาคลายข้อสงสัยในช่วงกินเจให้ทุกคนได้กระจ่าง ว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลย

 
 

20 คำถามกินเจ กินได้ไหม ทำแบบนี้ได้ไหม


          
กินเจ กินไข่ได้ไหม
            
ตอบ : กินไม่ได้ค่ะ เนื่องจากหลักในการกินเจจะไม่เบียดเบียนสัตว์ แต่ไข่เป็นผลผลิตจากไก่ซึ่งเป็นสัตว์ ดังนั้น หากกินเจอยู่ก็ต้องงดกินไข่ไปก่อนนะคะ

          
กินเจ ดื่มกาแฟได้ไหม
            
ตอบ : ดื่มได้ค่ะ แต่ต้องเป็นกาแฟดำหรือโอเลี้ยงเท่านั้น ห้ามใส่นมหรือครีมเทียม และหากเป็นไปได้ควรดื่มกาแฟที่ชงเอง เนื่องจากบางร้านอาจใช้เนยในการคั่วเมล็ดกาแฟ เพื่อเพิ่มความหอมมันด้วย

          
กินเจ ดื่มเหล้าได้ไหม
            
ตอบ : ไม่ได้เด็ดขาดค่ะ เพราะเหล้าเป็นของมึนเมา ซึ่งไม่ถูกหลักการถือศีลในช่วงกินเจเลยสักนิด

          
กินเจ กินน้ำผึ้งได้ไหม
            
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ น้ำผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของตัวผึ้ง ดังนั้น เราก็ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์

          
กินเจ ดื่มน้ำอัดลมได้ไหม
            
ตอบ : หลักในการกินเจอาจไม่มีข้อห้ามที่แน่ชัดในเรื่องการดื่มน้ำอัดลม ทว่าตามวิถีสุขภาพที่ดีแล้ว เราควรดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักดีกว่า

          
กินเจ กินวิตามินซีได้ไหม
            
ตอบ : กินได้ แต่ต้องเช็กให้ชัวร์ด้วยว่าเป็นวิตามินซีที่สกัดมาจากพืชล้วน ๆ ไม่มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ส่วนมากจะมาจากเนื้อสัตว์

          
กินเจ กินทุเรียนได้ไหม
            
ตอบ : กินได้ เพราะมีความเชื่อว่า ผัก-ผลไม้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดิน มีประโยชน์ในการบำรุงม้าม แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินทุเรียนมาก เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ

          
กินเจ กินผงชูรสได้ไหม
            
ตอบ : กินได้ เพราะผงชูรสทำมาจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีกว่า เพราะผงชูรสไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะ อ้อ ! คนกินเจอย่าเผลอไปกินผงปรุงรสที่สกัดมาจากกระดูกสัตว์หรือการเคี่ยวเนื้อสัตว์ เช่น ผงปรุงรสหมู รสไก่ หรือซุปก้อนเข้าล่ะ

          
กินเจ ดื่มชาได้ไหม
             
ตอบ : ชาสามารถกินได้ค่ะ เพียงแต่ต้องระวังไม่กินชาที่ใส่นมหรือครีมเทียมทุกชนิด 

          
กินเจ กินผักชีได้ไหม
             
ตอบ : กินไม่ได้ค่ะ ผักชีเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนชนิดหนึ่ง ไม่ควรนำมาปรุงอาหารเจ

          
กินเจ กินยีสต์ได้ไหม
             
ตอบ : กินได้ค่ะ เนื่องจากยีสต์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเห็ดและรา ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด

          
กินเจ กินช็อกโกแลตได้ไหม
             
ตอบ : ช็อกโกแลตส่วนมากมักจะมีส่วนผสมของนม คนกินเจจึงควรงดช็อกโกแลตใน 9-10 วันของเทศกาลกินเจไปก่อนค่ะ

          
กินเจ กินสาหร่ายได้ไหม
             
ตอบ : ได้ค่ะ เพราะสาหร่ายจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืชชั้นต่ำ ไม่ใช่สัตว์

          
กินเจ กินพริกไทยได้ไหม
             
ตอบ : ได้ค่ะ พริกไทยจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ทว่าหากใครตะขิดตะขวงใจในเรื่องกลิ่นฉุนของพริกไทย จะไม่กินพริกไทยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อความสบายใจก็ได้เช่นกัน

          
กินเจ กินโยเกิร์ตได้ไหม
             
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากโยเกิร์ตทำมาจากนม จึงต้องงดไปก่อน

          
กินเจ กินมาม่า (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) ได้ไหม
             
ตอบ : กินได้ แต่ต้องเลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีสัญลักษณ์เจเท่านั้น เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบปกติจะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และผักกลิ่นฉุนอยู่ด้วย

          
กินเจ กินปูอัดได้ไหม
             
ตอบ : ไม่ได้ เพราะแม้ปูอัดจะไม่ได้ทำมาจากเนื้อปู แต่ก็ทำมาจากเนื้อปลานะจ๊ะ

          
กินเจ กินหอยนางรมได้ไหม
             
ตอบ : แม้จะมีเรื่องเล่าในตำนานว่ากินเจสามารถกินหอยนางรมได้ แต่เพื่อความบริสุทธิ์จริง ๆ ก็ไม่ควรกินหอยนางรมในช่วงกินเจ เพราะหอยนางรมก็ถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นกัน

          
กินเจ มีเพศสัมพันธ์ได้ไหม
             
ตอบ : ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างกินเจค่ะ เพราะจริง ๆ แล้วการถือศีลกินเจยังมีข้อห้ามเรื่องการแต่งหน้า ทาปาก การประทินโฉมและการแต่งกาย โดยจะสังเกตได้ว่าคนที่ถือศีลกินเจส่วนใหญ่จะนุ่งขาวห่มขาว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในศีลธรรม คิดดี พูดดี และทำดี และในผู้ที่เคร่งครัดมาก ๆ อาจมีการแยกห้องนอนกันเลยทีเดียว

          
กินเจ สูบบุหรี่ได้ไหม
             
ตอบ : ไม่ได้เด็ดขาดค่ะ ใบยาสูบก็เป็นหนึ่งในของต้องห้ามในช่วงกินเจ ดังนั้น หากตั้งใจจะถือศีลกินเจก็ควรงดบุหรี่และอบายมุขทุกสิ่งไปก่อน

          
อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามในการกินอาหารและการปฏิบัติตัวในช่วงกินเจยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันพอสมควร ทว่าเพื่อความสบายใจและสุขใจในการกินเจอย่างแท้จริง อะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปน่าจะดีเนอะ

         
ทั้งนี้ หลายคนอาจมองว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจก็มีหลายอย่างที่กินไม่ได้ แล้วอย่างนี้การกินเจจะกระทบกับสุขภาพไหม เราเลยมีวิธีกินเจอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพมาบอกต่อ

กินเจอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพ

          
1. ล้างผัก-ผลไม้ให้สะอาด

         
ในช่วงกินเจเราจะมีโอกาสได้กินผัก-ผลไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ควรต้องระวังสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในบรรดาผักและผลไม้ให้มากขึ้นด้วย โดยควรเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน หรือควรต้องมีป้ายรับรองความสะอาด ถูกสุขอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก่อนนำผัก-ผลไม้มากิน ควรล้างด้วยน้ำไหล 2 นาที หรือแช่ด้วยเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร หากมีน้ำส้มสายชูก็สามารถนำมาใช้ล้างผักได้เช่นกัน อัตราส่วนครึ่งถ้วย ต่อน้ำ 4 ลิตร โดยแช่ไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นนำมาล้างน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง

          
2. ลดอาหารเค็มจัดและหวานจัด
    
         
เครื่องปรุงอาหารเจหลัก ๆ จะเป็นซอส ซีอิ๊ว น้ำตาล ซึ่งหากคุณเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดก็อาจเผลอปรุงรสอาหารเจด้วยเครื่องปรุงเหล่านี้มากเกินปกติ ซึ่งก็อาจทำให้เสี่ยงต่อโรคไต และเบาหวานได้ ดังนั้น พยายามอย่ากินเค็มจัดและหวานจัดดีกว่า

          
3. กินแป้งให้น้อย 
    
         
อย่าลืมว่าอาหารเจส่วนใหญ่อุดมไปด้วยแป้งเน้น ๆ เลยนะคะ ดังนั้น หากเป็นไปได้พยายามเน้นกินผัก เต้าหู้ ด้วยการปรุงสุกแบบต้มและนึ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่ไม่อ้วนกันเถอะ

          
4. กินโปรตีนให้มาก
    
         
แม้ช่วงเจเราจะงดกินเนื้อสัตว์ แต่ยังมีโปรตีนจากพวกถั่ว เต้าหู้ ฟองเต้าหู้ และโปรตีนเกษตรเป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง ดังนั้น หากไม่อยากให้ร่างกายขาดสารอาหารประเภทโปรตีน ก็อย่าลืมกินอาหารประเภทนี้เยอะ ๆ นะคะ

 กินเจยังไงไม่ให้อ้วน     กินเจอย่างไร ไม่ให้อ้วน.jpg

          
มีหลายคนสงสัยว่ากินเจแล้วอ้วนไหม ตอบได้เลยค่ะว่าเรามีวิธีกินเจอย่างไรไม่ให้อ้วนมาฝาก โดยทำง่าย ๆ ตามนี้เลย

          1.
เลือกกินข้าวหรือแป้งที่ไม่ขัดขาว อย่างข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี ขนมปังโฮลวีต ลูกเดือย และธัญพืชต่าง ๆ ซึ่งปริมาณน้ำตาลไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลในแป้งขัดขาว

          2.
เลือกผักใบมากกว่าพืชหัว เพราะผักใบมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าพืชหัวมาก ดังนั้น จึงทำให้อ้วนน้อยกว่านั่นเอง

          3.
เน้นอาหารประเภทนึ่ง ต้ม ตุ๋น เพราะไม่มีน้ำมัน และไขมันน้อยกว่าอาหารประเภทผัดและทอด

          4.
กินหวานให้น้อย อย่าทดแทนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ด้วยของหวานเลยนะคะ โดยเฉพาะถ้าไม่อยากอ้วนต้องอดใจกับของหวาน ๆ ให้อยู่

          5. อดอาหาร ล้างพิษหลังกินเจ เพราะจะช่วยให้ร่างกายขับพิษต่าง ๆ ออกมาได้ ทั้งยังช่วยลดไขมันในเลือด ลดน้ำหนัก ลดภาวะร้อนในจากธาตุในร่างกายที่ไม่สมดุลได้อีกด้วย

 
 


ประโยชน์ของการกินเจ 

         
การกินอาหารเจ นอกจากจะเป็นการถือศีลรักษาประเพณี และละเว้นชีวิตแล้ว ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนี้ 

          1. 
ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกได้หมด ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายใน เพราะสารอาหารจากพืชผักและผลไม้จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ 

          2.
เมื่อกินเป็นประจำ โลหิตจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อย ๆ เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายเสื่อมสลายช้าลง ทำให้อายุยืนยาว มีผิวพรรณสดชื่นผ่องใส ร่างกายแข็งแรง รู้สึกมีสุขภาพดี 

          3. 
อวัยวะหลักสำคัญภายใน ได้แก่ หัวใจ ไต ม้าม ตับ ปอด และอวัยวะประกอบ คือ ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี แข็งแรง ทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์ 

          4. 
ร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมี ยาฆ่าแมลง มลภาวะ และก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม ไอเสียจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซึ่งสารอาหารในพืชผัก จะช่วยให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายสามารถทนต่อการทำลายจากรังสีต่าง ๆ ได้ 

          5.
สามารถต้านทานสารพิษได้สูงกว่าคนปกติ ในบรรดาผู้ที่กินเจมักไม่ปรากฏโรครุนแรงหรือเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคไต ฯลฯ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่าย ย่อยอาหารและทางเดินอาหาร เช่น โรคริดสีดวงทวาร มะเร็งในกระเพาะและลำไส้ โรคกระเพาะ อาหารไม่ย่อย โรคเหล่านี้จะไม่พบเลยในกลุ่มผู้ที่กินเจ อาหารพืชผักและผลไม้เป็นประจำ 

          6. 
การกินเจทำให้เกิดความเมตตา เกิดความสงบสุขุม อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่โมโหง่าย ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้บารมีธรรมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

          7. 
หยุดการสร้างบาป เวรกรรม ทำให้ไม่เกิดการอาฆาต พยาบาท จึงปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์และสัตว์ที่คิดมุ่งทำร้ายตามจองเวร 


          การกินเจนอกจากจะช่วยซ่อมแซมร่างกายของตัวเองแล้ว ยังหยุดการเบียดเบียนผู้อื่น เป็นการสร้างกุศล อิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญอีกต่อ ใครที่ไม่เคยกินเจ จะเริ่มในปีนี้ก็ไม่สายเกินไปนะคะ 

 

ข้อมูลดีดี : กระปุก.com

 
นานา น่ารู้

คำกลอน วันพุธ article
คำกลอน วันอังคาร article
คำกลอน วันจันทร์ article
คำกลอน วันอาทิตย์ article
คำกลอน วันเสาร์
คำกลอน วันศุกร์ article
คำกลอน วันพฤหัสบดี article
ไข่ไก่ แทบจะเป็นเมนูหลักเมนูหนึ่งของคนไทยเลยทีเดียว article
คีโม คือธุรกิจเลือดเย็นของโรงพยาบาลแบบเจ้ามือหวย คนเล่นเสีย เจ้ามือรวย article
วิธีใช้ปุ่มบนเครื่องคิดเลข article
มนุษย์ที่หมดบุญ มี 2 อย่างด้วยกัน article
แผลในปาก เกิดจากอะไร กันแน่!! article
10 อาหารช่วยลดกลิ่นตัว กลิ่นตัวหอมธรรมชาติไม่ต้องพึ่งโรลออน article
10 ข้อคิดยุคใหม่ article
5 อาการนิ้วล๊อคเป็นอย่างไร? article
จำกันได้ไหม เด็กน้อย
จำกันได้ไหม แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน
จำกันได้ไหม กาดำ article
ระลึก นึกถึง พระคุณ พ่อ แม่
จำกันได้ไหม ยี่สิบม้วนไม้ม้วน
ทบทวนความจำ พยัญชนะไทย article
ท่อง จำ ติดหู ติดใจ กันได้บ้างไหม article
อาหารเสริม กับ การกินเจ article
วิตามินและอาหารเสริมควรทานเวลาไหนดี? article
อาการแบบใดเรียก ว่า กำลังอยู่ในภาวะช็อค ! article
ปรัชญาแห่ง “ความเรียบง่าย” ของชีวิต article
รวมบทธรรมะ article
ความดันโลหิตสูง article
ระวัง !!!! Favipiravir มีขายเกลื่อนเนท article
ระวัง! ฟ้าทะลายโจรปลอม เช็กให้ดีก่อนซื้อ
ความเข้าใจผิด ท่านพุทธทาสภิกขุ article
เงินกับเวลา article
10 พฤติกรรมทำลายกระดูกและส่วนสูง ถ้าไม่อยาก เตี้ยลง ควรหยุดทำสิ่งเหล่านี้ article
ไม่น่าเชื่อว่าน้ำตาลในกล้วยตากมากกว่าทุเรียนเกือบเท่าตัว ในขณะที่ article
วิตามิน กินอย่างไรให้ถูกวิธี? article
มนุษย์เราเอ๋ย article
อารมณ์ไม่ดี article
เคยสงสัยไหม? ทำไมรางรถไฟต้องถูกรองด้วยก้อนหิน article
...คนดีเดินไปไหน... ใครก็ทัก article
อวัยวะ กลัวอะไร article
สุดท้าย article
วิธีแก้เครียดก่อนเข้านอน article
ประโยชน์ของใบย่านาง ไอเดียการกินการใช้ใบย่านางเพื่อสุขภาพ ข้อควรระวัง article
สิ่งที่คุณต้อง ขอบคุณ article
มีเมียสวยไม่สู้มีเมียใจซื่อ article
#ไม่ขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ # article
การตื่นเช้า article
รู้จัก 5 แซ่จีน ลูกหลานมังกรในไทย เปิดที่มาต้นกำเนิดนามสกุลจีน article
บริจาคเลือดตามวันเกิด article
ยาที่ดีที่สุด article
อยากลดน้ำหนัก article
รักษาไขมันพอกตับ article
หลงลืมตามวัยหรือสมองเสื่อม article
8 ต้นเหตุ พร้อม 7 วิธีแก้ บอกลา ตะคริว แบบถาวร article
กระตุ้น สมอง article
ทำไมเราถึงตด? article
“สาลี่” ผลไม้สรรพคุณดีจากจีน ช่วยบำรุงหัวใจ ฟอกเลือด article
36 วิธีลงทุนให้ตัวเอง article
เคล็ดลับการมีอายุยืนมากกว่า 100 ปี article
กินลูกเกดแทนขนมขบเคี้ยวมีทั้งประโยชน์ และสามารถช่วยรักษาโรค ! article
วิตามิน ดี VS ภูมิคุ้มกัน article
วัยทำงาน เสี่ยง ออฟฟิตซินโดรม VS “หมอนรองกระดูกทับเส้น” article
7 วัคซีนที่ผู้หญิงควรฉีด article
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์. article
"ไม้เรียวของเตี่ย" article
เลี้ยงลูก article
5 วิธีง่ายๆ เพื่อช่วยป้องกันโรคต้อหินและช่วยผ่อนคลายสายตา article
ใครที่เคยรู้สึกว่าคิดช้าลง ขี้หลงขี้ลืม article
โรงประสาทหูเสื่อม article
ภาระโลหิตจางในเด็ก article
ยุดนี้ จากหลวงปู่ดู่ article
บุญ 🙏 🙏 🙏 จาก หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง สาธุ สาธุ สาธุ ❤ ❤ ❤ ❤ article
มันแปลกดี article
หน้าใส ด้วยการกินอาหารเช้าบำรุงผิว article
ปวดท้องข้างซ้ายล่าง article
ป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง article
น้ำผักบุ้งแดง หรือผักบุ้งนาล้างสารฟลอมารีนในร่างกาย article
7 พฤติกรรมที่ต้องเลี่ยง หลังทานอิ่ม article
ปริญญาชีวิต article
เรื่อง กล้วย กล้วย ที่หลายคนยังไม่รู้ article
น้ำซาวข้าวอย่างทิ้งมีประโยชน์มากมาย!!!!! article
อาหารบำรุงสุขภาพลดการเจ็บป่วย article
เราไม่รู้ว่าพ่อแม่รักเรายังไง จนกว่าเราจะได้เป็นพ่อแม่เอง article
บริหารสมอง article
การนอน article
รวมท่ากระชับหุ่นฟิตได้ทุกเพศทุกวัย article
ใช้ชีวิตอย่าประมาท article
30 วัน นั่งสมาธิ article
ธรรมะ สักนิด article
กินผงชูรสมากๆระวังจะส่งผลกระทบต่อดวงตา!! article
กินอย่างไรให้ถ่ายคล่อง article
สายตา article
น้ำกระชาย article
มีรถอย่าขาดต่อพรบ. article
สูตรกระชับรูขุมขน article
ศัตรูของมะเร็ง!! อาหาร 8 อย่างที่มะเร็งไม่ชอบ รู้แล้วชีวิตจะดี๊ดี..แน่นอน article
ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดธรรดา - ไข้หวัดใหญ่ - ไข้เลือดออก article
หลับสนิทตลอดคืน article
ยาธาตุน้ำแดง VS ยาธาตน้ำขาว article
ตุ่มใสบนนิ้ว...สัญญาณเตือนของโรคร้าย! ที่หลายคนไม่ได้สนใจ! article
21 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน article
หลวงปู่ขาว อนาลโย article
ขยะสลิป article
เปิดเงื่อนไข 'คลินิกแก้หนี้ 2563' หนี้บัตรเครดิต เข้าร่วมได้ไหม? article
"ไขมันทรานส์" คืออะไร? ไม่ดียังไง? ทำไมต้องแบน? article
ความสุขของคนเรานั้นต่างกัน ^^ article
คนที่เจริญกรรมฐานตลอด article
สรุปภาษีที่ดิน 1 มค. 2563 article
วิธีเก็บไข่เค็มให้ได้นานๆ article
อย่ารำคาญผู้หญิงบ่น article
16 วิธีการทำบุญ โดยไม่ต้องไปวัด article
แนะนำ สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็น สามารถเอาชีวิตรอด เมื่อประสบเหตุเรือล่ม หรือ พลัดตกน้ำ article
"เขียนดีจัง จึงขออนุญาตส่งต่อ” article
ต้นไม้อะไรเอ่ย ปลูกแล้วผิวสวยขึ้น? article
“สามีภรรยา” มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรม ร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้!! article
รู้ไว้ไม่เสียหาย! คุณมีอาการแบบนี้หรือป่าว 5 สัญญาณมีสารพิษในร่างกายมากเกิน article
วิธีขจัดคราบดำบนเหรียญ…เงาวับ แบบไม่ต้องออกแรงขัดเลย ใครสะสมเหรียญอ่านด่วน article
รู้ก่อนสาย !! แค่ดื่มน้ำผลไม้ 3 อย่างนี้ ก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคไต และโรคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี article
อาหาร 9 ชนิด กินช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด และทะลวงไขมัน article
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!! แค่กินมะเขือพวงเป็นประจำ ก็มีโอกาสหายจาก 4 โรคร้ายนี้..!! article
เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ควรกลืนกินยาสีฟัน article
เปรียบเทียบการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล article
ทานน้ำแก้วเดียวกัน article
สูตรรักษาเส้นเลือดขอด - เส้นเลือดอุดตัน เพียง 2 สิ่งหาง่ายใกล้ตัว article
คัดสิ่งดีๆมาให้แล้ว!!! อาหาร 9 ชนิด กินช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด และทะลวงไขมันได้!! article
สุดทึ่ง !! ประโยชน์ของ น้ำยาบ้วนปาก ที่คุณอาจไม่เคยรู้ .. แถมช่วยรักษาอาการนี้ให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์ ! article
คำแนะนำสำหรับผู้ประกันตนเมื่อเกษียณอายุ ใช้ได้ จริงหรือไม่ article
ประโยชน์ของการแกว่งแขน ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดพุง แต่ช่วยรักษาโรคได้เพียบ!! article
อาการบอกโรค 32 ข้อ ที่ไม่ควรมองข้าม ใครไม่อยากป่วยจนสายเกินแก้ รีบอ่านด่วน!! article
รับมือภาษีสังคม รายจ่ายที่เลี่ยงยาก แต่ลดได้ article
ไม่ต้องง้อหมอ!!! “วิธีกำจัดคราบฟันเหลือง” ด้วยตัวเราเอง อยากฟันขาวต้องดูเลย! article
พูดถึง ข้าวเหนียว ก็นึกจินตนาการเลยว่าต้องร้อนๆนุ่มๆ article
วิธีลวกปลาหมึกให้กรอบ-ไม่เหม็นคาว article
สัญญาณเตือนโรคที่ต้องรู้…ปวดหัวแบบไหนแปลว่าอะไร..เช็กดูเลย คุณปวดหัวแบบไหนอยู่ article
น้ำ article
อย่าทำร้ายแก้วหู ด้วยการใช้ ‘สำลีก้าน’ ทำความสะอาดหูอีกเลย! article
เคยรู้ไหม ? ต้นไม้พวกนี้ไล่ยุงได้ปลูกติดบ้านไว้ ไร้เงาแมลงร้ายกวนใจ ! article
อย่ารอ article
ชีวิต1.0 ก็มีอะไรดีๆที่ 4.0 ไม่มี?? article
ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลฟรี ภายใน 72 ชั่วโมง ย้ำชัดโรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ article
เห็ด 10 ชนิด ช่วยลดน้ำหนัก สลายไขมันได้อย่าง..มีเห็ดอะไรบ้างมาชมกัน article
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล article
ทำอย่างไรไม่ให้ลูกเป็นโรคอ้วน article
5 ความแตกต่าง ระหว่างสิทธิในที่ดิน 3 ประเภท ( โฉนด นส.3ก และ สปก.4-01) article
หัวหอม วางใต้ฝ่าเท้าก่อนนอน ช่วยดีท็อกซ์ ล้างพิษได้ article
ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลฟรี ภายใน 72 ชั่วโมง ย้ำชัดโรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ article
ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ < กรณีผู้ป่วยติดเตียง > article
กำจัดกรดไหลย้อน article
เปลี่ยนคู่บาปให้เป็นคู่บุญ - ดังตฤณ article
เจลาตินที่เด็กๆชอบกิน ว่าทำมาจากอะไร ผู้ใหญ่ควรเอาใจใส่ article
คำกลอนสามีแด่ภรรยา (ขำ ขำ) article
โรค + น้ำหนัก article
สุดยอดอาหาร Detox ปอด ของคนเมือง......ต้านฝุ่นมลพิษ !! article
ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ ราคาเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง Update ใหม่ล่าสุด 2019 ! article
ต่อทะเบียนรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ 2562 ง่าย สะดวกกว่า ไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องที่ขนส่ง article
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ article
ธุรกิจงานศพ article
ตด ไม่ใช่คำไม่สุภาพ article
เคล็ดลับอายุยืน article
เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็มจัด article
เตือนภัย สังคม รอบตัวเรา article
กรรมที่ส่งผลกับรูปร่าง, เค้าโครง ลักษณะของใบหน้า และผิวพรรณ ในมุมมองพระพุทธศาสนา article
12 สูตรทำน้ำยาล้างห้องน้ำเอง กลิ่นไม่ฉุน สะอาดเกลี้ยงทุกซอกมุม article
10 วิธีการง่ายๆ ประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวคุณเอง article
** 6 อาการผิดปกติธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ** article
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร article
บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา (ถ้าใครตอนนี้ทำอะไรติดๆขัดๆ ให้ลองสวดมนต์ก่อนนอน) article
ตื่นเช้าแกว่งแขน 100ครั้ง เตะขา 100 ครั้ง article
จำฉ่าย หรือดอกไม้จีน 金针菜 article
กำจัดปลวกง่ายๆ ด้วยใบขี้เหล็ก article
อันดับเครื่องดื่มแคลอรี่ มาก - น้อย article
วิธีกำจัดแมลงด้วยของในครัว article
อาการปวด บอกอะไร !!!! article
สมุนไพรแก้ไขโรคต่าง article
ภูมิปัญญาการใช้หอยปรุงยา....รักษาโรค article
ป้องกันเส้นหัวใจตีบ article
เรื่องของปัสสาวะ article
สูตรสมุนไพรแก้โรคอัลไซเมอร์ article
ลดความดันโลหิตสูงด้วยน้ำสมุนไพร article
สมุนไพรดี10ขนาน article
สรรพคุณของถั่วเขียว 36 ข้อ article
ขยะ ... ที่อยู่ในใจ article
หาเวลาว่างมาบำรุงผมกันดีกว่าค่ะ กับสูตรผมสวยจากผงกาแฟที่ทำตามกันได้ง่ายๆ แต่ผมสวยมากกกกก article
ธรรมะดีดี article
ทำร้ายลูกอยู่ (หรือเปล่า) article
" น้ำส้มสายชู " เพียงขวดเดียวในครัวของบ้านคุณน่ะ ทำอะไรได้บ้าง article
อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 article
หัวเผือก - หัวมัน article
วิธีเก็บกล้วยไว้กินนาน article
ผลไม้เมืองร้อน สรรพคุณสุดยอด article
วิธีดูอาการเป็นมะเร็ง 14 ชนิด article
นิ้วล็อค ภัยเงียบมนุษย์เมือง article
สูตรลดไขมันในเลือด (Cholesterol) article
อาหาร 10 อย่าง ทานมากอาจถึงตาย article
หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง article
ทานน้ำร้อนให้ถูกต้อง ช่วยได้หลายโรค article
สารพัดวิธีไล่ยุง กำจัดมด ไล่หนู กำจัดแมลงสาบ article
ออมอุ่นใจกับกองทุนประกันสังคม article
ลูกของคุณเติบโตขึ้นมากับอะไร article
เปลือกมะนาว article
วิธีทำน้ำยาปราบเห็บหมัดสุนัขแบบไม่มีสารพิษ article
วิธีทำน้ำมันมะพร้าว article
ครีมหมักผม article
ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา แก้ อัลไซเมอร์ บำรุงสายตา article
การขอที่ไม่ต้องละอาย คือการขอโทษ article
ตัวเรา article
ภัยสุขภาพ สังคมก้มหน้า article
สรรพคุณ ที่มีประโยชน์มากมายของมะนาว article
10 วิธีได้บุญ article
ซื้อติดรถไว้ เพื่อฉุกเฉิน article
แชมพูมะกรูด article
9 วิธีท่องเที่ยวแบบสบายกระเป๋า article
ไข่พระอาทิตย์ สูตรพระราชทานจากพ่อหลวง ร.๙ article
ประโยชน์จากเห็ดหอม article
ภูมิปัญญาไทย...ประโยชน์ของเหล้าขาวกับมะกรูด สมุนไพรแก้ปวด article
BRAIN DAMAGING HABITS ( อุปนิสัยคนเราที่ทำลายการทำงานของสมอง) article
(มาต่อกันครับ) วิธีกำจัด "ตุ๊กแก" ออกจากบ้านแบบสันติ article
ทำไมเราต้องดื่มน้ำก่อนนอน ? article
?#?เตือนภัยแก๊งค์กรีดล้อยางรถยนต์?..!!! article
เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา article
6 เหตุผลดื่มน้ำอุ่นตอนเช้า article
เจ็บส้นเท้า สัญญาณของโรคไต article
“นักเก็ต” article
สู้โรคหมอนรองกระดูก ด้วยท่าบริหาร article
ถนอมตาด้วยท่าโยคะ article
ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด article
ภัยสังคม รอบตัวเรา article
ตัวการทำลายกระดูก article
เคล็ดวิธีคืนเงินให้เจ้าหนี้กรรม article
วิธีคิดบวก ในโลก.. article
การถนอมรักษาสายตา ด้วยตนเองโดยวิธีนวด article
31สุดยอดเคล็ดลับในการทำความสะอาดบ้าน article
ตำรับสมุนไพรทะลวงหลอดเลือดสูตรลับสุดยอด article
ตดบอกนิสัย article
หน่วยบาปบุญ article
เคล็ดลับวิธีกำจัดยุง article
ชะตาประจำปีเกิดชาย - หญิง article
ภัยใกล้ตัว..........รู้ไว้ได้ประโยชน์ article
ดีท็อกซ์ article
เครื่องดื่มล้างขยะในหลอดเลือด article
การใช้นํ้ามันหมู ทำอาหาร article
กำจัดสิวเสี้ยนที่จมูกแบบง่ายๆ article
54 ประโยชน์เริดๆ จากเบกกิ้งโซดา article
4 วิธี บริหารดวงตา article
นิสัย 10 อย่างที่ทำให้สมองพังได้ article
ท่าบริหารสมอง 2 เท่า article
พลังงานหมุนเวียน หนึ่งทางเลือกของประเทศไทย article
อันตรายจากสาหร่ายทอดกรอบ article
ผักกะสัง article
ยาแก้ปวด สรรพคุณ - ผลข้างเคียง article
แผ่เมตตาให้ศัตรู หรือคนที่เราไม่ชอบขี้หน้า article
มีหลากหลายวิธีประหยัดพลังงาน article
ปริมาณแคลอรี่ในอาหารเป็นกิโลแคลอรี่ article
โรคเก๊าท์ article
ถ้าบริหารสำหรับปวดหลัง
ปวดศีรษะข้างเดียว ไขปัญหาสุขภาพแผนจีน article
เรื่องต้องห้ามยามเข้านอน article
ผมดำ จากภายใน... article
ต้นไม้อะไรเอ่ย ปลูกแล้วผิวสวยขึ้น?
บริหารต้นขาและน่องให้เรียวสวยได้จากโต๊ะทำงาน (ตอน 2) article
บริหารต้นขาและน่องให้เรียวสวยได้จากโต๊ะทำงาน (ตอน 1) article
สารพัดสูตร บำรุงผิว จากธรรมชาติ ได้ผล 100% article
สมุนไพรฟื้นฟูตับอ่อน article
ของขวัญพ่อหลวง article
การออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบได้ article
มะกอกน้ำมัน น้ำมันมะกอก article
มีพุง(ใหญ่)เสี่ยงโรคร้ายพุ่ง article
ปอดอุดกั้น โรคมาแรงแฝงควันพิษ article
โรคตึกเป็นพิษ ภัยเงียบคนทำงาน article
โรคในรถ... คุณเป็นกันไหม? article
ชวนคุณผู้ชาย เพิ่มภูมิชีวิตสู้โรค article
100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม article
ตัวการทำลายกระดูกที่ควรหลีกเลี่ยง article
ภัยจากอาหารแห้ง article
แก้เมา ด้วยหน่อไม้ฝรั่ง article
12 ท่ายืดเส้นยืดสายป้องกันโรค ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) article
8 เคล็ด (ไม่ลับ) หลับสบาย article
4 วิธีเดินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ article
6 ประเภท ยากินนานอย่าวางใจ article
แก้ผงตาเข้าด่วนและดี article
กดจุด หยุดปวดคอ??
การใส่รองเท้า..ส่งผลต่อร่างกาย article
10 สิ่งต้องห้ามเข้าไมโครเวฟ article
5 ความสกปรกในบ้านที่มักถูกมองข้ามไป article
ประโยชน์จากสาหร่าย article
แคลอรี่จากอาหาร article
วิธีการประหยัดพลังงานแบบง่าย ๆ article
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด (สุขกายสบายใจ) article
7 เคล็ดลับ หม่ำอาหารบนโต๊ะทำงาน article
6 โรคที่ตามมา หากต้องอยู่ในรถนาน ๆ article
เกมส์ทายนิสัยมาให้เล่นสนุกๆ article
ทายนิสัยจากชื่ออีเมลล์ article
ทำไมคนเราถึงมีเลือดหลายหมู่? article
น้ำ มากเกินไปก็ไม่ดี article
เลิกดื่มน้ำเย็นกันเถอะ article
” เพิ่มความจำ “วัยทำงาน” article
เครื่องดื่มยามเช้าที่ดีต่อสุขภาพ article
สอนหนูมีสมาธิดี article
ผลวิจัย พบผักพื้นบ้านไทย คุณค่าเพียบ มีสารหลายชนิดป้องกันโรคมะเร็ง ชะลอแก่ article
การนวดถนอมสายตา 7 ท่า article
ข้อคิดเตือนใจ...กับพุทธศาสนสุภาษิตน่ารู้ article
เคล็ดลับทำของทอดไม่อมน้ำมัน article
7 ขั้นตอน ตรวจภายในด้วยตัวเอง article
โรคฮิต ชีวิตติดออนไลน์ article
เคล็ดลับทำความสะอาดทอง article
ตรวจสุขภาพเป็นประจำกันเถอะ article
ดูแลลูกด้วยธรรมชาติบำบัด article
11 กิริยาประจำ กับคำเตือนสุขภาพ article
เรามาลองดู 10 เหตุผลดีๆ ที่เราไม่ควรกินเนื้อสัตว์กันดีกว่า article
พลังงานที่ได้รับจากอาหาร article
มากคุณค่าจากอาหารทะเล article
“ทำไงดี จะเป็นสาวแล้ว!!“ article
ล้างพิษได้ในหนึ่งวัน article
คู่มือความปลอดภัย article
อาการคันช่องคลอด โรคของคุณสาวๆ article
10 สรรพคุณของ "วิกส์" ที่คุณอาจไม่รู้ article
ถ้าคุณยังมี "ตา" อยู่....อย่าลังเลที่จะดูแล article
ภัยใต้ เสื้อผ้า ที่สาวๆ อาจเผลอมองข้าม article
เชื่อหรือไม่...ตรวจสุขภาพจากฟันได้ article
บรรเทาอาการปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์ article
ลดพุง วิธีลดพุง กำจัดพุง ด้วยเทคนิคเด็ดเหล่านี้ article
ต้านกระดูกพรุนกันเถอะ article
7 ของว่างสุดอร่อย ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ article
“ฉันติดเชื้อไวรัส HPV ทั้งที่มีแฟนคนเดียวมาทั้งชีวิต” article
ชีวิตและสุขภาพ: 'โภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน' article
ทานมื้อเย็นอย่างไรให้สุขภาพดี article
ทำบุญอายุ ความเชื่อของการมีอายุยืนยาว article
BRAIN DAMAGING HABITS ( อุปนิสัยคนเราที่ทำลายการทำงานของสมอง) article
7 วิธีดูแลสุขภาพดวงตา article
ของมงคลปีนักษัตร article
ลางสังหรณ์บอกเหตุดี-ร้าย ตุ๊กแกร้องกลางวันเป็นลางดีหรือร้าย? article
11 วิธีหลีกเลี่ยงการบ้างาน article
สัญญาณเตือนจากร่างกายคุณ article
ทายนิสัยอาการโกรธจากกรุ๊ปเลือด article
Easy Ways to Get Rid of Cellulite article
รูปภาพลักษณะของกระดูกพรุน article
ทายนิสัยจากกาแฟ article
5 เมนูสบายคลายเครียดคุณสาว ๆ article
5 กิจกรรมงานครัวที่จะทำให้ไม่สบาย article
เลือกซื้อเสื้อชั้นใน แบบไหนถึงจะเหมาะ article
สุดยอดอาหาร เพื่อหน้าท้องแบนราบ
แคลอรี่จากไข่ article
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา article
ข้อคิดดี ๆ จากชายที่จากไป article
ฟอกไต article
มนุษย์เงินเดือน ลดหย่อนภาษีได้บ้าง article
เตือน! กินไข่มดแดงดิบ เสี่ยงติดเชื้อถึงตายได้ article
ตรวจสุขภาพ..ที่บ้าน article
คีโม กับมะเร็ง article
ประโยชน์ และ โทษ ของการบริโภคตับหมู article
เตือนภัยใกล้ตัว ฟันผุ ทำปอดติดเชื้อ เสี่ยงถึงตาย article
วิธีบำรุงผิวด้วยแตงโม article
สำคัญมากสำหรับท่านที่มีญาติหรือลูกหลานที่เป็นผู้หญิง article
6 เทคนิคปรับปรุงสู่ “บ้านประหยัดพลังงาน” article
<< เพื่อความปลอดภัยจากการใช้บัตร ATM. >>>> article
ทำความรู้จัก 'แสงน้ำเงิน' ภัยร้ายใกล้ตัว! คนเสพติดเทคโนโลยี article
ทัน 5 โรคฮิตคนติดโซเซียลมีเดีย article
เตืิอนภัย บัตรประชาชน
ตาหวานฉ่ำ ด้วยท่าบริหารง่ายๆ article
หลากโรคจากความเครียด article
กินเมล็ดฟักทองป้องกันโรคต่อมลุกหมากโต article
เตือนภัย สังคม เติมน้ำมัน ต้องลงมาดูทุกครั้ง article
วิธีซื้อประกันชีวิต article
7 อันตรายจากน้ำตาลทราย article
ผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง article
ดื่มน้ำถูกจังหวะเวลา...เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ article
เคล็ดลับ การประหยัดน้ำมัน ~ เพิ่มความสูง article
ลองมา บริหารกายลดอาการปวดหลัง กันดีกว่า article
วิธีใช้หนี้พ่อแม่ article
ต้นไม้ในบ้านช่วยกรองแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ article
สุดยอดอาหาร ต้านความชรา article
กินอย่างไร เมื่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง article
เตือนภัย สังคม ที่อยู่รอบตัวเรา article
ทำงานบ้านต้านมะเร็ง article
“คิดก่อนใช้ “ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก article
กินอย่างไร เมื่อโคเลสเตอรอลในเลือดสูง article
ข้าวโพดต้มสุก กับ มะเร็ง article
ฝังเข็มรักษาโรค article
วิธีป้องกันน้ำเสียด้วยตัวเอง article
เกร็ดความรู้ article
โรคอ้วน + ไขมันในช่องท้อง อันตรายที่สุด article
15 จุด ลดอาการคลื่นไส้ + เดินอย่างไร ให้ถูก วิธี + เทคนิคการผูกเชือกรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าของแต่ละคน article
ประวัติวันตรุษจีน article
สูตรลัดประหยัดตังค์-พลังงาน article
ดูคู่วาสนา เสริมดวง article
ทักษะทางสังคมสำคัญกับเด็กวัย 3-6 ปี อย่างไร article
4 เหตุผล ควรกินไข่เป็นอาหารเช้า + 6 โรคฮิต + 7 พฤติกรรมทำให้อ้วน และลดความอยากอาหารสไตล์เกาหลี article
เคล็บลับห่างไกลอัมพาต article
กินอย่างไรเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน article
โรคเบอร์ไซติส.... article
อัพเดทโรคฮิต ของสาวออฟฟิศแต่ละวัย article
โยคะเพื่อสุขภาพ เลือกยังไงให้เหมาะกับตัว article
6 ข้อดีดื่มน้ำบรรเทาหวัด + แก้อาการเจ็บคอด้วยวิธีง่ายๆ article
เตือนภัย สังคม ที่อยู่รอบตัวเรา article
ผงนัว...สมุนไพรชูรส แทนผงชูรส article
สมุนไพรช่วยแก้ร้อนใน "ว่านกราบหอย" article
อัตราค่าปรับ พรบ. จราจร พ.ศ.2552 article
ปัสสาวะบอกโรค + นอนผิดท่าระวังโรค... ถามหา + 6 อาการแพ้เครื่องสำอางค์ + ความดันโลหิต article
สูตรให้ชีวิตยาวนาน article
"""เคล็ดลับที่หลายคนไม่รู้ เกี่ยวกับการชาร์จไฟและถนอมแบต "มือถือ/แท๊บเลท" อย่างถูกวิธี article
สุขภาพดีกับรำข้าวพร้อมจมูกข้าว article
ออกกำลังกายพิชิตโรคด้วยหนังยาง article
มหัศจรรย์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ + 5 สีสร้างสวย article
มะเร็งต่อมลูกหมาก...... (Prostate Cancer) article
สะบ้าหลุดซํ้า...... article
โรคเกาต์ article
ภูมิแพ้ เราเอาชนะมันได้ ถ้าเราอยากชนะ.. article
ดื่มน้ำเย็นจัด ทำร่างกายเจ็บป่วยไม่รู้ตัว article
คำพูดแบบไหน...ลูกปลื้ม ? article
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บิดเบี้ยว ทานชาเขียวทุกวัน ดีต่อสุขภาพ article
วิธีเลือกซื้อยางรถยนต์ article
วิธีตรวจหมอนรองกระดูกด้วยตนเอง article
น้ำ - อัด - ลม article
สูตรล้างสารพิษ + สารพิษจากฟอร์มาลีน article
15 เรื่องที่เบกกิ้งโซดาช่วยงานคุณได้ article
7 พฤติกรรมทำให้อ้วน + ออกกำลังกายง่ายๆ ที่ออฟฟิศ article
บริโภคเนื้อสัตว์เสี่ยงมะเร็งลำไส้ article
สมุนไพรฟื้นฟูตับอ่อน “มะตูมแห้ง รากเตยหอม” article
(ไส้กรอกหมู” ใส่สารกันบูดเพียบ ใครชอบทานอ่านก่อนนะ) article
กินเม็ดบัวป้องกันมะเร็งตับ article
ความดันโลหิตสูง
6 พิพิธภัณฑ์ที่พ่อแม่ต้องพาลูกไปเที่ยว article
ผลดี ผลเสีย ดูดจากเต้า Vs ดูดจากขวด (รักลูก) article
แก้นิ้วล็อก และหินปูนที่ข้อกระดูก - Beleive it or not!?! article
อุปนิสัยตามเดือนเกิด article
น้ำผลไม้เสริมความจำ article
ไดเอ็ทให้เหมาะกับวัย article
Reduce + Reuse+ Recycle article
7 ข้อคิดสำหรับพ่อแม่เตรียมรับมือเมื่อลูก ป.1 ได้แท็บเล็ต + พร้อมข้อพึงระวัง article
เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด article
คุณปู่ไต้หวันอยู่แบบพอเพียง บริจาคเงินเพื่อการกุศล article
ประวัตินางนพมาศ สาวสวยในวันลอยกระทง article
เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน article
ทราบหรือไม่ว่า ยาแต่ละชนิดจะเสื่อมคุณภาพเมื่อไหร่
5 โรคร้าย ที่คุณผู้ชายควรระวัง article
20 วิธีลดหุ่นให้เข้าที่ article
มะนาว สุดยอดตัวช่วย ลดน้ำหนัก article
สูงแบบไหน ใช่(ลูก)เลย article
ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ที่คุณควรทราบ article
เคล็ดลับ การสกัดผมขาว ผมหงอก ก่อนวัยอันควร article
โรคกรดไหลย้อน – โรคกระเพาะ ความเหมือนที่แตกต่าง article
หัวจดเท้ารักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ article
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก article
Sanyo Eneloop แบตเตอรี่สีสดใส ใช้งานได้นานกว่าเดิม article
แค่นั่งเฉย ๆ ก็ตายได้ article
นิ้วล็อก เข่าเสื่อม อาการของคนขยัน article
ร่วมมือช่วยกันทุกคน คู่มือประหยัดพลังงานและ วิธีลดโลกร้อน ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน article
หยุดพฤติกรรมทำร้ายกระดูก article
ผู้หญิงอย่ากินปีกไก่ ระวัง article
ทายใจ ลักษณะนิสัยการใช้เงิน article
ตารางประโยชน์ของน้าผึ้งในการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคต่างๆ article
คำสอนของพ่อ สู่ลูก article
เทคนิค 5 เคล็ดลับ ขจัดเครียด article
การเริ่มต้น 4 กิจกรรม เพื่อ 32 ผลลัพธ์สุขภาพ article
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน article
ลักษณะบ้านบอกความเป็นคุณ article
อาหาร โภชนาการ กับมะเร็ง กับหนทางเลี่ยงมะเร็ง article
ปรุงรส ปรุงสุขภาพ article
สาวๆ จ๋า รู้กันหรือเปล่าว่า... นม กับ น้ำ ทำให้เป็นมะเร็งได้ article
กรมควบคุมโรคยอมรับ"เชื้อมือ เท้า ปาก"ตัวใหม่"อีวี 71" แรงขึ้น article
กำจัดจุดบอดความงามทั่วเรือนร่าง article
คุณค่าหลังธนบัตร article
"ปลายประสาทอักเสบ ... โรคฮิตของคนทำงาน" article
โยเกิร์ตสอดไส้แอนติบอดี สู้แบคทีเรียร้าย article
วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา article
เคล็ดลับสอนลูกใช้เงิน
เคล็ดลับเวิร์กกิ้งวูแมนรับมือกับความอ่อนล้า article
เรียนรู้วิธีแบกเป้ ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย article
สร้างเกราะป้องกันโรค
สีของมือบอกนิสัย article
จริงหรือ "คนถนัดซ้าย ตายเร็ว"?? article
การละเล่นของเด็กไทย..คุณเคยเล่นกันไหม?? article
น้ำยาล้างผักสูตรทำเองง่ายๆ article
8 ท่า ใน 3 นาที แก้เมื่อยระหว่างทำงาน article
โทษของน้ำอัดลม article
ผักบุ้ง บำรุงสายตา ถอนพิษ article
อ้วนลงพุง ภัยเงียบที่อันตราย! article
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัน
รักของพ่อแม่ ทั้งรักแท้ และ รักยั่งยืน article
คนเจ้าชู้ระวัง! article
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ article
อันตรายหลอดดูดน้ำ article
ปรับสมดุลให้สุขภาพ
ตู้เอทีเอ็มสกปรกเกือบเท่าห้องน้ำ
พี่เลี้ยง...อันตราย article
พิษของไขมัน .. ไม่รู้ไม่ได้แล้ว !
ผลวิจัยชี้ โทรศัพท์มือถือ สกปรกกว่าส้วม!!
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
คำสอนของพ่อ สู่ลูก article
ปวดหัวจี๊ด ๆ... เป็นไมเกรนหรือเปล่า article
SMART CHOICES & SMART PANTS article
เลิกนมมื้อดึก ให้เบบี๋ article
เลี่ยงดื่มน้ำมาก ขณะออกกำลัง article
9 โรคร้ายออฟฟิศเกิร์ลพึงระวัง article
หมอเตือนผู้สูงอายุ,ป่วยเรื้อรังต้องรู้จักกินให้ถูกวิธี article
ความหมายของ เจ article
ใช้ Twitter-Facebook ให้มีสุขภาพดี + นั่งแชททั้งวัน ภูมิคุ้มกันตก article
5 กิจกรรม สอนทักษะชีวิตลูก
การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ตามสถานที่ประกอบการค้า หรือที่พักอาศัย article
ขจัดโรคฟุ่มเฟือยในตัวคุณ article
สับปะรดสร้างกระดูก article
ระวังป่วยเพราะสารพิษในบ้าน article
ทานเนื้อสัตว์มากตายก่อนกำหนด article
น้ำร้อนลวกช้อนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค + ระวังการเลือกทาน article
เบต้าแคโรทีน เพื่อหัวใจและสุขภาพที่แข็งแรงของคนที่คุณรัก article
ความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ article
รีไซเคิลกล่องนม article
การทำบุญแบบง่าย ๆ article
ทำอย่างไรดี เมื่อหนูฉี่รดที่นอน article
ความรู้เรื่องต้นสาละ article
หญิงอดนอน ส่งผลอารมณ์บูด +ทดแทนพลังงานอดนอน article
ภัยจากการใช้ small talk / เตือน : ดูทีวี - เล่นคอม มากก่อโรค article
คาถาป้องกันลูกซึมเศร้า article
ระวัง!!! มิจฉาชีพรูปแบบใหม่
ใส่ใจสุขภาพ article
คนไทยตุ้ยนุ้ย ควบคุมความอยากทานขนมหวาน article
ลูกบอล ! อันตราย article
แปลกแต่จริง 12 ซี่ความรู้ เรื่องฟัน ๆ article
กินอาหารเพิ่มคอลลาเจน ชลอความเหี่ยว article
เจาะลึก! พิธีเปิด World Cup 2010 article
กระดาษเปล่ากับลายเซ็นต์ article
ทานผัก แก้เมา article
ออกกำลังกายหน้าคอม ฯ article
เซลล์ลูไลท์ (ผิวเปลือกส้ม) article
ชีวิตพลาสติก article
แบตเตอรี่
เซฟค่าใช้จ่ายออฟฟิศด้วยเทคนิคกรีน ๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com