ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article

 วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นวัตกร แพทย์และหน่วยงานทุกภาคส่วน ต่างระดมกำลังคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด โดย จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรกที่มีการระบาดระลอกใหม่เนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทย จำนวน 25,599 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมในสมุทรสาคร 16,167 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 64)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร และ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรได้ออกแบบ-ผลิตนวัตกรรมและส่งมอบ 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการกำจัดเชื้อไวรัสโควิดและเชื้อโรคตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์ ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ช่วยสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้สมุทรสาครกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม คุณวิทยา พิพิธเดชา บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง หนึ่งในผู้อุทิศพื้นที่ของโรงงานกว่า 16 ไร่ จากทั้งหมด 27 ไร่ ให้ใช้เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 9 เพื่อการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยและพักฟื้นจำนวน 400 เตียง

 
รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เป็นผลงานการออกแบบและพัฒนาของทีมงานวิจัย 10 คน ซึ่งมุ่งที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมในวันที่ยากลำบากของการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ แนวคิดของตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC นี้ ใช้หลักการฉายแสงความยาวคลื่นต่ำ (UVC 220-280 นาโนเมตร) ส่งผลให้โครงสร้างทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสและเชื้อต่างๆถูกทำลาย ซึ่งตู้อบนี้ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานในโรงพยาบาล, โรงงาน หรือแหล่งบริการต่างๆ โดยมีการใช้งานที่ยืดหยุ่น และต้องการประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อชนิดต่างๆ เหมาะสมกับการอบฆ่าเชื้อ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดสวมป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรืออุปกรณ์ใช้งานทั่วไป ถัง ตระกร้า เครื่องใช้ครัวเรือน ถุง เป็นต้น

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC มีขนาดความสูง 150 ซม. ส่วนประกอบหลัก มี 2 ระบบ คือ ระบบโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบาและพลาสติกอะคริลิคเพื่อป้องกันแสงออกสู่ภายนอก และระบบหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC โดยติดตั้งหลอด UVC 36 วัตต์ จำนวน 4 หลอด และชุดวงจรสวิตช์ หากฆ่าเชื้ออุปกรณ์และชุด PPE ใช้เวลา 30-60 วินาทีเท่านั้น โดยจัดวางไม่ให้เกิดการบังแสงรังสี เพื่อให้รังสีฉายลงบนชุดและอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง
 
จุดเด่น ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC นี้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน UVC ด้วยระบบหุ่นยนต์ โดย ศูนย์ FlexLab คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับรองการฆ่าเชื้อขั้นต่ำที่ Log Reduction 3 (99.999%) มีน้ำหนักเบา ขนย้ายง่ายและใช้งานง่าย วิธีการใช้งาน 1. เปิดประตูตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC 2. นำสิ่งของ หรือชุดที่ต้องการฆ่าเชื้อใส่เข้าไปในตู้ 3. ปิดประตูตู้อบ 4. เปิดสวิตซ์ให้หลอดทำงาน 5. ตู้จะทำการฆ่าเชื้อประมาณ 30 - 60 วินาที (หากเปิดตู้ระหว่างหลอดทำงาน รังสี UVC จะดับในทันที) 6. เปิดประตูตู้อบ และนำของออก

ทั้งนี้มีข้อแนะนำ 1. ในการอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จำเป็นต้องให้รังสีตกกระทบกับพื้นผิวของวัสดุ หรือสิ่งของโดยตรง เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ หากไม่ตกกระทบโดยตรงให้ทำการจัดเปลี่ยนทิศทางวาง และอบฆ่าเชื้ออีกครั้ง 2. รังสี UVC นั้นมีความอันตรายต่อดวงตา และผิวหนังของมนุษย์ จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสี 3. ในการอบฆ่าเชื้อด้วย UVC บางครั้งอาจจะมีกลิ่นอันเนื่องมาจากการระเหยของสารประกอบของวัตถุ หรืออากาศเมื่อสัมผัสกับรังสี

 
ส่วนในด้านการบำรุงรักษา สามารถทำความสะอาดหลอด UVC ด้วยผ้าแห้งสะอาด และให้มั่นใจว่าไม่มีคราบ หรือสิ่งสกปรกติดกับหลอด หมั่นตรวจสอบสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทางไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าระบบอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมในการใช้งาน

นับเป็นพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทย เพื่อช่วยเหลือคนไทยและเพื่อนมนุษย์ ฝ่าวิกฤติโควิดและปลอดภัยไปด้วยกัน
 ข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ article
ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com