ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชมรมบริหารงานบุคคล
dot
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
bulletชมรมบริหารงานบุคคล
bulletชมรมบริหารงานบุคคล อยุธยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคล อมตะนคร
bulletสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
bulletชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
bulletชมรมนักบริหารงานบุคคลพัทยา
bulletชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
bulletชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletชมรมงานบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ
bulletชมรมบริหารงานบุคลสุขสวัสดิ์
dot
ติดต่อราชการศาล
dot
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลแรงงานภาค ๒
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลรัฐธรมนูญ
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletกรมบังคับคดี
bulletสภาทนายความ
dot
หน่วยงานราชการสำคัญ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกรมพัฒนาธุรกิจกาค้า
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletสมบัติลีกัล
bulletเอกเซลสำหรับงาน HR โดย อ.สำเริง
bulletบทความดี ๆ จากโกป้อม
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
dot
dot
Newsletter

dot


พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 article

 

  อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 

 

  ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2538) และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ตามลำดับ

 

 

1. นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ

 

 

 

           - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 

2. นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

 

   

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 


3. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท

 

 

4. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท

 

 

5. ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร

 

   

          - อัตราโทษ : 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 

6. ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
7. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดินรถ ไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
8. ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตราย ไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุก

 


          - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
9. ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 


10. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
11. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

 

 

           - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 


12. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

  

13. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
14. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
15. ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

 

 

              - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

16. ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีรถสวนกันได้

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
17. ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 
18. เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 

19. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

 

  

          - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

 

 

 

 

20. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

  

          - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

     

21. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

 

           - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400–1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 
22.  ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ)

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 

23. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 


24. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 
25. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 

26. ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 
27. กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
28. กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 

29. กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 
30. หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ

 

 
         - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
31. ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
32. จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร 

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
33. หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร

 

 
          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
34. หยุดรถตรงปากทางเข้า-ออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร

 

 
         - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
35. จอดรถบนทางเท้า

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
36. จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
37.จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก

 

  

          - อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
38. จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

 

           - อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
39. จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

 

  

          - อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 


40. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 

42.ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถ มิให้เคลื่อนย้าย

 

 
         - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

  

43. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 


          - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
44. ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

 

 
         - อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

 

 
45. ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยกทีหลัง

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
46 .ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที

 

             - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

47. ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)

 

 

          - อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
48. ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้นมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ

 

          - อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 200 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 100 บาท

 

 
49. เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ 100 เมตร

 

           - อัตราโทษ :  ปรับไม่เกิน 200 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 100 บาท

 


50. ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
51. วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

           - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
52. ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม)

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
53. โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม)

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 


54. ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน

 


          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
55. เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร     

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท     

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

 

 
56. ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร     

 

 
        - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 

 

        - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
57. กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร 

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
58. ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด 

 

 
          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

          - อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

 

 
ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2537)

 


1. ใช้รถไม่จดทะเบียน

 

 

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

 
2. ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
3. ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี

 

  

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
4. ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
5. ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน

 

 
         - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
6. เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้

 

  

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
7. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่จดทะเบียน

 

  

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
8. ขับรถยนตร์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

 

  

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
9. ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ

 

  

 

 

          - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 
10. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม)

 

  

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

 
11. ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดงได้ทันที

 

  

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

 
12. ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน

 

  

 

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
13. รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

 

  

 

          - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

 
14. ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ

 

  

         - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 
15. ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง

 

             - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

 
ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2537)

 

 
1. ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

             - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 
2. ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

  

          - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 
3. ประกอบการขนส่งด้วยรถขนาดเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

  

          - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 
4. ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

         - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 
5. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภท

 

         - อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 
6. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนรถที่ต้องการใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ การขนส่ง

 

 
         - อัตราโทษ : ปรับตามจำนวนรถที่ขาด คันละไม่เกิน 5,000 บาทต่อหนึ่งวัน จนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 
7. เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ลักษณะ ชนิด ขนาด และสีของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน

 

             - อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

 

 


 

 

ที่มา : trafficpolice.go.th

 

highwaypolice.org

 

 
 นานา น่ารู้

สูตรกระชับรูขุมขน article
ศัตรูของมะเร็ง!! อาหาร 8 อย่างที่มะเร็งไม่ชอบ รู้แล้วชีวิตจะดี๊ดี..แน่นอน article
ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดธรรดา - ไข้หวัดใหญ่ - ไข้เลือดออก article
หลับสนิทตลอดคืน article
ยาธาตุน้ำแดง VS ยาธาตน้ำขาว article
ตุ่มใสบนนิ้ว...สัญญาณเตือนของโรคร้าย! ที่หลายคนไม่ได้สนใจ! article
21 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน article
หลวงปู่ขาว อนาลโย article
ขยะสลิป article
เปิดเงื่อนไข 'คลินิกแก้หนี้ 2563' หนี้บัตรเครดิต เข้าร่วมได้ไหม? article
"ไขมันทรานส์" คืออะไร? ไม่ดียังไง? ทำไมต้องแบน? article
ความสุขของคนเรานั้นต่างกัน ^^ article
คนที่เจริญกรรมฐานตลอด article
สรุปภาษีที่ดิน 1 มค. 2563 article
วิธีเก็บไข่เค็มให้ได้นานๆ article
อย่ารำคาญผู้หญิงบ่น article
16 วิธีการทำบุญ โดยไม่ต้องไปวัด article
แนะนำ สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็น สามารถเอาชีวิตรอด เมื่อประสบเหตุเรือล่ม หรือ พลัดตกน้ำ article
"เขียนดีจัง จึงขออนุญาตส่งต่อ” article
ต้นไม้อะไรเอ่ย ปลูกแล้วผิวสวยขึ้น? article
“สามีภรรยา” มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรม ร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้!! article
รู้ไว้ไม่เสียหาย! article
วิธีขจัดคราบดำบนเหรียญ…เงาวับ แบบไม่ต้องออกแรงขัดเลย ใครสะสมเหรียญอ่านด่วน article
รู้ก่อนสาย !! แค่ดื่มน้ำผลไม้ 3 อย่างนี้ ก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคไต และโรคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี article
อาหาร 9 ชนิด กินช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด และทะลวงไขมัน article
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!! แค่กินมะเขือพวงเป็นประจำ ก็มีโอกาสหายจาก 4 โรคร้ายนี้..!! article
เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ควรกลืนกินยาสีฟัน article
เปรียบเทียบการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล article
ทานน้ำแก้วเดียวกัน article
สูตรรักษาเส้นเลือดขอด - เส้นเลือดอุดตัน เพียง 2 สิ่งหาง่ายใกล้ตัว article
คัดสิ่งดีๆมาให้แล้ว!!! อาหาร 9 ชนิด กินช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด และทะลวงไขมันได้!! article
สุดทึ่ง !! ประโยชน์ของ น้ำยาบ้วนปาก ที่คุณอาจไม่เคยรู้ .. แถมช่วยรักษาอาการนี้ให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์ ! article
คำแนะนำสำหรับผู้ประกันตนเมื่อเกษียณอายุ ใช้ได้ จริงหรือไม่ article
ประโยชน์ของการแกว่งแขน ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดพุง แต่ช่วยรักษาโรคได้เพียบ!! article
อาการบอกโรค 32 ข้อ ที่ไม่ควรมองข้าม ใครไม่อยากป่วยจนสายเกินแก้ รีบอ่านด่วน!! article
รับมือภาษีสังคม รายจ่ายที่เลี่ยงยาก แต่ลดได้ article
ไม่ต้องง้อหมอ!!! “วิธีกำจัดคราบฟันเหลือง” ด้วยตัวเราเอง อยากฟันขาวต้องดูเลย! article
พูดถึง ข้าวเหนียว ก็นึกจินตนาการเลยว่าต้องร้อนๆนุ่มๆ article
วิธีลวกปลาหมึกให้กรอบ-ไม่เหม็นคาว article
สัญญาณเตือนโรคที่ต้องรู้…ปวดหัวแบบไหนแปลว่าอะไร..เช็กดูเลย คุณปวดหัวแบบไหนอยู่ article
น้ำ article
อย่าทำร้ายแก้วหู ด้วยการใช้ ‘สำลีก้าน’ ทำความสะอาดหูอีกเลย! article
เคยรู้ไหม ? ต้นไม้พวกนี้ไล่ยุงได้ปลูกติดบ้านไว้ ไร้เงาแมลงร้ายกวนใจ ! article
อย่ารอ article
ชีวิต1.0 ก็มีอะไรดีๆที่ 4.0 ไม่มี?? article
ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลฟรี ภายใน 72 ชั่วโมง ย้ำชัดโรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ article
เห็ด 10 ชนิด ช่วยลดน้ำหนัก สลายไขมันได้อย่าง..มีเห็ดอะไรบ้างมาชมกัน article
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล article
ทำอย่างไรไม่ให้ลูกเป็นโรคอ้วน article
5 ความแตกต่าง ระหว่างสิทธิในที่ดิน 3 ประเภท ( โฉนด นส.3ก และ สปก.4-01) article
หัวหอม วางใต้ฝ่าเท้าก่อนนอน ช่วยดีท็อกซ์ ล้างพิษได้ article
ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลฟรี ภายใน 72 ชั่วโมง ย้ำชัดโรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ article
ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ < กรณีผู้ป่วยติดเตียง > article
กำจัดกรดไหลย้อน article
เปลี่ยนคู่บาปให้เป็นคู่บุญ - ดังตฤณ article
เจลาตินที่เด็กๆชอบกิน ว่าทำมาจากอะไร ผู้ใหญ่ควรเอาใจใส่ article
คำกลอนสามีแด่ภรรยา (ขำ ขำ) article
โรค + น้ำหนัก article
สุดยอดอาหาร Detox ปอด ของคนเมือง......ต้านฝุ่นมลพิษ !! article
ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ ราคาเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง Update ใหม่ล่าสุด 2019 ! article
ต่อทะเบียนรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ 2562 ง่าย สะดวกกว่า ไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องที่ขนส่ง article
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ article
ธุรกิจงานศพ article
ตด ไม่ใช่คำไม่สุภาพ article
เคล็ดลับอายุยืน article
เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็มจัด article
เตือนภัย สังคม รอบตัวเรา article
กรรมที่ส่งผลกับรูปร่าง, เค้าโครง ลักษณะของใบหน้า และผิวพรรณ ในมุมมองพระพุทธศาสนา article
12 สูตรทำน้ำยาล้างห้องน้ำเอง กลิ่นไม่ฉุน สะอาดเกลี้ยงทุกซอกมุม article
10 วิธีการง่ายๆ ประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวคุณเอง article
** 6 อาการผิดปกติธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ** article
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร article
บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา (ถ้าใครตอนนี้ทำอะไรติดๆขัดๆ ให้ลองสวดมนต์ก่อนนอน) article
ตื่นเช้าแกว่งแขน 100ครั้ง เตะขา 100 ครั้ง article
จำฉ่าย หรือดอกไม้จีน 金针菜 article
กำจัดปลวกง่ายๆ ด้วยใบขี้เหล็ก article
อันดับเครื่องดื่มแคลอรี่ มาก - น้อย article
วิธีกำจัดแมลงด้วยของในครัว article
อาการปวด บอกอะไร !!!! article
สมุนไพรแก้ไขโรคต่าง article
ภูมิปัญญาการใช้หอยปรุงยา....รักษาโรค article
ป้องกันเส้นหัวใจตีบ article
เรื่องของปัสสาวะ article
สูตรสมุนไพรแก้โรคอัลไซเมอร์ article
ลดความดันโลหิตสูงด้วยน้ำสมุนไพร article
สมุนไพรดี10ขนาน article
สรรพคุณของถั่วเขียว 36 ข้อ article
ขยะ ... ที่อยู่ในใจ article
หาเวลาว่างมาบำรุงผมกันดีกว่าค่ะ กับสูตรผมสวยจากผงกาแฟที่ทำตามกันได้ง่ายๆ แต่ผมสวยมากกกกก article
ธรรมะดีดี article
ทำร้ายลูกอยู่ (หรือเปล่า) article
" น้ำส้มสายชู " เพียงขวดเดียวในครัวของบ้านคุณน่ะ ทำอะไรได้บ้าง article
หัวเผือก - หัวมัน article
วิธีเก็บกล้วยไว้กินนาน article
ผลไม้เมืองร้อน สรรพคุณสุดยอด article
วิธีดูอาการเป็นมะเร็ง 14 ชนิด article
นิ้วล็อค ภัยเงียบมนุษย์เมือง article
สูตรลดไขมันในเลือด (Cholesterol) article
อาหาร 10 อย่าง ทานมากอาจถึงตาย article
หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง article
ทานน้ำร้อนให้ถูกต้อง ช่วยได้หลายโรค article
สารพัดวิธีไล่ยุง กำจัดมด ไล่หนู กำจัดแมลงสาบ article
ออมอุ่นใจกับกองทุนประกันสังคม article
ลูกของคุณเติบโตขึ้นมากับอะไร article
เปลือกมะนาว article
วิธีทำน้ำยาปราบเห็บหมัดสุนัขแบบไม่มีสารพิษ article
วิธีทำน้ำมันมะพร้าว article
ครีมหมักผม article
ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา แก้ อัลไซเมอร์ บำรุงสายตา article
การขอที่ไม่ต้องละอาย คือการขอโทษ article
ตัวเรา article
ภัยสุขภาพ สังคมก้มหน้า article
สรรพคุณ ที่มีประโยชน์มากมายของมะนาว article
10 วิธีได้บุญ article
ซื้อติดรถไว้ เพื่อฉุกเฉิน article
แชมพูมะกรูด article
9 วิธีท่องเที่ยวแบบสบายกระเป๋า article
ไข่พระอาทิตย์ สูตรพระราชทานจากพ่อหลวง ร.๙ article
ประโยชน์จากเห็ดหอม article
ภูมิปัญญาไทย...ประโยชน์ของเหล้าขาวกับมะกรูด สมุนไพรแก้ปวด article
BRAIN DAMAGING HABITS ( อุปนิสัยคนเราที่ทำลายการทำงานของสมอง) article
(มาต่อกันครับ) วิธีกำจัด "ตุ๊กแก" ออกจากบ้านแบบสันติ article
ทำไมเราต้องดื่มน้ำก่อนนอน ? article
?#?เตือนภัยแก๊งค์กรีดล้อยางรถยนต์?..!!! article
เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา article
6 เหตุผลดื่มน้ำอุ่นตอนเช้า article
เจ็บส้นเท้า สัญญาณของโรคไต article
“นักเก็ต” article
สู้โรคหมอนรองกระดูก ด้วยท่าบริหาร article
ถนอมตาด้วยท่าโยคะ article
ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด article
ภัยสังคม รอบตัวเรา article
ตัวการทำลายกระดูก article
เคล็ดวิธีคืนเงินให้เจ้าหนี้กรรม article
วิธีคิดบวก ในโลก.. article
การถนอมรักษาสายตา ด้วยตนเองโดยวิธีนวด article
31สุดยอดเคล็ดลับในการทำความสะอาดบ้าน article
ตำรับสมุนไพรทะลวงหลอดเลือดสูตรลับสุดยอด article
ตดบอกนิสัย article
หน่วยบาปบุญ article
เคล็ดลับวิธีกำจัดยุง article
ชะตาประจำปีเกิดชาย - หญิง article
ภัยใกล้ตัว..........รู้ไว้ได้ประโยชน์ article
ดีท็อกซ์ article
เครื่องดื่มล้างขยะในหลอดเลือด article
การใช้นํ้ามันหมู ทำอาหาร article
กำจัดสิวเสี้ยนที่จมูกแบบง่ายๆ article
54 ประโยชน์เริดๆ จากเบกกิ้งโซดา article
4 วิธี บริหารดวงตา article
นิสัย 10 อย่างที่ทำให้สมองพังได้ article
ท่าบริหารสมอง 2 เท่า article
พลังงานหมุนเวียน หนึ่งทางเลือกของประเทศไทย article
อันตรายจากสาหร่ายทอดกรอบ article
ผักกะสัง article
ยาแก้ปวด สรรพคุณ - ผลข้างเคียง article
แผ่เมตตาให้ศัตรู หรือคนที่เราไม่ชอบขี้หน้า article
มีหลากหลายวิธีประหยัดพลังงาน article
ปริมาณแคลอรี่ในอาหารเป็นกิโลแคลอรี่ article
โรคเก๊าท์ article
ถ้าบริหารสำหรับปวดหลัง
ปวดศีรษะข้างเดียว ไขปัญหาสุขภาพแผนจีน article
เรื่องต้องห้ามยามเข้านอน article
ผมดำ จากภายใน... article
ต้นไม้อะไรเอ่ย ปลูกแล้วผิวสวยขึ้น?
บริหารต้นขาและน่องให้เรียวสวยได้จากโต๊ะทำงาน (ตอน 2) article
บริหารต้นขาและน่องให้เรียวสวยได้จากโต๊ะทำงาน (ตอน 1) article
สารพัดสูตร บำรุงผิว จากธรรมชาติ ได้ผล 100% article
สมุนไพรฟื้นฟูตับอ่อน article
ของขวัญพ่อหลวง article
การออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบได้ article
มะกอกน้ำมัน น้ำมันมะกอก article
มีพุง(ใหญ่)เสี่ยงโรคร้ายพุ่ง article
ปอดอุดกั้น โรคมาแรงแฝงควันพิษ article
โรคตึกเป็นพิษ ภัยเงียบคนทำงาน article
โรคในรถ... คุณเป็นกันไหม? article
ชวนคุณผู้ชาย เพิ่มภูมิชีวิตสู้โรค article
100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม article
ตัวการทำลายกระดูกที่ควรหลีกเลี่ยง article
ภัยจากอาหารแห้ง article
แก้เมา ด้วยหน่อไม้ฝรั่ง article
12 ท่ายืดเส้นยืดสายป้องกันโรค ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) article
8 เคล็ด (ไม่ลับ) หลับสบาย article
4 วิธีเดินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ article
6 ประเภท ยากินนานอย่าวางใจ article
แก้ผงตาเข้าด่วนและดี article
กดจุด หยุดปวดคอ??
การใส่รองเท้า..ส่งผลต่อร่างกาย article
10 สิ่งต้องห้ามเข้าไมโครเวฟ article
5 ความสกปรกในบ้านที่มักถูกมองข้ามไป article
ประโยชน์จากสาหร่าย article
แคลอรี่จากอาหาร article
วิธีการประหยัดพลังงานแบบง่าย ๆ article
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด (สุขกายสบายใจ) article
7 เคล็ดลับ หม่ำอาหารบนโต๊ะทำงาน article
6 โรคที่ตามมา หากต้องอยู่ในรถนาน ๆ article
เกมส์ทายนิสัยมาให้เล่นสนุกๆ article
ทายนิสัยจากชื่ออีเมลล์ article
ทำไมคนเราถึงมีเลือดหลายหมู่? article
น้ำ มากเกินไปก็ไม่ดี article
เลิกดื่มน้ำเย็นกันเถอะ article
” เพิ่มความจำ “วัยทำงาน” article
เครื่องดื่มยามเช้าที่ดีต่อสุขภาพ article
สอนหนูมีสมาธิดี article
ผลวิจัย พบผักพื้นบ้านไทย คุณค่าเพียบ มีสารหลายชนิดป้องกันโรคมะเร็ง ชะลอแก่ article
การนวดถนอมสายตา 7 ท่า article
ข้อคิดเตือนใจ...กับพุทธศาสนสุภาษิตน่ารู้ article
เคล็ดลับทำของทอดไม่อมน้ำมัน article
7 ขั้นตอน ตรวจภายในด้วยตัวเอง article
โรคฮิต ชีวิตติดออนไลน์ article
เคล็ดลับทำความสะอาดทอง article
ตรวจสุขภาพเป็นประจำกันเถอะ article
ดูแลลูกด้วยธรรมชาติบำบัด article
11 กิริยาประจำ กับคำเตือนสุขภาพ article
เรามาลองดู 10 เหตุผลดีๆ ที่เราไม่ควรกินเนื้อสัตว์กันดีกว่า article
พลังงานที่ได้รับจากอาหาร article
มากคุณค่าจากอาหารทะเล article
“ทำไงดี จะเป็นสาวแล้ว!!“ article
ล้างพิษได้ในหนึ่งวัน article
คู่มือความปลอดภัย article
อาการคันช่องคลอด โรคของคุณสาวๆ article
10 สรรพคุณของ "วิกส์" ที่คุณอาจไม่รู้ article
ถ้าคุณยังมี "ตา" อยู่....อย่าลังเลที่จะดูแล article
ภัยใต้ เสื้อผ้า ที่สาวๆ อาจเผลอมองข้าม article
เชื่อหรือไม่...ตรวจสุขภาพจากฟันได้ article
บรรเทาอาการปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์ article
ลดพุง วิธีลดพุง กำจัดพุง ด้วยเทคนิคเด็ดเหล่านี้ article
ต้านกระดูกพรุนกันเถอะ article
7 ของว่างสุดอร่อย ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ article
“ฉันติดเชื้อไวรัส HPV ทั้งที่มีแฟนคนเดียวมาทั้งชีวิต” article
ชีวิตและสุขภาพ: 'โภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน' article
ทานมื้อเย็นอย่างไรให้สุขภาพดี article
ทำบุญอายุ ความเชื่อของการมีอายุยืนยาว article
BRAIN DAMAGING HABITS ( อุปนิสัยคนเราที่ทำลายการทำงานของสมอง) article
7 วิธีดูแลสุขภาพดวงตา article
ของมงคลปีนักษัตร article
ลางสังหรณ์บอกเหตุดี-ร้าย ตุ๊กแกร้องกลางวันเป็นลางดีหรือร้าย? article
11 วิธีหลีกเลี่ยงการบ้างาน article
สัญญาณเตือนจากร่างกายคุณ article
ทายนิสัยอาการโกรธจากกรุ๊ปเลือด article
Easy Ways to Get Rid of Cellulite article
รูปภาพลักษณะของกระดูกพรุน article
ทายนิสัยจากกาแฟ article
5 เมนูสบายคลายเครียดคุณสาว ๆ article
5 กิจกรรมงานครัวที่จะทำให้ไม่สบาย article
เลือกซื้อเสื้อชั้นใน แบบไหนถึงจะเหมาะ article
สุดยอดอาหาร เพื่อหน้าท้องแบนราบ
แคลอรี่จากไข่ article
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา article
ข้อคิดดี ๆ จากชายที่จากไป article
ฟอกไต article
มนุษย์เงินเดือน ลดหย่อนภาษีได้บ้าง article
เตือน! กินไข่มดแดงดิบ เสี่ยงติดเชื้อถึงตายได้ article
ตรวจสุขภาพ..ที่บ้าน article
คีโม กับมะเร็ง article
ประโยชน์ และ โทษ ของการบริโภคตับหมู article
เตือนภัยใกล้ตัว ฟันผุ ทำปอดติดเชื้อ เสี่ยงถึงตาย article
วิธีบำรุงผิวด้วยแตงโม article
สำคัญมากสำหรับท่านที่มีญาติหรือลูกหลานที่เป็นผู้หญิง article
6 เทคนิคปรับปรุงสู่ “บ้านประหยัดพลังงาน” article
<< เพื่อความปลอดภัยจากการใช้บัตร ATM. >>>> article
ทำความรู้จัก 'แสงน้ำเงิน' ภัยร้ายใกล้ตัว! คนเสพติดเทคโนโลยี article
ทัน 5 โรคฮิตคนติดโซเซียลมีเดีย article
เตืิอนภัย บัตรประชาชน
ตาหวานฉ่ำ ด้วยท่าบริหารง่ายๆ article
หลากโรคจากความเครียด article
กินเมล็ดฟักทองป้องกันโรคต่อมลุกหมากโต article
เตือนภัย สังคม เติมน้ำมัน ต้องลงมาดูทุกครั้ง article
วิธีซื้อประกันชีวิต article
7 อันตรายจากน้ำตาลทราย article
ผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง article
ดื่มน้ำถูกจังหวะเวลา...เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ article
เคล็ดลับ การประหยัดน้ำมัน ~ เพิ่มความสูง article
ลองมา บริหารกายลดอาการปวดหลัง กันดีกว่า article
วิธีใช้หนี้พ่อแม่ article
ต้นไม้ในบ้านช่วยกรองแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ article
สุดยอดอาหาร ต้านความชรา article
กินอย่างไร เมื่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง article
เตือนภัย สังคม ที่อยู่รอบตัวเรา article
ทำงานบ้านต้านมะเร็ง article
“คิดก่อนใช้ “ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก article
กินอย่างไร เมื่อโคเลสเตอรอลในเลือดสูง article
ข้าวโพดต้มสุก กับ มะเร็ง article
ฝังเข็มรักษาโรค article
วิธีป้องกันน้ำเสียด้วยตัวเอง article
เกร็ดความรู้ article
โรคอ้วน + ไขมันในช่องท้อง อันตรายที่สุด article
15 จุด ลดอาการคลื่นไส้ + เดินอย่างไร ให้ถูก วิธี + เทคนิคการผูกเชือกรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าของแต่ละคน article
ประวัติวันตรุษจีน article
สูตรลัดประหยัดตังค์-พลังงาน article
ดูคู่วาสนา เสริมดวง article
ทักษะทางสังคมสำคัญกับเด็กวัย 3-6 ปี อย่างไร article
4 เหตุผล ควรกินไข่เป็นอาหารเช้า + 6 โรคฮิต + 7 พฤติกรรมทำให้อ้วน และลดความอยากอาหารสไตล์เกาหลี article
เคล็บลับห่างไกลอัมพาต article
กินอย่างไรเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน article
โรคเบอร์ไซติส.... article
อัพเดทโรคฮิต ของสาวออฟฟิศแต่ละวัย article
โยคะเพื่อสุขภาพ เลือกยังไงให้เหมาะกับตัว article
6 ข้อดีดื่มน้ำบรรเทาหวัด + แก้อาการเจ็บคอด้วยวิธีง่ายๆ article
เตือนภัย สังคม ที่อยู่รอบตัวเรา article
ผงนัว...สมุนไพรชูรส แทนผงชูรส article
สมุนไพรช่วยแก้ร้อนใน "ว่านกราบหอย" article
อัตราค่าปรับ พรบ. จราจร พ.ศ.2552 article
ปัสสาวะบอกโรค + นอนผิดท่าระวังโรค... ถามหา + 6 อาการแพ้เครื่องสำอางค์ + ความดันโลหิต article
สูตรให้ชีวิตยาวนาน article
"""เคล็ดลับที่หลายคนไม่รู้ เกี่ยวกับการชาร์จไฟและถนอมแบต "มือถือ/แท๊บเลท" อย่างถูกวิธี article
สุขภาพดีกับรำข้าวพร้อมจมูกข้าว article
ออกกำลังกายพิชิตโรคด้วยหนังยาง article
มหัศจรรย์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ + 5 สีสร้างสวย article
มะเร็งต่อมลูกหมาก...... (Prostate Cancer) article
สะบ้าหลุดซํ้า...... article
โรคเกาต์ article
ภูมิแพ้ เราเอาชนะมันได้ ถ้าเราอยากชนะ.. article
ดื่มน้ำเย็นจัด ทำร่างกายเจ็บป่วยไม่รู้ตัว article
คำพูดแบบไหน...ลูกปลื้ม ? article
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บิดเบี้ยว ทานชาเขียวทุกวัน ดีต่อสุขภาพ article
วิธีเลือกซื้อยางรถยนต์ article
วิธีตรวจหมอนรองกระดูกด้วยตนเอง article
น้ำ - อัด - ลม article
สูตรล้างสารพิษ + สารพิษจากฟอร์มาลีน article
15 เรื่องที่เบกกิ้งโซดาช่วยงานคุณได้ article
7 พฤติกรรมทำให้อ้วน + ออกกำลังกายง่ายๆ ที่ออฟฟิศ article
บริโภคเนื้อสัตว์เสี่ยงมะเร็งลำไส้ article
สมุนไพรฟื้นฟูตับอ่อน “มะตูมแห้ง รากเตยหอม” article
(ไส้กรอกหมู” ใส่สารกันบูดเพียบ ใครชอบทานอ่านก่อนนะ) article
กินเม็ดบัวป้องกันมะเร็งตับ article
ความดันโลหิตสูง
6 พิพิธภัณฑ์ที่พ่อแม่ต้องพาลูกไปเที่ยว article
ผลดี ผลเสีย ดูดจากเต้า Vs ดูดจากขวด (รักลูก) article
แก้นิ้วล็อก และหินปูนที่ข้อกระดูก - Beleive it or not!?! article
อุปนิสัยตามเดือนเกิด article
น้ำผลไม้เสริมความจำ article
ไดเอ็ทให้เหมาะกับวัย article
Reduce + Reuse+ Recycle article
7 ข้อคิดสำหรับพ่อแม่เตรียมรับมือเมื่อลูก ป.1 ได้แท็บเล็ต + พร้อมข้อพึงระวัง article
เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด article
คุณปู่ไต้หวันอยู่แบบพอเพียง บริจาคเงินเพื่อการกุศล article
ประวัตินางนพมาศ สาวสวยในวันลอยกระทง article
เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน article
ทราบหรือไม่ว่า ยาแต่ละชนิดจะเสื่อมคุณภาพเมื่อไหร่
5 โรคร้าย ที่คุณผู้ชายควรระวัง article
20 วิธีลดหุ่นให้เข้าที่ article
มะนาว สุดยอดตัวช่วย ลดน้ำหนัก article
สูงแบบไหน ใช่(ลูก)เลย article
ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ที่คุณควรทราบ article
เคล็ดลับ การสกัดผมขาว ผมหงอก ก่อนวัยอันควร article
โรคกรดไหลย้อน – โรคกระเพาะ ความเหมือนที่แตกต่าง article
หัวจดเท้ารักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ article
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก article
Sanyo Eneloop แบตเตอรี่สีสดใส ใช้งานได้นานกว่าเดิม article
แค่นั่งเฉย ๆ ก็ตายได้ article
นิ้วล็อก เข่าเสื่อม อาการของคนขยัน article
ร่วมมือช่วยกันทุกคน คู่มือประหยัดพลังงานและ วิธีลดโลกร้อน ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน article
หยุดพฤติกรรมทำร้ายกระดูก article
ผู้หญิงอย่ากินปีกไก่ ระวัง article
ทายใจ ลักษณะนิสัยการใช้เงิน article
ตารางประโยชน์ของน้าผึ้งในการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคต่างๆ article
คำสอนของพ่อ สู่ลูก article
เทคนิค 5 เคล็ดลับ ขจัดเครียด article
การเริ่มต้น 4 กิจกรรม เพื่อ 32 ผลลัพธ์สุขภาพ article
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน article
ลักษณะบ้านบอกความเป็นคุณ article
อาหาร โภชนาการ กับมะเร็ง กับหนทางเลี่ยงมะเร็ง article
ปรุงรส ปรุงสุขภาพ article
สาวๆ จ๋า รู้กันหรือเปล่าว่า... นม กับ น้ำ ทำให้เป็นมะเร็งได้ article
กรมควบคุมโรคยอมรับ"เชื้อมือ เท้า ปาก"ตัวใหม่"อีวี 71" แรงขึ้น article
กำจัดจุดบอดความงามทั่วเรือนร่าง article
คุณค่าหลังธนบัตร article
"ปลายประสาทอักเสบ ... โรคฮิตของคนทำงาน" article
โยเกิร์ตสอดไส้แอนติบอดี สู้แบคทีเรียร้าย article
วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา article
เคล็ดลับสอนลูกใช้เงิน
เคล็ดลับเวิร์กกิ้งวูแมนรับมือกับความอ่อนล้า article
เรียนรู้วิธีแบกเป้ ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย article
สร้างเกราะป้องกันโรค
สีของมือบอกนิสัย article
จริงหรือ "คนถนัดซ้าย ตายเร็ว"?? article
การละเล่นของเด็กไทย..คุณเคยเล่นกันไหม?? article
น้ำยาล้างผักสูตรทำเองง่ายๆ article
8 ท่า ใน 3 นาที แก้เมื่อยระหว่างทำงาน article
โทษของน้ำอัดลม article
ผักบุ้ง บำรุงสายตา ถอนพิษ article
อ้วนลงพุง ภัยเงียบที่อันตราย! article
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัน
รักของพ่อแม่ ทั้งรักแท้ และ รักยั่งยืน article
คนเจ้าชู้ระวัง! article
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ article
อันตรายหลอดดูดน้ำ article
ปรับสมดุลให้สุขภาพ
ตู้เอทีเอ็มสกปรกเกือบเท่าห้องน้ำ
พี่เลี้ยง...อันตราย article
พิษของไขมัน .. ไม่รู้ไม่ได้แล้ว !
ผลวิจัยชี้ โทรศัพท์มือถือ สกปรกกว่าส้วม!!
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
คำสอนของพ่อ สู่ลูก article
ปวดหัวจี๊ด ๆ... เป็นไมเกรนหรือเปล่า article
SMART CHOICES & SMART PANTS article
เลิกนมมื้อดึก ให้เบบี๋ article
เลี่ยงดื่มน้ำมาก ขณะออกกำลัง article
9 โรคร้ายออฟฟิศเกิร์ลพึงระวัง article
หมอเตือนผู้สูงอายุ,ป่วยเรื้อรังต้องรู้จักกินให้ถูกวิธี article
ความหมายของ เจ article
ใช้ Twitter-Facebook ให้มีสุขภาพดี + นั่งแชททั้งวัน ภูมิคุ้มกันตก article
5 กิจกรรม สอนทักษะชีวิตลูก
การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ตามสถานที่ประกอบการค้า หรือที่พักอาศัย article
ขจัดโรคฟุ่มเฟือยในตัวคุณ article
สับปะรดสร้างกระดูก article
ระวังป่วยเพราะสารพิษในบ้าน article
ทานเนื้อสัตว์มากตายก่อนกำหนด article
น้ำร้อนลวกช้อนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค + ระวังการเลือกทาน article
เบต้าแคโรทีน เพื่อหัวใจและสุขภาพที่แข็งแรงของคนที่คุณรัก article
ความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ article
รีไซเคิลกล่องนม article
การทำบุญแบบง่าย ๆ article
ทำอย่างไรดี เมื่อหนูฉี่รดที่นอน article
ความรู้เรื่องต้นสาละ article
หญิงอดนอน ส่งผลอารมณ์บูด +ทดแทนพลังงานอดนอน article
ภัยจากการใช้ small talk / เตือน : ดูทีวี - เล่นคอม มากก่อโรค article
คาถาป้องกันลูกซึมเศร้า article
ระวัง!!! มิจฉาชีพรูปแบบใหม่
ใส่ใจสุขภาพ article
คนไทยตุ้ยนุ้ย ควบคุมความอยากทานขนมหวาน article
ลูกบอล ! อันตราย article
แปลกแต่จริง 12 ซี่ความรู้ เรื่องฟัน ๆ article
กินอาหารเพิ่มคอลลาเจน ชลอความเหี่ยว article
เจาะลึก! พิธีเปิด World Cup 2010 article
กระดาษเปล่ากับลายเซ็นต์ article
ทานผัก แก้เมา article
ออกกำลังกายหน้าคอม ฯ article
เซลล์ลูไลท์ (ผิวเปลือกส้ม) article
ชีวิตพลาสติก article
แบตเตอรี่
เซฟค่าใช้จ่ายออฟฟิศด้วยเทคนิคกรีน ๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด

เลขที่ 511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร (10140)

โทร/Tel : 02 - 8159522, แฟกซ์/Fax : 02 - 8159523, มือถือ/Mobile : 081 - 7936156

อีเมล/E-mail : sawai.prm@gmail.com, เว็บไซต์/Web : www.parameelaw.com