ReadyPlanet.com


เรื่องออกก่อนกำหนดในใบลาออก


 ในกรณีที่ยื่นใบลาออกไว้ว่าจะออกสิ้นเดือนแต่ต้องออกก่อนกำหนด4วันก่อนสิ้นเดือนแบบนี้จะได้รับงานเดือนหรือไม่

 ผู้ตั้งกระทู้ ฉัตรชัย ชนะณรงค์ (chnanrngkh-at-gmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2017-09-30 13:57:00 IP : 182.232.65.158


Copyright © 2010 All Rights Reserved.