ReadyPlanet.com


การเกษียณก่อนอายุ 60 ปี


เรียนอาจารย์

ผมขอสอบถาม เรื่องการขอเกษียณอายุการทำงานก่อน 60 ปี คือบริษัทฯได้ออกระเบียบให้พนักงานสามารถขอเกษียนอายุการทำงานได้ก่อนกำหนด ตั้งแต่อายุ 55-60 ปี เพื่อวางแผนชิวิตหลังเกษียณ  และได้สิทธิตามระเบียบการเกษียณ แต่เลือกพิจารณาให้เป็นรายไป ถ้าบุคคลใดยังมีความสามารถก็ไม่อนุมัติให้ลาออกก่อนเกษียณ  ซึ่งดูแล้วไม่ยุติธรรม และเสมอภาคกัน ครับ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรในเรื่องนี้ผู้ตั้งกระทู้ sumrid โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-18 14:01:20 IP : 203.146.175.14


Copyright © 2010 All Rights Reserved.