ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า article

 จ้างงานลดเหลื่อมล้ำ สูงวัยก็ทำได้ไม่ไร้ค่า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) มุ่งเน้นการ “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”

ต้องการให้ “คนไทย” ทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างถ้วนทั่ว...สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ “ตลาดแรงงาน”

สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ให้มีงานทำ มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้งานทำ มีรายได้ในการประกอบอาชีพ

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และยุวแรงงาน ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 บอกว่า ยุวแรงงานเป็นนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

หรือ...ช่วงว่างจากการเรียน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามโครงการ พร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มียุวแรงงานที่ทำงานกับสถานประกอบการ 8 ร้านค้า จำนวน 41 คน ได้แก่ 1.Swensen’s จำนวน 5 คน 2.ฮาจิบัง ราเมน จำนวน 5 คน 3.Mister Donut จำนวน 3 คน

4.KFC จำนวน 8 คน 5.ร้านตำมั่ว จำนวน 5 คน 6.แมคโดนัลด์ จำนวน 4 คน 7.ภัตตาคารจีนฮองมิน จำนวน 2 คน และ 8.ร้านโออิชิ จำนวน 9 คน เป็นนักเรียนทั้งเพศชายและหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อายุระหว่าง 16-17 ปี

รายละเอียดงานจะทำงาน ณ จุดเรียงสินค้า จุดบริการ ซึ่งการจ้างงานจะมี 2 ช่วง ได้แก่ หนึ่ง...ช่วงเปิดภาคเรียน ระยะเวลาทำงาน 4 ชั่วโมง

สอง...ช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) โดยสิ่งที่ยุวแรงงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ การเพิ่มพูนทักษะอาชีพที่สอดคล้อง...ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ มีพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่วัยแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศได้

นอกจากนี้ ยังได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของเงิน สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มแรงงาน “ผู้สูงอายุ” ที่ทำงาน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ที่บิ๊กซีฯ 1 คน อายุ 65 ปี มีประสบการณ์ด้านการแนะนำสินค้า และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ...ภาษาจีน

พลตำรวจเอกอดุลย์ บอกว่า การรับเข้าทำงานหรือการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น จะรับเข้าทำงานเป็นพนักงานรายเดือน ไม่ต้องทดลองงาน พิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานประกอบการจ้างงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,500 บาท

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการทำงานของ “ผู้สูงอายุ” ในประเทศไทยปี 2560 ในจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งหมด พบว่า มีผู้สูงอายุทำงาน 4.06 ล้านคน หรือร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แยกเป็นชาย 2.36 ล้านคน...เป็นหญิง 1.70 ล้านคน

แยกตามภาค...ตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูงอายุทำงานมากที่สุดอยู่ที่ 1.45 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา...ภาคเหนือ 9.2 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 22.6 อันดับสาม...ภาคกลางอยู่ที่ 9.08 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 22.3 อันดับสี่...ภาคใต้ 5.31 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 13.1

และอันดับสุดท้าย...กรุงเทพมหานคร 2.5 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 6.2

หากมองในมุม “อาชีพของผู้สูงอายุ” จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือ แรงงานในระบบ 4.77 แสนคน และ...แรงงานนอกระบบ 3.59 ล้านคน

9 อันดับอาชีพผู้สูงอายุ หนึ่ง...ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรฯ สัดส่วน 56.5% สอง...พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า 19.6% สาม...ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 8.6% สี่...ผู้ประกอบวิชาชีพงานพื้นฐาน 7.2% ห้า...ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 3.1% หก...ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโสฯ 2.8%

เจ็ด...ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1.2% แปด...เจ้าหน้าที่เทคนิคฯ 0.7% และ อันดับสุดท้าย...เสมียน 0.3%

สำหรับอัตรา “ค่าจ้าง” เท่าที่มีการเก็บข้อมูลสรุปตัวเลขเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 11,600 บาท โดยแยกเป็นสาขาอาชีพในแต่ละภาคได้เช่น...ภาคการผลิต อยู่ที่ 10,860 บาทต่อเดือน...ภาคเกษตรกรรม อยู่ที่ 4,874 บาทต่อเดือน...ภาคการค้าและบริการ อยู่ที่ 15,838 บาทต่อเดือน

ในแง่สภาพการทำงาน พบว่า สัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 61.6 คือผู้สูงอายุที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง รองลงมา...ช่วยธุรกิจครัวเรือน ร้อยละ 20 อันดับสาม...ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 12.2 อันดับสี่...นายจ้าง ร้อยละ 3.8 อันดับห้า...ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 2.2 และอันดับที่หก...การรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.2 ปัจจัยการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง, พลัดตกหกล้ม, การชน/กระแทก, ถูกไฟ/น้ำร้อนลวก, ได้รับสารเคมีที่เป็นอันตราย และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ

ข้อมูลรายละเอียดการทำงานของผู้สูงอายุเป็นเช่นนี้ ประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงมีว่า...หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมการทำงานของ “ผู้สูงอายุ” ให้รองรับกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนรอบด้าน

และอีกกลุ่มแรงงานที่ห้ามลืมเยี่ยม...ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ “คนพิการ” ซึ่งจะทำงานอยู่ในจุดเรียงสินค้า 5 คน แยกเป็นกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน 2 คน...ทางการเคลื่อนไหว 2 คน...ทางสายตา (สายตาเลือนราง) 1 คน

พลตำรวจเอกอดุลย์บอกว่า การจ้างงานก็เป็นแบบพนักงานรายเดือน ไม่ต้องทดลองงานเหมือนกัน โดยมีระยะเวลาทำงาน วันละ 8 ชั่วโมง มีเวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง

ประเด็นสำคัญต้องยอมรับความจริงที่ว่า...“คนพิการ” ยังได้รับโอกาสในการ “จ้างงาน” น้อย ด้วยความเชื่อที่ว่า “ผู้พิการ” ไม่มีความสามารถ หรือมีความสามารถที่จำกัดและเป็นภาระ

แน่นอนว่าการขับเคลื่อนให้ผู้พิการเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของสังคมจะต้องทำให้ความเชื่อของคนในสังคมเปลี่ยนก่อน...ให้มีทัศนคติต่อผู้พิการในทางสร้างสรรค์ มีศักยภาพเช่นเดียวกับคนทั่วไป

การส่งเสริม “ผู้พิการ” ให้มี “งานทำ” เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างมาก เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ทั้งหมดเหล่านี้ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็น...นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปหากสนใจที่จะหางานทำ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

หรือโทร.ไปได้ที่ “สายด่วนกระทรวงแรงงาน” 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อนาคต “ไทยแลนด์ 4.0”...ฝากไว้กับปัจจุบัน แรงงานไทยยุค 4.0 ลดเหลื่อมล้ำ...ต้องสร้างฐานที่เข้มแข็งให้ครบทุกมิติ.ข่าวสารแรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต article
ตรวจสุขภาพ ฟรี ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน article
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ article
สปส. ปรับโอนเงินบำนาญชราภาพแบบ เดือนตรงเดือน เริ่มมิ.ย.นี้ article
กระทรวงแรงงาน จัดอบรมพัฒนา-ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด หวังยกระดับการขายอาหารยุคใหม่ผ่านตลาดดิจิทัล article
ศาลแรงงาน ครั้งที่ 5 article
กรมการจัดหางาน เผยแรงงานต่างด้าวทำงานทำความสะอาดได้ article
ก.แรงงาน เร่งปั้นแรงงานคุณภาพป้อนการท่องเที่ยว 7,000 อัตรา... article
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อยเหยื่อกราดยิง article
รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ article
DSD คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 65 เข้าช่วยเหลือโรงงานไอศกรีมน้ำท่วมต้านไม่ไหวน้ำทะลัก สูญ 5 ล้าน article
ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ article
เช็กสิทธิ "บำเหน็จ-บำนาญ"ประกันสังคม วิธีคำนวณ และได้เท่าไร article
ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เริ่มตั้งแต่เดือนพค. 65 - กค. 65 article
หมอธีระ เผยผลกระทบ Long COVID หวั่นไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบ article
“สุชาติ” MOU ประวัติศาสตร์ พร้อมส่งแรงงานฝีมือโกยเงินกลับประเทศ article
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข article
โควิด 🦠 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ article
เตรียมเฮ! แรงงานต่างด้าวจ้างงานครบ 4 ปี ในปี65 ทำงานต่อได้ไม่ต้องกลับประเทศ article
ปล่อยผีแรงงานเถื่อน หวั่นทะลักลอบเข้าประเทศ สุชาติให้ขึ้นทะเบียน 30 วัน article
กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ article
แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง article
บอร์ดพัฒนาแรงงานฯ เร่งวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ article
นฤมล ส่งเสริมอาชีพคนพิการยุคโควิด-19 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน article
ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” article
วัคซีน article
'ประกันสังคม' เช็ค www.so.go.th จ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 article
รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม article
เช็คข้อห้าม! ก่อนฉีด‘วัคซีน’ article
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการเร่งด่วน ลดผลกระทบจาก Covid-19 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน article
ครม.เคาะแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ เหลือ 2.5% article
เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้! article
'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ? article
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เข้าฝึกอาชีพฟรีตลอดหลักสูตร article
จับตา 'แรงงานต่างด้าว' ทะลักไทย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พ้อ! คนไทยเปิดประตูบ้าน ทำร้ายไทย เพื่อเห็นประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงิน article
รมช.แรงงาน ลั่น "ซิมแรงงาน" พร้อมให้บริการแล้ว article
รมว.สุชาติ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ยืนยัน พร้อมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ article
ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง แจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย และผลการดำเนินงานของ จป. article
THAI ยันพนักงานยังได้รับความคุ้มครองตามกม.แรงงานหลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่ article
จับกัง 1 ขานรับนายกฯ เร่งเจรจาคุ้มครองลูกจ้างการบินไทย ตาม ก.ม.แรงงาน article
ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล article
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์ article
ม.33 เรารักกัน เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 4,000 ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ article
ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
"นฤมล" ย้ำ ฝึกอาชีพออนไลน์ กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ article
ก.แรงงาน เตือน แรงงาน "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อน 13 ก.พ. article
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป article
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินการแทน article
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประกันสังคมช่วยนายจ้าง article
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) article
ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ article
ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล article
สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 article
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน article
นฤมล เดินสายทัวร์อีสาน เร่งขับเคลื่อนไทยมีงานทำ article
ก.แรงงาน จัดหลักสูตรพาคนกลับเข้าทำงาน ฟรี article
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 article
ครม.อนุมัติลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เหลือ 2% article
รมช.แรงงาน เดินสายเยี่ยมชมผลงานกพร. ประเดิมเอาใจวัยเก๋า article
กสศ.ร่วมกับ อว. - สอศ. article
“หม่อมเต่า” ถก 30 บริษัทใหญ่ ขอขยายชดเชยว่างงานถึงสิ้นปี ชง ครม. 21 ก.ค. article
“ประกันสังคม”ตอบ25คำถามไขข้อสงสัยรับเงินเยียวยาโควิด article
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน article
ก.แรงงาน เริ่มแล้วประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์ article
ก.แรงงาน ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย article
สธ.-WHO เปิดสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้านตอบคำถามโรคโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติเริ่ม 1 พ.ค. article
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
'ลงทะเบียนว่างงาน' ออนไลน์ ขอรับเงินชดเชยจาก 'ประกันสังคม' article
ข่าวประกันสังคม บรรเทาผลกระทบ COVID - 19 article
ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ article
Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก article
ก.แรงงาน ชวนเชียร์เยาวชน ประชันทักษะฝีมือระดับชาติ article
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท article
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 article
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 25 สาขา article
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เข้ารพ.ใกล้ที่เกิดเหตุรับบริการรักษาได้ทันที article
เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย article
ยกย่อง400บริษัทชั้นนำจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทะลุเป้า article
ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563 article
ฝึกอาชีพ Solar Cell / เครื่องปรับอากาศ... ฟรี ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท article
คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดปี 62-63 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ article
คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี article
กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน article
ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี! article
บำเหน็จชราภาพ article
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ article
สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ article
มนุษย์เงินเดือน ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมหลังเกษียณเท่าไร ? article
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย article
ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน article
ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ article
เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี article
เตือน นายจ้าง อย่าใช้แรงงาน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี article
วสท. เตือนภัยผู้รับเหมาปล่อยคนงานขึ้นไปกับเครน ชี้อันตรายถึงชีวิตและผิด article
การฝึกอบรมยกระดับ เทคนิคการขับรถ Forklist อย่างปลอดภัย ให้แก่แรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ article
ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com