ReadyPlanet.com


กฏหมายได้กำหนด ชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ทำงานในสถานพยาบาลไว้อย่างไรค่ะ


กฏหมายได้กำหนด ชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่ทำงานในสถานพยาบาลไว้อย่างไรค่ะ

มีกำหนดไว้หรือเปล่าว่า เดือนนึงต้องไม่เกิน กี่ชั่วโมง (รบกวนด้วยนะคะ)ผู้ตั้งกระทู้ MissApple (dounghatai_n-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-02 22:07:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3200469)

สวัสดีครับ

          MissApple

                 กรณีตามกระทู้  งานในสถานพยาบาล   ถือเป็นงานอาชีพด้านบริการ  ซึ่งอยู่ภายใต้พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

แต่ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างไปจากพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ  เช่นการกำหนดเวลาทำงานปกติ

ของงานเกี่ยวกับสถานพยาบาล   กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓  กระทรวงแรงงาน   

           กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน ข้อ ๒  ดังนี้  คือ  "งานที่ใช้วิชาชีพหรือวิชาการ  .......................งานอาชีพด้าน

บริการ......................   นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมง

ก็ได้   แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

        ถ้านายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมง    สำหรับ

ลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันทำงาน  สำหรับการทำงานแปดชั่วโมงและจ่าย

ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน  ..............

ถ้าเป็นการทำงานในวันหยุดให้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดสำหรับการทำงานแปดชั่วโมงและจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อย

กว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่งโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน.................."

           สรุปให้ง่าย ๆ คือ  นายจ้างลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานกี่ชั่งโมงต่อวันก็ได้   แต่รวมกันแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่

เกิน  ๔๘  ชั่วโมง    (สำหรับพนักงานรายเดือน)  หากทำงานเกินสัปดาห์ละ ๔๘ ชั่วโมง ถือว่าเกินว่าที่กฎหมายกำหนด 

ส่วนที่เกินลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน  คำนวณตามอัตราที่กฎหมายกำหนดข้างต้น  

            หากเป็นพนักงานรายวัน  สามารถตกลงได้เช่นกัน   แต่วันใดที่ทำงานเกิน  ๘ ชั่วโมง  ลูกจ้างรายวันจะได้รับ

ค่าตอบแทน  เท่ากับ  ๑.๕  เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง ตามจำนวนที่ทำงานเกิน ๘  ชั่วโมง  ในวันทำงานปกติ  

หากทำงานในวันหยุด  จะได้เพิ่มเป็น  ๓  เท่า  ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน  เพราะลูกจ้างรายวัน

ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ไม่มาทำงาน  กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองไว้

ผู้แสดงความคิดเห็น sw วันที่ตอบ 2010-06-03 10:43:18


ความคิดเห็นที่ 2 (3200888)

ขอบคุณ อาจารย์ มากเลยค่ะ .. เพราะเปิ้ลเองก็อ่านในหนังสือ กม.  ก็ได้คำตอบเดียวกับที่ อ. บอกไว้    แต่ก็มีคนที่ทำงานในสายพยาบาล เค้าบอกมาว่า  กม.ระบุไว้ว่าไม่เกิน 160 ชั่วโมงต่อเดือน  ฟังครั้งแรก ก็งง ว่าไม่เคยได้ยิน    (คงไม่มี กม. มาตรานี้ใช่ไหมค่ะ)    อาจจะเป็นแค่นโยบายที่แต่ละ รพ. กำหนดไว้ไม่เหมือนกัน เป็นไปได้ไหมค่ะ  แล้วก็เข้าใจไปเองว่า นั่นคือสิ่งที่ กม. กำหนดมา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น MissApple วันที่ตอบ 2010-06-03 19:55:34


ความคิดเห็นที่ 3 (3201021)

ครับ   บางโรงพยาบาล  อาจกำหนดเวลาทำงานไว้แล้ว  การกำหนดเวลาทำงาน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๑๖๐ ชั่วโมง

ถือว่าบังคับใช้ได้  เนื่องจากหากหารเฉลี่ยต่อสัปดาห์  ถือว่าไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ  คือ

ไม่เกินสัปดาห์ละ ๔๘ ชั่วโมง

ผู้แสดงความคิดเห็น sw วันที่ตอบ 2010-06-04 10:24:25


ความคิดเห็นที่ 4 (3201049)

ขอบคุณ อ. ค่ะ  สรุปแล้ว กม. ไม่มีกำหนด แต่เป็นแค่นโยบายของแต่ละ บ. เท่านั้น นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น MissApple วันที่ตอบ 2010-06-04 10:52:30


ความคิดเห็นที่ 5 (3216313)

ที่บริษัทที่ผมทำงานอยู่ บ่อยครั้งที่พนักงานต้องทำงานเดือนนึงถึงประมาณ 200 ชั่วโมง อย่างนี้ผิดกฎหมายแรงงานมั๊ยครับ เคยท้วงถามกับหัวหน้างานก้อได้รับคำตอบว่า ให้นับจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ถ้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงก้อไม่ผิด แต่วันแรกของเดือนไม่ได้เริ่มต้นด้วยวันจันทร์เสมอไปนี่ครับ แล้วอย่างนี้เศษวันที่เหลือจะนับอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น niran วันที่ตอบ 2010-07-08 15:13:39


ความคิดเห็นที่ 6 (3216608)

กฎหมายกำหนดว่า  สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน..................

แสดงว่าเขานับเป็นสัปดาห์ครับ   ดังนั้น  ในสัปดาห์นนั้น  จะเป็นรอยต่อระหว่างต้นเดือนหรือปลายเดือน

ก็ให้นับรวมกันครับ   เช่นวันจันที่  ๒๘  ถึงวันเสาร์ที่ ๒  เป็นต้น   นับเป็นหนึ่งสัปดาห์ ครับ

ก็ดูว่า ในหนึ่งสัปดาห์นี้ทำงานไปกี่ชั่วโมง 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไสว วันที่ตอบ 2010-07-09 09:33:13


ความคิดเห็นที่ 7 (3221443)

แล้วในกรณีที่การทำงานเป็นแบบขึ้นต่อเวร  กม.กำหนดไว้อย่างไรค่ะ  เช่น วันจันทร์ทำงาน เวลา 8.00-23.30  แล้วต่อด้วยวันอังคารเวลา 8.00-16.00 น.  ถือว่าผิด กม.ไม๊คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ิjojoebar2010 วันที่ตอบ 2010-07-20 20:59:32


ความคิดเห็นที่ 8 (3221740)

การต่อเวร  หรือต่อกะ  อาจเกิดขึ้นในบางครั้งของการทำงาน  สามารถตกลงกันได้เป็นครั้งคราวไป

ไม่ได้มีข้อกฎหมายที่กำหนดไว้แตกต่างครับ   ดังนั้น  ในวันใดหากมีการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ

ที่กำหนดไว้  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งต่อชั่วโมง ตามจำนวนชั่งโมงที่ทำ

หากนับรวมกันแล้วสัปดาห์หกนึ่งไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมายครับ

     ในทางปฏิบัติลูกจ้างส่วนใหญาต้องการโอทีมากกว่าไม่มีโอทีทำ  ดังนั้นในทางปฏบัติจึงไม่ค่อยพบปัญหา

การร้องเรียนกรณีทำงานล่วงเวลาเกินที่กฎหมายกำหนด    แม้การทำงานเกินหากไม่มากหรือไม่เกิดจากการบังคับ

เป็นความสมัครใจทั้งสองฝ่าย  แรงงานยังพอรับฟังครับ  ไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องนี้   เว้นแต่มีปัญหาขัดแย้งกัน

อาจเกิดการร้องเรียนและตรวจสอบได้   

ผู้แสดงความคิดเห็น ไสว วันที่ตอบ 2010-07-21 13:04:33


ความคิดเห็นที่ 9 (3231088)

ขอถามใหม่ครับ  บริษัที่ผมทำงานอยู่พนักงานส่วนใหญ่ในแผนกต้องทำงานสองร้อยกว่าชั่วโมงต่อเดือน อย่างนี้ถือว่าทางบริบัททำผิดกฎหมายแรงงานไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น niran (nikita-dot-niran-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-12 09:10:43


ความคิดเห็นที่ 10 (3234647)

สอบถามหน่อยคะ ถ้าบริษัทเป็นในรูปของโรงงานผลิตสินค้าประเภทหนึ่ง พนักงานมีการทำโอทีเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยในหนึ่งเดือนมีโอ.ที.เกิน 144 ชั่วโมงต่อเดือน  พอพนักงานได้รับสลิปเงินเดือนปรากฏว่า พนักงานไม่ได้รับโอ.ที.ที่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อย่างนี้บริษัทฯ ทำผิดกฎหมายหรือเปล่าที่จ่ายเงินพนักงานไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วอย่างนี้พนักงานจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ เพราะพนักงานจะทราบก็ตอนสิ้นเดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น แป้งร่ำ (wanna-dot-s-at-dat-dot-daikin-dot-co-dot-jp)วันที่ตอบ 2010-08-21 08:31:57


ความคิดเห็นที่ 11 (3286680)

ขอถามหน่อยค่ะบริษัทที่หนูทำอยู่ตอนนี้เงินเดือนออกไม่เคยตรงเลย ตัดวิกทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนแต่เงินเดือนออก วันที่ 3 หรืออาจช้ากว่านั้นทุกเดือนบางครั้งเลยไปถึงวันที 7-8 ก็มี พนักงานที่นี่เดือดร้อนมากควรทำยังไงดีค่ะ ถามเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้รับคำตอบเพิกเฉยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น puki (www-dot-r-jeep-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-03-04 04:18:55


ความคิดเห็นที่ 12 (3331265)

ขอความกรุณาสอบถามสถานพยาลทำงานเวลาทำงานปกติเดือนละ  288  ช.ม ไม่มี่ OT ผิดกฏหมายแรงงานไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น si วันที่ตอบ 2012-04-14 09:38:59


ความคิดเห็นที่ 13 (3347786)

สอบถามในครับ อย่างเช่น โรงพยาบาลที่ผมทำงาน ในเดือนหนึ่ง เช่นเดือนตุลาคม มี 31 วัน มีวันหยุด 1 วัน เขาให้พนักงานทำงานทั้งหมด19 วัน  วันละ  12 ชั่วโมง (โรงพยาบาลผมเวรละ 12 ชั่วโมง) เหลือวันทำงาน 18 วัน คิดเป็น 18 X 12 =  216 ชั่วโมง  แต่กฎหมายระบุไว้ว่า หนึ่งสัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือ 1 เดือน ไม่เกิน 192 ชั่วโมง  แสดงว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าครับ แสดงว่าเราต้องได้ค่าล่วงเวลา 24 ชั่วโมงหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น prince วันที่ตอบ 2012-10-16 08:35:50


ความคิดเห็นที่ 14 (3354967)

เป็นพยาบาลวิชาชีพ  ช้าราชการ  รพ รัฐ  ถ้าไม่ต้องการทำOT  ได้มั้ย และต้องการพักเวร ห่างกันทุก 16 ชม ได้มั้ย  คือไม่ต้องการอยู่เวร ดึกต่อบ่าย  หรือ  บ่ายต่อเข้า  มีกฏหมายคุ้มครองมั้ยคะ  คือที่ รพ  จะบังคับให้อยู้เวร OT+เวร ติดๆกันค่ะ ร่างกายไม่ไหว  ไม่ได้พักผ่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น วิชาชีพนรก วันที่ตอบ 2013-01-05 15:19:59


ความคิดเห็นที่ 15 (3355179)

 ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ใน 1 สัปดา ได้ค่าแรงวันละ 300 บาท  แล้วอย่างวัน เช่นวันอาทิตย์

บริษัท ต้องจ่ายค่าแรง 300 บาทให้เราไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เชื่อย วันที่ตอบ 2013-01-08 09:06:57


ความคิดเห็นที่ 16 (3355843)

ที่โรงงานที่ผมทำอยู่นายจ้างให้ทำงานแต่กะบ่ายอย่างเดียวครบสามเดือนผิดหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น nnn วันที่ตอบ 2013-01-15 08:43:24


ความคิดเห็นที่ 17 (3359213)

ถ้าพนักงานถูกกำหนดให้ทำงานเป็นกะ(กะกลางคืน) วันละ 12 ชั่วโมง เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ นานติดต่อกัน 6 สัปดาห์ (หนึ่งเดือนครึ่ง) แบบนี้ ถือว่าผิดกฏหมายแรงงานรึป่าวครับ ที่ให้พนักงานเข้ากะกลางคืน นานเป็นเดือนแบบนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น SAN วันที่ตอบ 2013-02-20 06:17:44


ความคิดเห็นที่ 18 (3367086)

สถานพยาบาลแห่งหนึง กำหนดให้ทำงาน 240 ชม./รายเดือน  ทำงานตั้งแต่ 08.00-18.00 เฉลี่ย วันละ 10 ชม. แสดงว่าทำงาน อย่างน้อย 24 วัน/เดือน หากมีเวลาทำงานน้อยกว่า 240 ชม. จะถูกหักเงินเดือน คิดเป็นจำนวนชม.ที่ขาด ชม.ละ 60 บาท

หากทำงานเกิน18.00น.ก็ไม่ได้รับโอที

ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ ผู้ประกอบการเส้นใหญ่ มีหน่วยงานใดสามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยให้ได้บ้าง...สามารถร้องเรียนกับใครได้บ้างหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น มดงาน วันที่ตอบ 2013-05-29 13:36:32


ความคิดเห็นที่ 19 (3382130)

 สถานพยาบาลแห่งหนี่งมีการกำหนดว่าห้ามหยุดเกิน 7 วัน  ถ้าหยุดเกิน7วันถือว่าผิดกฏ  ถ้าวันที่24 เวรเป็นเวร เช้าบ่ายดึก  เท่ากับ 24 ชั่วโมงแล้วต่อด้วยวัยหยุด 25-/12/56-1/1/57  ถือว่าผิดกฏหรือไม่ช่วยคิดให้หน่อยค่่ะ  คือทำงาน วันที่24 แล้วไปออกเวรวันที่25ตอน 8.000น

แล้วหยุดไปถึงวันที่1  ผิดกฏหรือไม่ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ที่อยากทราบ (sunee-00-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-12-12 11:10:29


ความคิดเห็นที่ 20 (3391282)

 รบกวนสอบถามค่ะ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งขายกิจการให้รพ.เอกชนอีกแห่งโดยนับอายุการทำงานต่อจากรพ.เดิม และปรับฐานเงินเดือนให้ใหม่หมดแต่ไม่ยอมจ่ายค่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาตามที่กำหนดตามสัญญาของรพ.เดิมให้โดยคิดอัตราค่าตอบแทนให้ดังนี้คือฐานเงินเดือน+อายุงาน+ค่าใบประกอบวิชาชีพ แต่ไม่จ่ายค่าประสบการณ์เดิมให้(ประการณ์การทำงานจากรพ.อื่น+รพ.ปัจจุบันรวม8ปี)แต่รพ.นี้จ่ายให้แค่3ปีโดยไม่ยอมจ่ายค่าประสบการณ์เดิมอีก5ปีให้กรณีนี้ควรดำเนินการอย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รศรินทร์ (mirin_jang32-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-12 12:01:24


ความคิดเห็นที่ 21 (3398284)

 บริษัทผมเข้างาน 9 โมงครึ่ง - 1 ทุ่ม ทำงานจันทร์ - ศุกร์ / แต่ถ้าเข้างาน 11 โมง - 1ทุ่ม ทำงานวันเสาร์เพิ่ม ทำง่นเกินเวลาไม่มีโอที แต่ถ้าสะสมเวลาเกินได้ 30 ชั่วโมง จะแลกวันหยุดได้ 1 วัน อันนี้เกินไปไหมครับ เพราะรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบเรื่องวันหยุดอยู่ โอทีไม่มีนะคับ มีแต่หักสาย กับหักไมาส่องรีพอร์ทงาน แล้วผมสามารถทำอะไรได้บ้างมั๊ยครับ อีกอย่าง ถ้าถูกสั่งให้ทำงานวันอาทิตย์ ก็ต้องเอาเวลาของวันอาทิตย์ ไปรวมในเวลาที่จะต้องเอามาหารให้ได้วันหยุดด้วย แทนที่จะได้ใช้สิทธิ์วันหยุดเต็มๆ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นเต่า (hi_s_cool-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-05 10:22:31


ความคิดเห็นที่ 22 (3398968)

 ถ้าทำงานเป็นช่างโรงงาน ทำเป็นกะ. กะละ 12 ชม.

คือแบบนี้นะ.    เข้าเช้า วันที่1         เข้าดึก วันที่2.        หยุด. วันที่3.     เข้าเช้า วันที่4

                         8.00-20.00            20.00-08.00                                   08.00-20.00

ไปเรื่อยๆแบบนี้  ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆ ได้เงินเดือน 9,500 (วุฒิ ปวช.)

ไม่มีโอทีใดๆทั้งสิ้น  และมีการหักเงินตัดฝาก คือรัยไม่รู้ และ ประกันสังคม เดือนละประมาณ 900

เงินเดือนออกรับเงินประมาณ 8,600. นี่นายจ้างทำผิดกฎหมายไหมค่ะ

******ผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ*******

ผู้แสดงความคิดเห็น กุ๊กไก่ วันที่ตอบ 2014-12-25 21:40:14


ความคิดเห็นที่ 23 (3405529)

 ถ้า พนักงานทำงานครบ8ชั่วโมงแล้ว มีโอทีทำต่อ ถึง6โมงเช้าวันใหม่    พอกลับมาถึงบ้านก็นอนก่อนแล้วไปเข้างานตอนเที่ยง นายจ้างมีสิทธิ์หักค่าแรงครึ่งแรงในวันดั่งกล่าวหรือไม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย วันที่ตอบ 2015-07-31 17:27:48


ความคิดเห็นที่ 24 (3409093)

 ตามกฎหมายแล้ว ใน 1 เดือน เราสามารถทำโอทีได้ไม่เกินกี่ชม.คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pick วันที่ตอบ 2015-12-01 18:34:26


ความคิดเห็นที่ 25 (3410972)

 บริษัทให้ทำงานเข้าแต่กะดึกมาเป็นเวลา 3 ปีแล้วค่ะไม่มีการเปลี่ยนกะแบบนี้ถือว่าผิดกฏหมายหรือป่าวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Aossy (Aodbo-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-02-22 16:43:31


ความคิดเห็นที่ 26 (3414980)

ในหนึ่งไดรมาสตามกฎหมายกำหนดโอทีไว้กี่ชั่วโมงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แล้วต่อไตรมาสตามกฎหมายแล้วทำโอทีได้กี่ชั่วโมง (ืnongjunnoi1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-23 10:41:31


ความคิดเห็นที่ 27 (3414981)

ในหนึ่งเดือนไม่เกิน 48 ซม.ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ในหนึ่งเดือนกำหนดไว้ไม่เกิน 48 ซม. วันที่ตอบ 2016-08-23 10:43:30


ความคิดเห็นที่ 28 (3414982)

ขอโทษค่ะ

ในหนึ่งเดือนไม่เกิน 160 ซม.ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ในหนึ่งเดือนไม่เกิน 160 ซม.ค่ะ วันที่ตอบ 2016-08-23 10:55:24


ความคิดเห็นที่ 29 (3415258)

 นายจ้าง บังคับให้ พนักงานเข้า เฉพาะ กะ บ่าย และ ดึก กะบ่าย เข้างานเวลา 16.00ถึง24.00 กะดึก เข้า เวลา 24.00ถึง 08.00 ไม่มีกะเช้า

อยากทราบว่า ผิด กฎหมายใหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีระ วันที่ตอบ 2016-09-04 02:36:33


ความคิดเห็นที่ 30 (3415594)
ถ้าอายุไม่ถึง18ปี ทำงานกระดึกประมาณ13ชั่วโมงได้เงินค่าแรง300บาทเทาเดิมนายจ้างมีความผิดไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี บุญผ่อง วันที่ตอบ 2016-09-11 20:39:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.