ReadyPlanet.com


ปรับเปลี่ยนสวัสดิการ


 จากเดิม เคยให้สิทธิ์ ในการเบืกค่ารักษาพยาบาล ปีละ 18,000 บาท (ไล่เรียงตามตำแหน่ง) ผู้บริหารจะขอยกเลิก สวัสดิการตัวนี้ โดยนำเอาระบบประกันสุขภาพรักษาพยาบาลกลุ่มเข้ามาแทน(ข้อดีคือพนักงานรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองไปก่อน)

 

ทำได้หรือไม่และควรทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ เป็นเสมือนการเปลี่ยนสภาพการจ้าง ลดสวัสดิการ จนมีปัญหาต่อ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ -บริษัท ไม่มีสหภาพฯ แต่มี คกก.สวัสดิการผู้ตั้งกระทู้ พรพงศ์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2016-12-29 16:17:56 IP : 134.196.55.20


Copyright © 2010 All Rights Reserved.