ReadyPlanet.com


สัญญาจ้างแบบมีระยะเวลา


สัญญาจ้างเป็นแบบมีระยะเวลาที่แน่นอน คล้ายทดลองงาน  119 วัน
หากผ่านก็บรรจุ มีการประเมินเหมือนพนักงานประจำ
ปากฏว่าครบรอบประเมิน 110 มีพนักงานท่าน 1 ออกนอกพื้นที่งานโดยไม่แจ้ง (คือกลับบ้านเลยค่ะ) วันถัดมาไม่มาทำงาน อีกวันถัดมาก็มาทำงานปกติ แต่หัวหน้างานแจ้งไม่ผ่านทดลองงานและไม่ได้ออกหนังสือเตือนไม่ได้เขียนใบลาออก และพนักงานก็หยุดงานไป แบบนี้ทางบริษัทมีความผิดอะไรไหมค่ะ เพราะตัวพนักกงานจะไปแจ้งแรงงาน


ผู้ตั้งกระทู้ นก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2017-09-18 16:37:29 IP : 110.77.148.42


Copyright © 2010 All Rights Reserved.