ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สสส.ตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาห   กรรมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ PMAT 6 องค์กรภาคธุรกิจ-บริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 400 บริษัทหลอมรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว พร้อมใจจ้างงานคนพิการ 7,000 อัตราทั่วประเทศ ขับเคลื่อนให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการตาม กม.ได้ไม่ครบจำนวน 100:1 ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนแทน ปรับเปลี่ยนหนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคม หรือให้ทุนประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำใกล้บ้าน พึ่งพาตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี คนพิการทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ตาม กม.ครบถ้วน มีรายได้สม่ำเสมอ เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพ ด้วยศักยภาพคนพิการในฐานะพลเมืองเข้มแข็ง Active Citizen เป็นกำลังสำคัญของชุมชน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่องค์กรภาคีร่วมขับเลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 6 องค์กร หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันโค้ชไทย และบริษัทต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนจ้างงานคนพิการอีก 180 บริษัท

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธี สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการและประชาชนกลุ่มเฉพาะมีสุขภาวะที่ดี กล่าวว่า กิจกรรมที่เราทำร่วมกันมาหลายปีให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองก้าวต่อไปข้างหน้า สสส.เป็นองค์กรรัฐที่ก่อตั้งมาแล้ว 18 ปีใช้ภาษีบาป เหล้า บุหรี่เพิ่มขึ้น 2% เพื่อสร้างมิติต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มประชากรไทยในหลายกลุ่ม การให้ความรู้เพื่อรักษาสิทธิคนพิการ เพื่อนช่วยเพื่อน รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมอาชีพอิสระ ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานในหน่วยงานได้ อาชีพทำการเกษตร ทำปาล์ม ปศุสัตว์

นายจ้างหลายท่านเป็นผู้นำขับเคลื่อนการจ้างงาน 7,000 อัตรา 2 หมื่นโอกาสในการสร้างงาน มีเงินเข้ากองทุนเพื่อขยายงานให้กับผู้พิการ นับเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจริง ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อมีการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมองเห็นก้าวต่อไป เราต้องการความร่วมมืออย่างกว้างขวางเพื่อแผ่ขยายให้ยั่งยืนกว่าเดิม เราต้องการความร่วมมือเพื่อช่วยกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในหลายช่องทาง การมอบเกียรติบัตรเป็นการให้รางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณในการมีส่วนร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อน ทำให้สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกันเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้

กลไกการทำงานที่ผ่านมาของ สสส.ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พัฒนารูปแบบการจ้างงานคนพิการในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์โดยใช้ ม.33 และ ม.35 ช่วยให้คนพิการสามารถทำงานใกล้บ้าน และเป็นวิธีที่ทำให้เงินก้อนเดิมที่บริษัทเคยนำส่งเข้ากองทุน เพราะจ้างคนพิการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ สามารถส่งตรงไปยังคนพิการโดยตรง 100% เปลี่ยนไปสร่างโอกาสให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง ความคาดหวังสำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน คือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ขยายประโยชน์ไปยังคนพิการทั่วทุกพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างจุดเปลี่ยนของสังคมไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า เบทาโกร พรีเมียร์ เซ็นทรัล ช่วยเหลือคนพิการก่อนที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจะเริ่มต้น การขับเคลื่อนในช่วงเริ่มต้นเมื่อปลายปี 2557 ให้สถานประกอบการ 20 แห่งเข้าร่วมสนับสนุนให้คนพิการ 229 คน ได้รับการจ้างงานเชิงสังคมและเริ่มทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนเป็นครั้งแรกในปี 2558 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถานประกอบการ กว่า 500 แห่งได้ให้การสนับสนุนโอกาสงานและอาชีพแก่คนพิการกว่า 7,000 คนในปี 2562 นี้ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนงานและอาชีพแก่คนพิการกว่า 20,000 โอกาส คิดเป็นรายได้และทุนสนับสนุนอาชีพส่งตรงถึงมือคนพิการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีภาคีร่วมขับเคลื่อนภารกิจจากทุกภาคส่วนและภาคีพื้นที่กว่า 2,000 หน่วยร่วมดำเนินการ
สิ่งที่มูลนิธิได้พบจากการทำงาน มองเห็นศักยภาพของคนพิการ เรื่องคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือภาครัฐเองก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยลำพัง โอกาสของคนพิการคือเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น พิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมต่อองค์กรที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ และสถานประกอบการที่ได้ร่วมกันจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและให้ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ติดตั้ง "ตู้ชื่นใจ" เพื่อเป็นฐานในการสร้างทุนสนับสนุนให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปใน               อนาคต
อณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณภาคีจากทุกภาคส่วนที่ได้ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนงานด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ภารกิจนี้เป็นภารกิจโดยตรงที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความสำคัญ ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จ้างคนพิการเข้าทำงานให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำ เพื่อให้พวกเขามีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน และร่วมสนับสนุนให้กิดการจ้างงานคนพิการอย่างถูกต้อง และมีเป้าหมายเพื่อคนพิการอย่างแท้จริง

"การจ้างงานผู้พิการเป็นสิทธิหนึ่งในอีกหลายสิทธิ เป็นแต้มต่อคนพิการในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี SDG พัฒนาที่ยั่งยืนบนเวทีโลกด้วย 17 นโยบาย แต่เดิมการทำงานเป็นไซโล ใครถนัดเรื่องใดก็ทำหน้าที่แต่วันนี้จะต้องทลายไซโล ทุกภาคส่วนทำงานแนวราบ คนพิการจำนวนมากมายที่เข้าไม่ถึงการจ้างงาน จ้างคนพิการได้ 5-6 หมื่นคน แต่ยังมีคนพิการอีก 4 แสนคนยังรอการจ้างงาน ต้องใช้ช่องทางอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ อีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ทางสังคม SE Social Enterprise กม.ใหม่ช่วยคนพิการ จับมือเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนพิการไม่มีแต้มต่อเหมือนกับคนอื่น มีความขัดข้องในการดำเนินชีวิต คนพิการ 7 ประเภทมีความสามารถแตกต่างกัน ถ้าโลกนี้ไม่มีออทิสติกก็จะไม่มีนวัตกรรม คนพิการมีพลังในตัวเอง มีพรสวรรค์ที่จะทดแทนสิ่งที่เขาขาดไป สถานประกอบการทำงานกับคนพิการได้เพื่อเสริมหนุนให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" อณิรา ธินนท์ กล่าวทิ้งท้าย

เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืน
ในการเสวนา "สู่การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืน" ภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ทุ่มเทกายใจร่วมทำงานขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมได้แลกเปลี่ยนการทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า  "เราเชื่อในเรื่องคุณค่าของคนพิการว่ามีความสามารถ หากมีงานทำจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีสุขภาวะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสังคม เศรษฐกิจ แต่ต้องครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาวะที่ดี โดยหลีกเลี่ยงเหล้า บุหรี่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวเอง ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองด้วย"

วรวัฒน์ ศรียุกต์ ผอ.ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนกลุ่มมิตรผล กล่าวว่า เริ่มต้นสนับสนุนจ้างคนพิการทำงานในบริษัทกว่า 10 คน เพื่อทำงานด้าน HR ความยั่งยืนในการจ้างงานคนพิการไม่ใช่เรื่องการจ่ายเงิน แต่อยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าคนที่เราว่าจ้างให้ทำงาน การคัดสรรเลือกงานให้เขาลงมือทำ เราจ้างงานคนพิการเกินกว่าจำนวนที่ กม.ได้กำหนดไว้ คนพิการทำงานได้ดีมาก มีการย้ายแผนกให้มาทำงานฝ่ายรับโทรศัพท์ มิตรผลผลิตน้ำตาลก็ต้องทำงานร่วมกับชุมชน มีปัญหาอย่างที่เรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยกับชุมชน การที่มีคนพิการเข้ามาทำงานยิ้มแย้มแจ่มใส ปัญหาจากหนักกลายเป็นเบา และเป็นเบาที่ไม่ถูกด่า การเดินหน้าทำงานเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง บริษัทเอกชนเห็นคุณค่าคนพิการ มีการขยายงาน Network การทำงานด้านสังคมเป็นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วย คนที่มีกำลังมากกว่าต้องร่วมมือกันมาช่วยเหลือคนในสังคมที่อ่อนกำลังกว่า

กิตติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดตาก กล่าวว่า การจ้างงานคนพิการได้ประโยชน์จริงๆ ทำให้ชีวิตคนพิการเปลี่ยน "ผมดูแลคนพิการปลูกป่าจาก 30 ไร่เป็น 60 ไร่ มาวันนี้เป็น 300 ไร่ คนพิการปลูกป่าทำได้ดีกว่าภาครัฐปลูกป่า เพราะภาครัฐปลูกป่าเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่คนพิการทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 โมงเย็นอยู่บนเขา ตากแดดทำงาน ได้ออกกำลังกายไปในตัว ร่างกายบึกบึน ป่าพลิกฟื้นได้จริงๆ เพราะคนพิการ ปีแรกทำงานกับบริษัท แม็คโคร ตอนนี้ปล่อยมือได้แล้ว คนพิการเปลี่ยนชีวิตกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ ป่าเปลี่ยนสมบูรณ์ขึ้น"

ประยูร เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่เห็นว่าการช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญ จากสิ่งที่มีอยู่ของบริษัทถูกต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ตู้ชื่นใจ ทุกการซื้อช่วยสร้างชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ที่ชื่นใจทั้งคนซื้อและยังได้ช่วยเหลือคนพิการ 5% จากรายได้ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจอย่างยั่งยืน

เอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการเทใจดอทคอม กล่าวว่า เทใจดอทคอมเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีๆ ร่วมกัน ด้วยการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกขึ้นมา เพื่อเสนอให้สังคมเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการดีๆ โดยนำเงินทุนจากผู้สนับสนุนไปทำโครงการให้เกิดขึ้น และเห็นผลสำเร็จร่วมกัน ในเว็บไซต์ก็เปิดโอกาสให้ติดตามความคืบหน้า พูดคุยกับเจ้าของโครงการมีส่วนร่วมกันจนจบโครงการ วันนี้เทใจร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมีเป้าหมายเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท ช่วยสร้างโอกาสงานคนพิการ 3 พันคน สามารถสนับสนุนได้ที่เทใจดอทคอม.

ปลูกเมลอนกับ'ใจดีฟาร์ม'
นาวาอากาศเอก สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ  กล่าวว่าต้องการสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคด้วยการสร้างรูปธรรมในการดำเนินงาน มุ่งสร้างผลกระทบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นไปในแนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมศักยภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่าง

มีความสุข ทำอย่างไรให้คนพิการมีอาชีพเกิดรายได้กับตนเอง ครอบครัวที่ต่อเนื่องและมีความมั่นคงในชีวิต จึงรวบรวมบุคคล
กลุ่ม ภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาเป็นคณะทำงาน ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนพิการและครอบครัวในพื้นที่นำร่องให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วย

การจัดตั้งเป็นเครือข่ายใจดีฟาร์ม เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่คนพิการสามารถทำงานได้ พัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นแบบการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ร่วมกันระหว่างคนพิการและกลุ่มภาคธุรกิจ นำไปสู่การสร้างธุรกิจขนาดเล็กเพื่อทุกคนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจ ด้วย กม.การจ้างงานคนพิการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน

การจัดทำการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการปลูกเมลอนสายพันธุ์ซูบาริคิงจากประเทศฝีมือญี่ปุ่นในระบบฟาร์มปิด ปลอดสารพิษ ผลผลิตมีน้อยทำให้ได้ราคาสูง โครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท สร้างแบรนด์ผลผลิตภายใต้โครงการ "ใจดีฟาร์ม" ขยายเครือข่ายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ใจดีฟาร์ม (ไพรนกยูง) หันคา และอีก 2 ฟาร์มที่กองบิน 4 อ.ตาคลี นครสวรรค์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภายใต้คำปรึกษาของ

ทีมเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มคนพิการในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำงานและใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและเป็นเจ้าของร่วมกัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการเพาะเห็ด และนำเห็ดมาแปรรูป โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกที่ทันสมัย ระบบโรงเรือนใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน.

บรรยายใต้ภาพ
ภาพหมู่ในงาน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. เป็นประธานในงานยกย่อง 400 บริษัทชั้นนำ จ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า
อภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. พูดนำทีม First in the World Inspiring the World
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. เป็นประธานในพิธีสสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการและประชาชนกลุ่มเฉพาะมีสุขภาวะที่ดี

การแสดงบนเวที
เสวนา "สู่การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืน"
นาวาอากาศเอกสถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ตู้ชื่นใจเพื่อคนพิการ
การออกร้านภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน
คนไข้ที่รับการรักษาทางจิตเวชผลิตงานฝีมือข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ article
ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com